Press "Enter" to skip to content

Άνοιγμα ΑΕΙ

Δημοσιεύθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του Υπουργού Υγείας κ. Β. Κικίλια και του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Β. Διγαλάκη με οδηγίες για την επαναλειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) με φυσική παρουσία, καθώς και την επαναλειτουργία των αντίστοιχων δομών των ΑΕΙ, μετά την απαγόρευση λειτουργίας τους, η οποία είχε επιβληθεί λόγω κινδύνου διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19.
Ειδικότερα:
α) τη διενέργεια κλινικών ασκήσεων, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
β) τη διενέργεια εργαστηριακών ασκήσεων, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
γ) την πρακτική άσκηση φοιτητών
δ) τη λειτουργία των εστιών για τη διαμονή των φοιτητών που απαιτείται να έχουν φυσική παρουσία στα Α.Ε.Ι.
ε) τη λειτουργία των αιθουσών ηλεκτρονικών υπολογιστών, εργαστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων
στ) τη διενέργεια προφορικών ή γραπτών εξετάσεων με φυσική παρουσία.
Συγκεκριμένα το ΦΕΚ:
21 Μαΐου 2020
Αρ. Φύλλου 1971
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 60720/Ζ1
Τρόπος επαναλειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των δομών των Α.Ε.Ι. μετά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1 και 3 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), β. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),
γ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
δ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
ε. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπ’ αριθμ. 6632/Υ1/20.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη» (Β’ 3009).
3. Την υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός της χώρας και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020» (Β΄ 956).
4. Την υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.2020 (Β΄ 956) έως και τις 10.5.2020» (Β΄ 1293).
5. Την υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.28237/05.05.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, όπως έχει ήδη παραταθεί με την υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10.4.2020 (B’ 1293) όμοια απόφαση, έως και τις 31.5.2020 και επανέναρξη λειτουργίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών» (Β΄ 1699).
6. Την από 11.5.2020 εισήγηση της 46ης συνεδρίασης και την από 15.5.2020 εισήγηση της 48ης συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες αναφορικά με τα υγειονομικά μέτρα για την επαναλειτουργία των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των φοιτητικών εστιών.
7. Το γεγονός ότι απαιτείται να ρυθμιστούν τα ζητήματα σχετικά με την επαναλειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.28237/05.05.2020 (Β΄1699) κοινή υπουργική απόφαση ως προς τα ειδικότερα μέτρα και τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται ανά περίπτωση για την προστασία της δημόσιας υγείας.
8. Την από 15.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
9. Την υπ’ αρ. Φ.1/Γ/211/58339/B1/18.05.2020 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
1. Η επαναλειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) μεφυσική παρουσία, καθώς και η επαναλειτουργία τωναντίστοιχων δομών των Α.Ε.Ι., μετά την προσωρινήαπαγόρευση λειτουργίας τους, η οποία είχε επιβληθείως έκτακτο μέτρο προστασίας κατά του κινδύνου διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19, έωςτην ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους 2019- 2020περιλαμβάνει αποκλειστικά τις ακόλουθες περιπτώσεις:α) Τη διενέργεια κλινικών ασκήσεων, οι οποίες δενμπορούν να γίνουν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,β) τη διενέργεια εργαστηριακών ασκήσεων, οι οποίεςδεν μπορούν να γίνουν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,γ) την πρακτική άσκηση φοιτητών,δ) τη λειτουργία των εστιών για τη διαμονή των φοιτητών που απαιτείται να έχουν φυσική παρουσία στα Α.Ε.Ι.,ε) τη λειτουργία των αιθουσών ηλεκτρονικών υπολογιστών, εργαστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων, οιοποίες είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων,στ) τη διενέργεια προφορικών ή γραπτών εξετάσεωνμε φυσική παρουσία.2. Ο τρόπος επαναλειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Α.Ε.Ι. με φυσική παρουσία, καθώς και ηεπαναλειτουργία των αντίστοιχων δομών τους, από τηνεκάστοτε ορισθείσα ημερομηνία λήξης της προσωρινήςαπαγόρευσης λειτουργίας των περιπτώσεων της παρ. 1και έως την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, ως προς τα μέτρα και τους κανόνες ασφαλείαςγια την προστασία της δημόσιας υγείας των φοιτητώνκαι του διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι., καθορίζεταισύμφωνα τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση, τιςοδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας ΔημόσιαςΥγείας έναντι της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19και του Υπουργείου Υγείας, όπως αυτές εξειδικεύονται και κοινοποιούνται με σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο δεύτερο
1. Για τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι., των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στην επιστημονική περιοχή των Επιστημών Υγείας και η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει κλινική άσκηση σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, εφαρμόζονται τα εξής:
α) Με επιμέλεια της Συνέλευσης του Τμήματος κάθε Α.Ε.Ι, πριν την έναρξη της συμμετοχής των φοιτητών σε κλινικές ασκήσεις, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά ενημερώσεις από το διδακτικό προσωπικό προς τους φοιτητές προκειμένου να παρασχεθεί πλήρης πληροφόρηση για τη νόσο και τα μέτρα πρόληψης.
β) Οι φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., κατά τη διενέργεια των κλινικών ασκήσεων εφαρμόζουν υποχρεωτικά όλα τα αναγκαία μέτρα ατομικής προστασίας, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν για το πάσης φύσεως προσωπικό, το οποίο απασχολείται σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Η χρήση ιατρικής μάσκας εντός των χώρων νοσοκομείων, χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας ή χώρων έκθεσης σε βιολογικό υλικό ασθενών είναι υποχρεωτική.
γ) Ο ανώτατος αριθμός των εκπαιδευόμενων φοιτητών δύναται να ανέλθει σε δεκαπέντε (15) ανά ομάδα διεξαγωγής κλινικών ασκήσεων. Σε περίπτωση υπέρβασης του εν λόγω αριθμού, πραγματοποιούνται περισσότερες ομάδες, με δυνατότητα μείωσης του χρόνου διεξαγωγής της κλινικής άσκησης των φοιτητών, όπου αυτό είναι αναγκαίο.
δ) Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή των φοιτητών των Α.Ε.Ι. σε κλινικές ασκήσεις που αφορούν στην εξέταση και παρακολούθηση ασθενών που νοσούν από COVID-19, καθώς και η διαχείριση εργαστηριακών δειγμάτων ασθενών με νόσο COVID-19.
ε) Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής εμφανίσει συμπτώματα θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα ο υπεύθυνος διδάσκων του μαθήματος, προκειμένου να αξιολογείται το περιστατικό και ο φοιτητής να μην προσέρχεται για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο.
2. Η ορθή εφαρμογή και τήρηση των προτεινόμενων μέτρων και κανόνων ασφαλείας της παρ. 1 παρακολουθείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος και το διδακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. στο οποίο έχει ανατεθεί ανά περίπτωση το διδακτικό έργο των κλινικών ασκήσεων σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών.
Άρθρο τρίτο
1. Για τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι., των οποίων η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις εκτός χώρων υπηρεσιών υγείας, οι οποίες δεν δύνανται να διεξαχθούν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εφαρμόζονται τα εξής:
α) Οι ομάδες των φοιτητών για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτικά ολιγομελείς.
Ο ακριβής αριθμός καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη ότι στον χώρο διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων θα πρέπει να εξασφαλίζεται η διατήρηση απόστασης ενός και μισού (1,5) μέτρου μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, ήτοι φοιτητών και διδακτικού προσωπικού. Προς τούτο δύναται να δημιουργούνται περισσότερες ομάδες φοιτητών καθώς και να μειώνεται ο χρόνος διεξαγωγής της εργαστηριακής άσκησης.
β) Απαιτείται η ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος στον χώρο διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων προς χρήση αυτού από τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό.
γ) Η ευθύνη για τη χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια της εργαστηριακής άσκησης εναπόκειται στο κάθε πρόσωπο.
δ) Ο σχετικός εξοπλισμός του εργαστηρίου (πάγκοι, εργαλεία κ.λπ.), που χρησιμοποιείται ανά περίπτωση, θα πρέπει να καθαρίζεται σχολαστικά μετά την ολοκλήρωση της εργαστηριακής άσκησης κάθε ομάδας φοιτητών και πριν την είσοδο της επόμενης.
ε) Από το πέρας της εργαστηριακής άσκησης κάθε ομάδας φοιτητών έως την έναρξη της επόμενης, οι χώροι θα πρέπει να παραμένουν κενοί τουλάχιστον για μισή (1/2) ώρα, προκειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος αερισμός και η κατάλληλη προετοιμασία για τη χρήση αυτών από την επόμενη ομάδα.
στ) Όλοι οι χώροι διεξαγωγής εργαστηριακών ασκήσεων θα πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά.
2. Η ορθή εφαρμογή και τήρηση των προτεινόμενων μέτρων και κανόνων ασφαλείας της παρ. 1 παρακολουθείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, καθώς και το διδακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. στο οποίο έχει ανατεθεί ανά περίπτωση το διδακτικό έργο των εργαστηριακών ασκήσεων σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών.
Άρθρο τέταρτο
1. Κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η φυσική παρουσία φοιτητών και διδακτικού προσωπικού, εφαρμόζονται ανά είδος εξέτασης τα εξής:
α) Γραπτές εξετάσεις:
αα) Οι εξετάσεις διενεργούνται σε χώρους (αίθουσες, αμφιθέατρα κ.λπ.) με φυσικό αερισμό.
αβ) Οι εξετάσεις συστήνεται να έχουν μειωμένη χρονική διάρκεια.
αγ) Ο ανώτατος αριθμός των εξεταζόμενων φοιτητών ανά χώρο εξέτασης (αίθουσα, αμφιθέατρο κλπ) καθορίζεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του οικείου Α.Ε.Ι. ή την Κοσμητεία της οικείας Σχολής λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις των διαθέσιμων χώρων εξέτασης, καθώς και το γεγονός ότι υποχρεωτικά θα πρέπει να εξασφαλίζεται η διατήρηση απόστασης ενός και μισού (1,5) μέτρου προς κάθε κατεύθυνση μεταξύ των εξεταζόμενων φοιτητών. Για την εξέταση ενός μαθήματος συστήνεται να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότεροι χώροι διεξαγωγής εξετάσεων.
αδ) Απαιτείται η ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος στον χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων, αλλά συστήνεται τόσο στο διδακτικό προσωπικό, όσο και στους φοιτητές να έχουν στην κατοχή τους και το δικό τους αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.
αε) Η ευθύνη για τη χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης εναπόκειται στο κάθε πρόσωπο.
αστ) Όλοι οι χώροι διεξαγωγής εξετάσεων θα πρέπει να αερίζονται φυσικά τόσο κατά τη διενέργεια της εξέτασης, όσο και μετά την ολοκλήρωση αυτής.
αζ) Από το πέρας της εξέτασης ενός μαθήματος έως την έναρξη της επόμενης, οι χώροι θα πρέπει να παραμένουν κενοί τουλάχιστον για μία (1) ώρα.
β) Προφορικές εξετάσεις:
βα) Οι εξετάσεις διενεργούνται σε χώρους με φυσικό αερισμό.
ββ) Η εξέταση των φοιτητών πραγματοποιείται αποκλειστικά σε μικρές ομάδες φοιτητών, όπου εξασφαλίζεται η διατήρηση απόστασης ενός και μισού (1,5) μέτρου προς κάθε κατεύθυνση μεταξύ των εξεταζόμενων φοιτητών και του διδάσκοντος. Προς τούτο συστήνεται μείωση της χρονικής διάρκειας της εξέτασης.
βγ) Οι εξεταζόμενοι φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό συστήνεται να χρησιμοποιούν αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύματα και προαιρετικά μη ιατρική μάσκα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της προφορικής εξέτασης.
2. Η ορθή εφαρμογή και τήρηση των προτεινόμενων μέτρων και κανόνων ασφαλείας της παρ. 1 κατά τη διενέργεια των εξετάσεων, παρακολουθείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, καθώς και το διδακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. στο οποίο έχει ανατεθεί ανά περίπτωση το διδακτικό έργο του κάθε μαθήματος σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών.
3. Κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, δύνανται να προβλέπονται εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης, οι οποίοι δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού του οικείου Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο πέμπτο
1. Η επαναλειτουργία των φοιτητικών εστιών πραγματοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τις από 11.5.2020 οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες. Το πάσης φύσεως προσωπικό των Α.Ε.Ι., το προσωπικό του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καθώς και οι διαμένοντες στις εστίες φοιτητές υποχρεούνται όπως εφαρμόζουν στο σύνολό τους τα μέτρα ατομικής υγιεινής, τα περιβαλλοντικά μέτρα και τις λοιπές οδηγίες.
2. Τα φοιτητικά εστιατόρια και τα κυλικεία των Α.Ε.Ι. παραμένουν κλειστά έως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Η σίτιση των φοιτητών πραγματοποιείται αποκλειστικά με παραλαβή φαγητού σε πακέτο τηρώντας διευρυμένο ωράριο λειτουργίας χωρίς να προκαλείται συνάθροιση των φοιτητών και δημιουργία ουρών αναμονής, έως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
Άρθρο έκτο
Σε περιπτώσεις αλλογενών/αλλοδαπών φοιτητών εκτός Ε.Ε. και αλλογενών/αλλοδαπών φοιτητών εντός Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένων των Κυπρίων φοιτητών, σχετικά με τα οριζόμενα στα ανωτέρω άρθρα ως προς τη συμμετοχή τους στις κλινικές και εργαστηριακές ασκήσεις, καθώς και στις εξετάσεις, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις των ισχυουσών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για τη σύνδεση και την είσοδό τους στη χώρα, σύμφωνα με τις εκάστοτε παρεχόμενες οδηγίες της αρμόδιας Επιτροπής.
Άρθρο έβδομο
Σε περίπτωση όπου ο διδάσκων, στον οποίον έχει ανατεθεί διδακτικό έργο σχετικά με τη διεξαγωγή κλινικών ή/ και εργαστηριακών ασκήσεων, ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου (ευπαθή ομάδα), με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται να ανατίθεται το εν λόγω διδακτικό έργο σε άλλον διδάσκοντα.
Άρθρο όγδοο
1. Η ασφαλής λειτουργία των Α.Ε.Ι. πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19, όπως αυτές εξειδικεύονται και κοινοποιούνται με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Η ορθή εφαρμογή και η παρακολούθηση της τήρησης των αναγκαίων μέτρων προστασίας και των κανόνων ασφαλείας κατά την εκπαιδευτική λειτουργία των Α.Ε.Ι. όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα απόφαση και τις σχετικές οδηγίες των αρμοδίων φορέων πραγματοποιείται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του

οικείου Α.Ε.Ι.
3. Το αρμόδιο όργανο του οικείου Α.Ε.Ι. μεριμνά για την προμήθεια των αναγκαίων ειδών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, καθώς και τη διάθεσή τους σε όλους τους χώρους όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία.
4. Κατά τη διάρκεια της χρήσης χώρων των Α.Ε.Ι. (αίθουσες, αμφιθέατρα, εργαστήρια κ.λπ.) για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία (εργαστηριακές ασκήσεις, εξετάσεις κ.λπ.) επιτρέπεται η χρήση κλιματιστικών μονάδων μόνο ανοικτού τύπου με πρόσφατη συντήρηση, όπου δεν προκαλείται ανακύκλωση του αέρα. Σε κάθε άλλη περίπτωση ισχύουν οι εκδοθείσες εγκύκλιοι του Υπουργείου Υγείας.
5. Το διδακτικό και λοιπό προσωπικό του οικείου Α.Ε.Ι. οφείλει να συστήνει να αποφεύγεται ο τυχόν συνωστισμός και συγχρωτισμός των φοιτητών στους κοινόχρηστους χώρους των Α.Ε.Ι. με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 21 Μαΐου 2020
Οι Υπουργοί
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

mail

Comments are closed.

Mission News Theme by Compete Themes.
Skip to content
Αρέσει σε %d bloggers:

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Τι είναι τα cookies; Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε. Τα cookies προβαλλόμενου ιστότοπου είναι cookies που τοποθετούνται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Μπορούν να αναγνωστούν μόνο από τον συγκεκριμένο ιστότοπο. Επιπλέον, ο ιστότοπος μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες, οι οποίες επίσης τοποθετούν τα δικά τους cookies, τα λεγόμενα cookies τρίτων. Τα μόνιμα cookies είναι cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, σε αντίθεση με τα cookies περιόδου λειτουργίας, τα οποία διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τους ιστότοπους της Επιτροπής, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Αυτό γίνεται για να μπορεί ο ιστότοπος να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα κ.λπ.) για ορισμένο χρονικό διάστημα. Έτσι, δεν χρειάζεται να τις εισαγάγετε εκ νέου όταν περιηγείστε στον ιστότοπο κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης. Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με την εμπειρία περιήγησης στους ιστότοπους της Επιτροπής. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies; Οι ιστότοποι της Επιτροπής χρησιμοποιούν κυρίως cookies προβαλλόμενου ιστότοπου. Πρόκειται για cookies που τοποθετούνται και ελέγχονται από την Επιτροπή και όχι από εξωτερικό οργανισμό. Ωστόσο, για την προβολή ορισμένων ιστοσελίδων μας, θα πρέπει να αποδεχθείτε cookies από εξωτερικούς οργανισμούς. Οι 3 τύποι cookies προβαλλόμενου ιστότοπου που χρησιμοποιούμε έχουν ως σκοπό: την αποθήκευση των προτιμήσεων των επισκεπτών τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ιστοτόπων μας τη συλλογή δεδομένων ανάλυσης (σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών) Cookies προτιμήσεων επισκεπτών Αυτά τοποθετούνται από εμάς και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από εμάς. Απομνημονεύουν τα εξής: εάν αποδεχθήκατε (ή απορρίψατε) την πολιτική για τα cookies του εκάστοτε ιστότοπου εάν έχετε ήδη απαντήσει στο αναδυόμενο παράθυρο που σας ζητά να συμπληρώσετε την έρευνά μας (σχετικά με το πόσο χρήσιμο ήταν το περιεχόμενο του ιστότοπου), ώστε να μην σας ζητηθεί εκ νέου Cookies τρίτων Ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας προβάλλουν περιεχόμενο από εξωτερικούς παρόχους, π.χ. YouTube, Facebook και Twitter. Για την προβολή περιεχομένου τρίτων, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η πολιτική τους για τα cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου μας. Αν όμως δεν προβάλλετε το συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν τοποθετούνται cookies τρίτων στη συσκευή σας. Μπορείτε να διαχειρίζεστε/διαγράφετε cookies όποτε θέλετε. Δείτε περισσότερα εδώ: aboutcookies.org. Διαγραφή cookies από τη συσκευή σας Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στη συσκευή σας διαγράφοντας το ιστορικό περιήγησης του προγράμματος περιήγησής σας. Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφούν όλα τα cookies από όλους τους ιστότοπους που επισκεφθήκατε. Να έχετε όμως υπόψη ότι ενδέχεται να χαθούν και ορισμένα αποθηκευμένα στοιχεία (π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστότοπου). Διαχείριση ειδικών ανά ιστότοπο cookies Για πιο αναλυτικό έλεγχο των ειδικών ανά ιστότοπο cookies, ελέγξτε τις ρυθμίσεις cookies και προστασίας προσωπικών δεδομένων στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησής σας Αποκλεισμός cookies Τα περισσότερα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης σάς δίνουν τη δυνατότητα να τα ρυθμίζετε ώστε να μην επιτρέπεται η τοποθέτηση cookies στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή όμως, ίσως χρειάζεται να προσαρμόζετε χειροκίνητα ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ή μια ιστοσελίδα. Επιπλέον, ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν καθόλου (π.χ. σύνδεση με προφίλ). Διαχείριση των cookies ανάλυσης που χρησιμοποιούμε Μπορείτε να διαχειρίζεστε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά τα cookies μέσω της υπηρεσίας Europa Analytics στην ειδική ιστοσελίδα Europa Analytics.

Κλείσιμο