Η άποψη του παλιού υλισμού είναι η κοινωνία «των πολιτών». Η άποψη του καινούργιου υλισμού είναι η ανθρώπινη κοινωνία. – Καρλ Μαρξ [η 10η θέση για τον Feuerbach]

Του Σωκράτη Αργύρη

… οι τρέχουσες συγκρούσεις δεν κυριαρχούνται πλέον από τη σύγκρουση στρατών, αλλά τροφοδοτούνται από φαινόμενα κοινωνικού πόνου. Και πίσω από αυτά τα δημοφιλή κινήματα, διαμορφωτές της κοινής γνώμης, ΜΜΕ, κοινωνικά δίκτυα, ιδιωτικοί παράγοντες κάθε είδους αναδιαμορφώνουν τις διεθνείς σχέσεις όπως αυτοί κρίνουν σκόπιμο.
– Bertrand Badie

Το ζήτημα της διακυβέρνησης του κάθε λαού ξεχωριστά και του κόσμου συνολικά, είναι επιτακτικό και επίκαιρο όσο ποτέ.
Τα οργανωτικά θεμέλια πάνω στα οποία οικοδομήθηκε και με βάση τα οποία πορεύτηκε η ανθρωπότητα μετά τη Συνθήκη της Βεστφαλίας το 1648 αποδεικνύονται ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουν τα σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα. Το εθνικό κράτος αδυνατεί, πλέον, να διαχειριστεί μόνο του με τρόπο αποκλειστικό και ανταγωνιστικό προς άλλες ομοειδείς κρατικές εξουσίες, τις κοινές υποθέσεις του πληθυσμού, ο οποίος κατοικεί στην επικράτειά του.
Ο τρόπος διακυβέρνησης των εθνών-κρατών, που γνωρίζαμε και ίσχυε πάνω από πέντε

……………περισσότερα