Press "Enter" to skip to content

1ο Ετήσιο Συνέδριο Πληροφορικής Περιφερειών Ελλάδος

Διοργανώνεται το 1ο Ετήσιο Συνέδριο Πληροφορικής Περιφερειών Ελλάδος. Το συνέδριο αποτελεί μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και θα διεξαχθεί μεταξύ 28 και 30 Νοεμβρίου 2019, στο Ξενοδοχείο Galaxy στην πόλη του Ηρακλείου.
Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου περιλαμβάνουν: Πολίτες και αναμόρφωση διαδικασιών, Open Data, Open Source και Ανοιχτή Διακυβέρνηση, Κουλτούρα, Διαχείριση αλλαγών και ασφάλεια, Ψηφιακή αλλαγή και καινοτομία, Συνεργασίες με ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, πλαίσια προμηθειών ΤΠΕ.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
Κυριάκος Κώτσογλου
Γεννήθηκε το 1967 και ζει στα Χανιά Κρήτης. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στον τομέα «Οργάνωσης και Διοίκησης» του ίδιου τμήματος και από το 2012 διδάκτορας του Πολυτεχνείου Κρήτης, με τίτλο διατριβής: «Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – «e-Government» και η συνεισφορά της στην Εξάλειψη της Διαφθοράς και την Βελτίωση των Υπηρεσιών, στην Δημόσια Διοίκηση».
Την τελευταία δωδεκαετία συμμετέχει ενεργά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Έχει διατελέσει Ειδικός Σύμβουλος του Νομάρχη Χανίων σε θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης (2007-2010), Γενικός Γραμματέας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων την ίδια περίοδο και Υπεύθυνος Ποιότητας στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης – Ο.Α.ΔΥ.Κ.
Από το 2014 είναι εκλεγμένος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης στον Τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το 2018 έγινε Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης στον ίδιο Τομέα. Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της, Μέλος του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Χανίων Α.Ε. αλλά και με συμμετοχή, στις δράσεις Τουρισμού, Αθλητισμού και Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης, με πλήθος διακρίσεων σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του.
Από τον Σεπτέμβριο του 2019, είναι Εντεταλμένος Σύμβουλος στους Τομείς Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τουρισμού, ενώ παραμένει μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ανάπτυξης.
Ευάγγελος Μαρκάτος
Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι ο επικεφαλής του εργαστηρίου Κατανεμημένων Υπολογιστικών Συστημάτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.
Κατά την διάρκεια των προηγουμένων 15 ετών, ο κ. Μαρκάτος διετέλεσε Επιστημονικός Υπεύθυνος άνω των 40 χρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών και εθνικών έργων έρευνας και ανάπτυξης στα επιστημονικά πεδία της ασφάλειας, των δικτύων και των υπολογισμών υψηλών επιδόσεων. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 100 άρθρα στην διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία. Έχει διατελέσει μέλος της επιτροπής προγράμματος σε κορυφαία συνέδρια όπως τα ACM ASPLOS, ACM SIGMETRICS, IEEE ICDCS, κλπ. Έχει διατελέσει ιδρυτικό στέλεχος και πρόεδρος της πρώτης επιτροπής προγράμματος του EuroSec, του European Workshop on System Security, το οποίο διεξάγεται σε ετήσια βάση από το 2008 σε συνεργασία με το EuroSys, το κορυφαίο ευρωπαϊκό συνέδριο της ACM στην περιοχή των Computer Systems.
Από το 2000, συμμετέχει σε διάφορες δραστηριότητες αναφορικά με την υλοποίηση πολιτικής έρευνας και ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Για παράδειγμα, έχει διατελέσει συντονιστής των ευρωπαϊκών έργων LOBSTER, NoAH, και i-code. Το LOBSTER, ιδιαίτερα, συντόνισε την υλοποίηση της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής Μαρκάτος, είναι σήμερα επικεφαλής του Δικτύου Αριστείας SysSec το οποίο έχει σαν στόχο να κινητοποιήσει την ευρωπαϊκή ερευνητική κοινότητα στην περιοχή της ασφάλειας συστημάτων και δικτύων με έμφαση στην ανίχνευση και διαχείριση κινδύνων για το Διαδίκτυο του μέλλοντος.
Μαρία Κασωτάκη
Σπούδασε Χημικός Μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αποφοίτησε το 1982. Συνέχισε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και έλαβε το μεταπτυχιακό τίτλο (ΜcS) από το  Imperial College of Science and Technology στον τομέα: «Τεχνολογία και Ανάπτυξη». Διαθέτει πλούσια εμπειρία στο σχεδιασμό αναπτυξιακών προγραμμάτων, το συντονισμό και τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων διαπεριφερειακής συνεργασίας και προγραμμάτων καινοτομίας, τη διαχείριση δράσεων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής.
Διετέλεσε  συνεργάτης του Υπουργείου Βιομηχανίας, του Υπουργείου Έρευνας και Τεχνολογίας, του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης και Κεντρικής Μακεδονίας. Διετέλεσε Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Γραφείου Εξωτερικής Διαπεριφερειακής Συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, Διευθύντρια του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης, καθώς και Προϊσταμένη Περιφερειακής Πολιτικής στη Δ/ση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης. Από το 2010 υπηρετεί στη θέση Προϊσταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κρήτης. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε μεγάλο αριθμό διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, καθώς και σε μεγάλο αριθμό επιτροπών και ομάδων εργασίας.
Σπύρος Σκολαρίκης
Είναι ιδρυτής και CEO των εταιρειών Λογισμικού B-OPEN SA (2004, Θεσσαλονίκη), Comidor LTD (2016, London, UK).
Κατέχει δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού / Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στο παρελθόν ήταν συνιδρυτής της Genesis Information Systems που κατείχε ηγετικό ρόλο στην παραγωγή Λογισμικού για την Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς και μέτοχος και Τεχνικός Διευθυντής (CTO) στην Computer Team SA που δραστηριοποιείται στον χώρο της Υγείας με Λογισμικό για Νοσοκομεία και Κλινικές.
Από το 2000 έχει εργαστεί σε θέματα τεχνολογίας και αρχιτεκτονικής Λογισμικού έχοντας σχεδιάσει και επιβλέποντας την δημιουργία, της Cloud Technology Platform jPlaton TM (2008) που πρώτη εισήγαγε την μεθοδολογία Cascaded-Multilayered XML στη σχεδίαση Λογισμικού, το Comidor TM που είναι Cloud πλατφόρμα ψηφιακού αυτοματισμού Επιχειρήσεων και Οργανισμών βασισμένη σε Low-Code BPM and RPA (2014) και το CiRANO που είναι περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών στο Cloud (High Productivity Application Development as a Service – 2018).
Παναγιώτης Κρανιδιώτης
Προωθεί για αρκετά χρόνια την χρήση των Ανοικτών Τεχνολογιών παράλληλα με τις επαγγελματικές του δραστηριότητες ώς senior systems engineer και σχεδιαστής λύσεων σε λογισμικό ανοικτού κώδικα.
Έχει εργαστεί σε διάφορους κυβερνητικούς φορείς στην Ελλάδα καθώς και στον τραπεζικό τομέα. Είναι μέλος του ΔΣ του Οργανισμού Ανοικτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) και μέλος της Ερευνητικής Ομάδας του ΕΜΠ για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
Επαγγελματικά δραστηριοποιείται ως solutions architecht στην εταιρία IT Digital Transformation Services, η οποία εξειδικεύεται στην παροχή λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω της πλατφόρμας ανοικτού κώδικα WSO2.
Παράλληλα δραστηριοποιείται ως σύμβουλος πληροφορικής για τον σχεδιασμό της ψηφιακής πολιτικής οργανισμών τόσο δημόσιο όσο και ιδιωτικού τομέα.
Βασίλης Λούρδας
Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Συστήματα Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Έχει εργαστεί στις εταιρίες MLS Πληροφορική και European Dynamics ως προγραμματιστής για 2 έτη και με σύμβαση έργου σε συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ενίσχυση σπουδών στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης για 4 έτη.
Από το 2007 μέχρι και το 2010 εργάστηκε ως υπάλληλος της Δ/νσης Οργάνωσης και Πληροφορικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης με κύρια αντικείμενα την υποστήριξη εφαρμογών και χρηστών, διαχείριση βάσεων δεδομένων και υπολογιστικών συστημάτων. Από το 2011 έως και σήμερα εργάζεται ως υπάλληλος του τμήματος Σχεδιασμού Συστημάτων της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με επιπρόσθετα καθήκοντα την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με χρήση εργαλείων ανοικτού κώδικα και σκοπό την βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής λειτουργίας της Περιφέρειας.
Από το 2015 είναι εγγεγραμμένο μέλος της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας για την οποία εκτελεί χρέη διαχειριστή (webmaster) των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας (ιστοσελίδα, λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μητρώο μελών της ΕΠΕ, κτλ.).
Συμμετέχει ενεργά στις μεταφράσεις στην ελληνική γλώσσα για έργα ανοικτού κώδικα, όπως το Yii framework, Matomo, Drupal.
Πάνος Καρβούνης
Σπούδασε Πληροφορική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι ο συνιδρυτής της Modus όπου και εργάζεται από το 1994 ως Chief Technology Officer (CTO). Είναι υπεύθυνος σχεδίασης και ανάπτυξης των νέων εκδόσεων της πλατφόρμας Papyros Enterprise Content Management System. Από την ίδρυση της εταιρείας έχει εργαστεί στην υλοποίηση συστημάτων Διαχείρισης Εγγράφων, Διαδικασιών και Υποθέσεων σε περισσότερους από 400 πελάτες του δημόσιου και του ιδιωτικού χώρου.
Μάνος Καλαϊτζάκης
Ε
ίναι τεχνικός επιστήμονας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) από το 2006. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Πληροφορικής του πανεπιστημίου UMIST του Ηνωμένου Βασιλείου (BSc in Computer Science) και έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (MPhil in Computer Science) από το πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ (University of Manchester, UK). Η μεταπτυχιακή του διατριβή επικεντρώνεται στο πεδίο της μοντελοποίησης του ηλεκτρονικού επιχειρείν σε συνδυασμό με θέματα χρηστικότητας και προσβασιμότητας των διαδικτυακών εφαρμογών.
Είναι μέλος του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή του ΙΠ-ΙΤΕ και έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά  ερευνητικά έργα με πολυετή εμπειρία στη σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών.
Τα τελευταία 5 χρόνια διαχειρίζεται έργα έρευνας και καινοτομίας από τον ρόλο του τεχνικού συντονιστή και ασχολείται με την αρχιτεκτονική προϊόντων λογισμικού, την ανάλυση επιχειρησιακού περιβάλλοντος, την καταγραφή λειτουργικών απαιτήσεων και τη σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων.
Έχει συμμετάσχει σε 13 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά.
Μιχάλης Παππάς
Αποφοίτησε το 1994 από τη Πολυτεχνική Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, και έως το 1997, απασχολήθηκε στο Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ, σε χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ & ΓΓΕΤ ερευνητικά έργα στον τομέα ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων και εικόνας. Το ίδιο διάστημα διετέλεσε διαχειριστής του ΙΤ εξοπλισμού του εργαστηρίου.
Από το 1998 έως τα τέλη του 2001 εργάστηκε στην Iντρακόμ, με αντικείμενο την υποστήριξη των μηχανικών ανάπτυξης λογισμικού για τα τηλεφωνικά κέντρα Ericsson AXE. Στις αρχές του 2002 ξεκίνησε ως μόνιμος υπάλληλος στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας, όπου απασχολήθηκε με Ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ενώ το 2007 μετακινήθηκε στο Τμήμα Πληροφορικής. Από τη γέννηση των Περιφερειών το 2011 είναι προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφορικής/Διαφάνειας & Υποστήριξης Συστημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.
Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 3 δημοσιεύσεων σε διεθνώς αναγνωρισμένα περιοδικά, ενός κεφαλαίου βιβλίου, καθώς και αρκετών παρουσιάσεων σε συνέδρια.
Γιώργος Μουρατίδης
Αποφοίτησε το 1997 από το Πανεπιστήμιο Εθνικής και Παγκόσμιας Οικονομίας της Σόφιας και αναγνώρισε στην Ελλάδα τον τίτλο σπουδών του στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με την ειδικότητα της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.
Από το 1998 έως το 2006 εργάστηκε στο Δημόσιο ΙΕΚ Βέροιας ως ωρομίσθιος εκπαιδευτής των μαθημάτων: Ασφάλεια Δεδομένων/ Επικοινωνιών, Ασφάλεια συστημάτων, Τεχνολογία λογισμικού, Βάσεις Δεδομένων, Ανάπτυξη κατανεμημένων δικτυακών εφαρμογών.
Κατά τα έτη 1999-2000 υπηρέτησε τη Στρατιωτική του Θητεία στο Σώμα Έρευνας Πληροφορικής στα Στρατηγεία του Α’ και του Β’ Σώματος Στρατού με καθήκοντα την ανάπτυξη λογισμικού για τις ανάγκες του Ελληνικού Στρατού, την υλοποίηση δικτύων οπτικών ινών καθώς και την υποστήριξη του πανελλαδικού Συστήματος Διοίκησης Ελέγχου Πληροφοριών (Σ.Δ.Ε.Π.).
Το 2002 προσλήφθηκε ως μόνιμος υπάλληλος του τμήματος Οργάνωσης και Πληροφορικής της Διεύθυνσης Προγραμματισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας. Κατά τα έτη 2005 έως 2007 διετέλεσε Συντονιστής Επικοινωνίας του επιχειρησιακού προγράμματος MODELE στα πλαίσια του Interreg IIIc, στο οποίο η Ν.Α. Ημαθίας πήρε μέρος ως εταίρος- συντονιστής επικοινωνιακής πολιτικής. Το 2009 ορίστηκε αναπληρωτής Προϊστάμενος του τμήματος Οργάνωσης και Πληροφορικής ενώ το 2011 και με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης ορίστηκε Προϊστάμενος του τμήματος Πληροφορικής Π.Ε. Ημαθίας.
Γνωρίζει την Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Βουλγαρική γλώσσα με αντίστοιχες πιστοποιήσεις και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση. Αυτή τη στιγμή εργάζεται ως προϊστάμενος του τμήματος Διαφάνειας και Υποστήριξης Συστημάτων Π.Ε. Ημαθίας στην Βέροια.
Δημήτριος Ν. Τσουφλίδης
Κατά την διάρκεια της 27χρονης πορείας μου στην Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση απέκτησα τις παρακάτω εξειδικεύσεις:
Επιτελικό Στέλεχος της Δημόσιας Διοίκησης. Μέλος του Εθνικού Μητρώου του ΑΣΕΠ από το 2016.
Ειδικός Επιμορφωτής σε αντικείμενα της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.\«Σύζευξις» από το 2007.
Πιστοποιημένος επιμορφωτής από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από το 2012.
Μέλος του Δικτύου Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας του Υπουργείου Εσωτερικών.
Μέλος της Ένωσης Δημοσιογράφων Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου Μακεδονίας – Θράκης από το 2009.
Πεδία και αντικείμενα προσφοράς υπηρεσιών από θέσης ευθύνης
Α. Δήμος Κρύας Βρύσης
Στη Διεύθυνση Δημοτικής Εταιρείας Ανάπτυξης και Κατασκευών, Στο Γραφείο Δημάρχου, Στη Ταμειακή Υπηρεσία και Στο Τμήμα Προσωπικού.
Β. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας, Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πέλλας και αυτή τη στιγμή, Προϊστάμενος του Τμήματος Διαφάνειας και Υποστήριξης Συστημάτων Πέλλας.
Μέσα από την άσκηση των καθηκόντων των παραπάνω θέσεων, απέκτησα γνώσεις όλου του φάσματος λειτουργίας των Δήμων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων, των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων (Λήψη αποφάσεων, κατάρτιση – εκτέλεση προϋπολογισμών, σύνταξη και τεχνική υποστήριξη προτάσεων έργων για ένταξη σε χρηματοδοτικά εργαλεία, υλοποίηση έργων πληροφορικής, κ.λπ.).
Από την ενασχόλησή μου στις παραπάνω θέσεις ευθύνης απέκτησα σημαντική πείρα στη διαχείριση Έργων και Ομάδας, σε έργα πληροφορικής και άλλων αντικειμένων Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, μέσα από τις συμμετοχές μου σε προγράμματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., του Δήμου Κρύας Βρύσης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Τίτλοι Σπουδών:
Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στην Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία.
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στην Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων.

mail
Mission News Theme by Compete Themes.
Skip to content
Αρέσει σε %d bloggers:

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Τι είναι τα cookies; Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε. Τα cookies προβαλλόμενου ιστότοπου είναι cookies που τοποθετούνται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Μπορούν να αναγνωστούν μόνο από τον συγκεκριμένο ιστότοπο. Επιπλέον, ο ιστότοπος μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες, οι οποίες επίσης τοποθετούν τα δικά τους cookies, τα λεγόμενα cookies τρίτων. Τα μόνιμα cookies είναι cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, σε αντίθεση με τα cookies περιόδου λειτουργίας, τα οποία διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τους ιστότοπους της Επιτροπής, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Αυτό γίνεται για να μπορεί ο ιστότοπος να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα κ.λπ.) για ορισμένο χρονικό διάστημα. Έτσι, δεν χρειάζεται να τις εισαγάγετε εκ νέου όταν περιηγείστε στον ιστότοπο κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης. Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με την εμπειρία περιήγησης στους ιστότοπους της Επιτροπής. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies; Οι ιστότοποι της Επιτροπής χρησιμοποιούν κυρίως cookies προβαλλόμενου ιστότοπου. Πρόκειται για cookies που τοποθετούνται και ελέγχονται από την Επιτροπή και όχι από εξωτερικό οργανισμό. Ωστόσο, για την προβολή ορισμένων ιστοσελίδων μας, θα πρέπει να αποδεχθείτε cookies από εξωτερικούς οργανισμούς. Οι 3 τύποι cookies προβαλλόμενου ιστότοπου που χρησιμοποιούμε έχουν ως σκοπό: την αποθήκευση των προτιμήσεων των επισκεπτών τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ιστοτόπων μας τη συλλογή δεδομένων ανάλυσης (σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών) Cookies προτιμήσεων επισκεπτών Αυτά τοποθετούνται από εμάς και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από εμάς. Απομνημονεύουν τα εξής: εάν αποδεχθήκατε (ή απορρίψατε) την πολιτική για τα cookies του εκάστοτε ιστότοπου εάν έχετε ήδη απαντήσει στο αναδυόμενο παράθυρο που σας ζητά να συμπληρώσετε την έρευνά μας (σχετικά με το πόσο χρήσιμο ήταν το περιεχόμενο του ιστότοπου), ώστε να μην σας ζητηθεί εκ νέου Cookies τρίτων Ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας προβάλλουν περιεχόμενο από εξωτερικούς παρόχους, π.χ. YouTube, Facebook και Twitter. Για την προβολή περιεχομένου τρίτων, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η πολιτική τους για τα cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου μας. Αν όμως δεν προβάλλετε το συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν τοποθετούνται cookies τρίτων στη συσκευή σας. Μπορείτε να διαχειρίζεστε/διαγράφετε cookies όποτε θέλετε. Δείτε περισσότερα εδώ: aboutcookies.org. Διαγραφή cookies από τη συσκευή σας Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στη συσκευή σας διαγράφοντας το ιστορικό περιήγησης του προγράμματος περιήγησής σας. Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφούν όλα τα cookies από όλους τους ιστότοπους που επισκεφθήκατε. Να έχετε όμως υπόψη ότι ενδέχεται να χαθούν και ορισμένα αποθηκευμένα στοιχεία (π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστότοπου). Διαχείριση ειδικών ανά ιστότοπο cookies Για πιο αναλυτικό έλεγχο των ειδικών ανά ιστότοπο cookies, ελέγξτε τις ρυθμίσεις cookies και προστασίας προσωπικών δεδομένων στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησής σας Αποκλεισμός cookies Τα περισσότερα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης σάς δίνουν τη δυνατότητα να τα ρυθμίζετε ώστε να μην επιτρέπεται η τοποθέτηση cookies στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή όμως, ίσως χρειάζεται να προσαρμόζετε χειροκίνητα ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ή μια ιστοσελίδα. Επιπλέον, ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν καθόλου (π.χ. σύνδεση με προφίλ). Διαχείριση των cookies ανάλυσης που χρησιμοποιούμε Μπορείτε να διαχειρίζεστε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά τα cookies μέσω της υπηρεσίας Europa Analytics στην ειδική ιστοσελίδα Europa Analytics.

Κλείσιμο