Φιλανθρωπία και νεοφιλελευθερισμός

του Σωκράτη Αργύρη

Ο κάθε ένας από μας πιστεύει ότι δίνοντας 10-20-50 ευρώ κάνουμε μια φιλανθρωπία όταν γύρω μας συμβαίνει μια παγκόσμια πτωχοποίηση και ένας κοινωνικός αποκλεισμός.
Το πρόβλημα λοιπόν είναι τεράστιο που δεν λύνεται με δομές αλλά ούτε και με αποϊδρυματοποίηση.
Τα τελευταία χρόνια οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις έχουν γίνει   ………  περισσότερα