Προέχει η άμεση αποκατάσταση των κατοίκων της Θεσσαλίας

Του Γιώργου Ατσαλάκη

Το ΑΕΠ της Θεσσαλίας αντιπροσωπεύει το 5,2% του ΑΕΠ της Ελλάδας με βάση στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2020 (σε τρέχουσες τιμές). Συγκεκριμένα, το 2,3% του ΑΕΠ της Ελλάδας προέρχεται από τον νομό Λάρισας, το 1,4% από τον νομό Μαγνησίας, το 0,8% από τον νομό Τρικάλων και το 0,7% από τον νομό Καρδίτσας. Εκτός από τις άμεσες ζημιές που θα πρέπει να καλύψει το κράτος, υπάρχουν πολύ περισσότερες από τις απώλειες εσόδων που θα έχει το κράτος. Η απώλεια έστω και 1% από το ΑΕΠ σημαίνει ότι το κράτος χάνει περίπου ένα δις κατά έτος από φόρους που θα μπορούσε να είχε εισπράξει. Δηλαδή στα επόμενα 5 έτη θα έχει απώλειες εσόδων 5 δις τα οποία θα μπορούσαν να καλύψουν τις δαπάνες αποκατάστασης των πλημμυρών. Η όσο το δυνατό γρηγορότερη επαναλειτουργία  της τοπικής οικονομίας έχει τεράστια σημασία.
Τα τελευταία χρόνια η ανθρωπότητα γίνεται μάρτυρας      ………………..περισσότερα