Press "Enter" to skip to content

Ανάπτυξη ιαματικού-θερμαλιστικού τουρισμού

Last updated on 13 Φεβρουαρίου 2020

Τη Διεθνή Έκθεση Athens International Tourism Expo (ΑΙΤΕ) 2018, η οποία πραγματοποιείται στο Metropolitan Expo της Αθήνας με τη στήριξη του ΕΟΤ και τιμώμενη χώρα το Λίβανο, εγκαινίασε η Υπουργός Τουρισμού, κ. Έλενα Κουντουρά.
Το Υπουργείο Τουρισμού, στο πλαίσιο της AITE 2018 διοργάνωσε ημερίδα για τις προοπτικές ανάπτυξης του ιαματικού – θερμαλιστικού τουρισμού στην Ελλάδα με ομιλητές, την Υπουργό Τουρισμού, κα Έλενα Κουντουρά, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ιστορικών Λουτροπόλεων (EHTTA), κ. Giuseppe Bellandi, και το Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, κ. Μάρκος Δανάς.
Ο κ. Bellandi κατά την τοποθέτησή του χαιρέτησε τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Τουρισμού για την αξιοποίηση των ανεκμετάλλευτων για χρόνια ιαματικών πόρων της Ελλάδας. Εξήρε το έργο της κα Κουντουρά, και την ευχαρίστησε για την υποστήριξη του Υπουργείου στην επέκταση των ευρωπαϊκών πολιτιστικών-τουριστικών διαδρομών του EHTTA για τις ιστορικές λουτροπόλεις και τα ιστορικά καφέ, στην Ελλάδα. Στάθηκε στις μεγάλες προοπτικές που ανοίγονται για την Ελλάδα στον τομέα του ιαματικού τουρισμού τα επόμενα χρόνια, λόγω του νέου θεσμικού πλαισίου που θα επιτρέψει την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Και ανακοίνωσε τη διοργάνωση της επόμενης συνόδου του EHTTA στην Ελλάδα στα Λουτρά Πόζαρ τον Μάρτιο 2019.
Ο κ. Δανάς με τη σειρά του ευχαρίστησε ακόμη μία φορά την Υπουργό για την άμεση και εξαιρετική συνεργασία του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας και του Υπουργείου, που έχει οδηγήσει σε εντυπωσιακά αποτελέσματα για την ανάπτυξη του τομέα του ιαματικού τουρισμού στην Ελλάδα. Τόνισε ότι «μέσα σε διάστημα τριών ετών έγιναν όσα δεν είχαν γίνει ποτέ άλλοτε» και απέδωσε τα εύσημα στην κα Κουντουρά για το νομοθετικό της έργο και ειδικά για το νέο πλαίσιο για τον θεματικό τουρισμό, που ολοκληρώνει τη νομική «θωράκιση» για την ανάπτυξη του ιαματικού – θερμαλιστικού τουρισμού στην Ελλάδα. Επίσης, παρουσίασε τα οφέλη για τις κατά τόπους δημοτικές αρχές που μπορούν να προκύψουν μέσα από την τουριστική αξιοποίηση των ιαματικών πόρων και δεσμεύτηκε για ακόμη πιο στενή συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού για την επιτάχυνση των διαδικασιών αναγνώρισης των ιαματικών πόρων της χώρας, ιδανικών για ιαματικό τουρισμό.
Η Υπουργός παρουσίασε τη στρατηγική ανάπτυξης του ιαματικού – θερμαλιστικού τουρισμού τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα, καθώς και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου κατά την τετραετία 2015-2018,  που ολοκληρώθηκαν με την πρόσφατη ψήφιση στη Βουλή του νέου ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για τον Θεματικό Τουρισμό. Χαρακτηριστικά, τόνισε ότι «η ανάπτυξη του τουρισμού υγείας, αποτέλεσε στρατηγική μας επιλογή και μία από τις προτεραιότητές μας στην υλοποιούμενη εθνική και περιφερειακή τουριστική πολιτική μας».
Για πρώτη φορά συστήνεται ένα ευέλικτο μητρώο παρόχων των σχετικών υπηρεσιών τουρισμού υγείας προκειμένου να γνωστοποιούνται άμεσα σε όλους τους επισκέπτες που επιδιώκουν να γίνουν αποδέκτες των υπηρεσιών αυτών, αλλά και να παρέχει αξιόπιστες και ασφαλείς πληροφορίες για τις νόμιμα λειτουργούσες εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας ή και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Ενώ, καθίσταται υποχρεωτική η σύσταση ιατρείων για παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα και την παροχή πρώτων βοηθειών, ή ιατρείων ιαματικού τουρισμού, ως διακριτή δομή στις μονάδες ιαματικής θεραπείας, τα κέντρα ιαματικού τουρισμού και τα κέντρα θαλασσοθεραπείας.
«Με το καινοτόμο αυτό πλαίσιο που πλέον δημιουργούμε για όλα τα ώριμα θεματικά τουριστικά προϊόντα και τις ειδικές μορφές τουρισμού,  προωθήσαμε αναγκαίες ρυθμίσεις που ενισχύουν σημαντικά τον ιατρικό τουρισμό, τον ιαματικό και θερμαλιστικό, και τον τουρισμό ευεξίας, ώστε να εμπλουτίσουμε την τουριστική μας προσφορά και τη διεθνή ανταγωνιστική μας θέση», δήλωσε η κα Κουντουρά και στη συνέχεια έκανε αναφορά στο σημαντικό έργο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια από το Υπουργείο ειδικά για την ανάπτυξη του ιαματικού-θερμαλιστικού τουρισμού.
Συνοπτικά, με το σύνολο των νομοθετικών πρωτοβουλιών των τελευταίων ετών έχει επιτευχθεί:
• ο αποχαρακτηρισμός των ιαματικών υδάτων, που στο παρελθόν αντιμετωπίζονταν νομοθετικά ως απόβλητα-λύματα, και εμπόδιζε νέα έργα και  επενδύσεις.
• ο προσδιορισμός των ευεργετικών ιδιοτήτων των ιαματικών πόρων έτσι ώστε να μπορούν να αναγνωριστούν και στη συνέχεια να αδειοδοτηθούν οι εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού που έως τότε λειτουργούσαν με  προσωρινού χαρακτήρα βεβαιώσεις.
• η ταχεία αναγνώριση 54 ιαματικών πηγών ανά την Ελλάδα, χάρη στην ενεργοποίηση της  Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων του Υπουργείου Τουρισμού. Ενώ, άλλοι περίπου 70 ιαματικοί πόροι βρίσκονται σε διαδικασία αναγνώρισης, με στόχο να ολοκληρωθεί η διαδικασία κατά τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους (2019).
• η θέσπιση σύγχρονων προδιαγραφών λειτουργίας των υποδομών ιαματικού τουρισμού με στόχο την αναβάθμισή τους και την κατάταξή τους σε ανταγωνιστική θέση στην διεθνή αγορά.
• ο καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών για την ανέγερση,  τη μετατροπή και την επέκταση των μονάδων ιαματικής θεραπείας, των κέντρων ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού και των κέντρων θαλασσοθεραπείας.
• η εισαγωγή Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, το οποίο για μεγαλύτερη διευκόλυνση επαγγελματιών και επιχειρήσεων χορηγείται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
• η επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού με απλούστερες και γρήγορες διαδικασίες μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού.
• η ενίσχυση της επενδυτικής αξιοποίησης των ιαματικών πόρων, μέσα από υπάρχοντα αλλά και νέα χρηματοδοτικά  προγράμματα για τους ΟΤΑ, όπως τη δράση του ΕΠΑνΕΚ για την αξιοποίηση των πηγών δικαιοδοσίας των ΟΤΑ Α’ Βαθμού.
• η σύσταση διεπιστημονικής ομάδας εργασίας από κοινού με τα συναρμόδια Υπουργεία, για τα κριτήρια και τις προδιαγραφές διανομής του ιαματικού πόρου και για το συνολικό πλαίσιο μέσα από το οποίο θα γίνεται η εκμετάλλευση και αξιοποίηση των ιαματικών πηγών, διευκολύνοντας έτσι τις επενδύσεις. Αλλά και για την επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου για τα γεωθερμικά πεδία της χώρας ώστε πρωτεύουσα χρήση για τους φυσικούς πόρους που έχουν αναγνωριστεί ως ιαματικοί, να είναι η ιαματική.

mail

Be First to Comment

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»

Περιεχόμενο μη διαθέσιμο.
Παρακαλούμε επιτρέψτε τα cookies πατώντας Αποδοχή στο πλαίσιο
Mission News Theme by Compete Themes.
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Αρέσει σε %d bloggers:

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Τι είναι τα cookies; Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε. Τα cookies προβαλλόμενου ιστότοπου είναι cookies που τοποθετούνται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Μπορούν να αναγνωστούν μόνο από τον συγκεκριμένο ιστότοπο. Επιπλέον, ο ιστότοπος μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες, οι οποίες επίσης τοποθετούν τα δικά τους cookies, τα λεγόμενα cookies τρίτων. Τα μόνιμα cookies είναι cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, σε αντίθεση με τα cookies περιόδου λειτουργίας, τα οποία διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τους ιστότοπους της Επιτροπής, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Αυτό γίνεται για να μπορεί ο ιστότοπος να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα κ.λπ.) για ορισμένο χρονικό διάστημα. Έτσι, δεν χρειάζεται να τις εισαγάγετε εκ νέου όταν περιηγείστε στον ιστότοπο κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης. Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με την εμπειρία περιήγησης στους ιστότοπους της Επιτροπής. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies; Οι ιστότοποι της Επιτροπής χρησιμοποιούν κυρίως cookies προβαλλόμενου ιστότοπου. Πρόκειται για cookies που τοποθετούνται και ελέγχονται από την Επιτροπή και όχι από εξωτερικό οργανισμό. Ωστόσο, για την προβολή ορισμένων ιστοσελίδων μας, θα πρέπει να αποδεχθείτε cookies από εξωτερικούς οργανισμούς. Οι 3 τύποι cookies προβαλλόμενου ιστότοπου που χρησιμοποιούμε έχουν ως σκοπό: την αποθήκευση των προτιμήσεων των επισκεπτών τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ιστοτόπων μας τη συλλογή δεδομένων ανάλυσης (σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών) Cookies προτιμήσεων επισκεπτών Αυτά τοποθετούνται από εμάς και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από εμάς. Απομνημονεύουν τα εξής: εάν αποδεχθήκατε (ή απορρίψατε) την πολιτική για τα cookies του εκάστοτε ιστότοπου εάν έχετε ήδη απαντήσει στο αναδυόμενο παράθυρο που σας ζητά να συμπληρώσετε την έρευνά μας (σχετικά με το πόσο χρήσιμο ήταν το περιεχόμενο του ιστότοπου), ώστε να μην σας ζητηθεί εκ νέου Cookies τρίτων Ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας προβάλλουν περιεχόμενο από εξωτερικούς παρόχους, π.χ. YouTube, Facebook και Twitter. Για την προβολή περιεχομένου τρίτων, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η πολιτική τους για τα cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου μας. Αν όμως δεν προβάλλετε το συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν τοποθετούνται cookies τρίτων στη συσκευή σας. Μπορείτε να διαχειρίζεστε/διαγράφετε cookies όποτε θέλετε. Δείτε περισσότερα εδώ: aboutcookies.org. Διαγραφή cookies από τη συσκευή σας Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στη συσκευή σας διαγράφοντας το ιστορικό περιήγησης του προγράμματος περιήγησής σας. Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφούν όλα τα cookies από όλους τους ιστότοπους που επισκεφθήκατε. Να έχετε όμως υπόψη ότι ενδέχεται να χαθούν και ορισμένα αποθηκευμένα στοιχεία (π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστότοπου). Διαχείριση ειδικών ανά ιστότοπο cookies Για πιο αναλυτικό έλεγχο των ειδικών ανά ιστότοπο cookies, ελέγξτε τις ρυθμίσεις cookies και προστασίας προσωπικών δεδομένων στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησής σας Αποκλεισμός cookies Τα περισσότερα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης σάς δίνουν τη δυνατότητα να τα ρυθμίζετε ώστε να μην επιτρέπεται η τοποθέτηση cookies στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή όμως, ίσως χρειάζεται να προσαρμόζετε χειροκίνητα ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ή μια ιστοσελίδα. Επιπλέον, ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν καθόλου (π.χ. σύνδεση με προφίλ). Διαχείριση των cookies ανάλυσης που χρησιμοποιούμε Μπορείτε να διαχειρίζεστε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά τα cookies μέσω της υπηρεσίας Europa Analytics στην ειδική ιστοσελίδα Europa Analytics.

Κλείσιμο