Press "Enter" to skip to content

Νέες τεχνολογίες Ύδρευσης-Αποχέτευσης

Ο Δήμος Πατρέων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πάτρας και την ΔΕΥΑΠ, υλοποιεί  Πιλοτικό Πρόγραμμα επεξεργασίας  αστικών λυμάτων, με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση τους.
Τα παραπάνω ανακοίνωσαν σε συνέντευξη Τύπου  την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 που παραχώρησαν ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Μελετών Έργων Πρασίνου, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Νίκος Ασπράγκαθος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, Ανδρέας Παπανικήτας και ο καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου της Πάτρας, Χρηστάκης Παρασκευά.
Στην διάρκεια της συνέντευξης ο Δήμαρχος Πατρέων τόνισε:
«Αντικείμενο του Πιλοτικού Προγράμματος ήταν τα αστικά λύματα να φθάσουν σε επίπεδο ώστε να μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε για άρδευση και για άλλες χρήσεις καλύπτοντας ανάγκες του Δήμου και με αυτό τον τρόπο θα καταλήγει λιγότερο νερό από τον Βιολογικό στην θάλασσα.
Θέλουμε την επιστήμη στην ζωή μας να δίνει λύσεις. Θέλουμε την συνεργασία με το Πανεπιστήμιό μας και το κάνουμε πράξη. Είμαστε σε καλό δρόμο και συνεχίζουμε.
Θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους που είναι και η δύναμη για να υλοποιηθούν όλα αυτά, χωρίς τους εργαζόμενους δεν θα μπορούσαμε να έχουμε έργο και αποτέλεσμα».
Στην συνέχεια ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Χρηστάκης Παρασκευά, μεταξύ άλλων υπογράμμισε:
«Πριν από τέσσερα χρόνια υποβάλλαμε πρόταση για το Πιλοτικό Πρόγραμμα βρήκαμε άμεση ανταπόκριση από τον Δήμο και την ΔΕΥΑΠ και είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία μαζί τους.
Στόχος ήταν να πάμε στην τριτοβάθμια διαδικασία επεξεργασίας των λυμάτων ώστε το νερό που βγαίνει από τον Βιολογικό να πηγαίνει στην θάλασσα πιο καθαρό. Αυτό το είχε ήδη υπερκαλύψει η ΔΕΥΑΠ με την μεμβράνη που έχει τοποθετήσει. Έτσι εμείς στραφήκαμε στον άλλο στόχο που ήταν η δυνατότητα αξιοποίησης του νερού που βγαίνει από τον Βιολογικό. Σχεδιάσαμε, μελετήσαμε και κάναμε την εγκατάσταση και όλες τις αναλύσεις που χρειάζονταν ώστε να καλύπτουμε τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Εξαλείψαμε εντελώς τα στερεά και μειώσαμε εντελώς τοπ μικροβιακό φορτίο.
Με την τριτοβάθμια επεξεργασία μπορούμε να πάμε σε πλήρη αξιοποίηση του νερού που βγαίνει από τον Βιολογικό της Πάτρας. Να το χρησιμοποιήσει ο Δήμος να ποτίζει τα δένδρα στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους, να ποτίζει τα πάρκα, τους δημοτικούς ελαιώνες, να πλένει κάδους και δρόμους μετά τις λαϊκές αγορές, να το χρησιμοποιεί στα κοιμητήρια και σε άλλες εγκαταστάσεις».
Επίσης ο Αντιδήμαρχος, Νίκος Ασπράγκαθος επισήμανε:
«Οι Φυσικοί πόροι και ειδικά το νερό είναι σε δεδομένες ποσότητες στη φύση. Επόμενα απαιτούνται συστήματα για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης, που να στηρίζονται στα επιτεύγματα της επιστήμης και τεχνολογίας.
Ο επιστημονικός και τεχνολογικός πλούτος παράγεται από τους επιστήμονες και ερευνητές και πρέπει να αξιοποιούνται για τις λαϊκές ανάγκες.
Προς αυτή την κατεύθυνση η Δημοτική Αρχή ενθαρρύνει εργαζόμενους επιστήμονες του Δήμου στην υποβολή κοινών προτάσεων χρηματοδότησης, με τα εργαστήρια του Πανεπιστημίου μας και με άλλους φορείς εγχώριους και ξένους.
Το έργο Rewater θα συμβάλει στην απόδειξη της ωριμότητας της τεχνολογίας για την τριτοβάθμια επεξεργασία των υγρών αποβλήτων ούτως ώστε να προστατεύεται ακόμη καλύτερα το θαλάσσιο περιβάλλον και να μπορεί να αξιοποιηθεί το νερό για την άρδευση κήπων η ακόμη και αγροτικών καλλιεργειών αφού κριθεί κατάλληλο.
Η απόκτηση της γνώσης της σχετικής τεχνολογίας από τους εργαζόμενους του Δήμου και της ΔΕΥΑΠ μα δίνει την δυνατότητα να υποβάλλουμε πρόταση χρηματοδότησης για την εγκατάσταση τριτοβάθμιας επεξεργασίας όλου του αποβλήτου του βιολογικού καθαρισμού.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Παρασκευά και το προσωπικό του εργαστηρίου για την εξαιρετική επιστημονική συμβολή στο έργο. Την επιστημονική ομάδα του Δήμου με επικεφαλής τον κ. Κωσταντακόπουλο για την ομαλή ολοκλήρωση του Έργου και την απόκτηση της γνώσης, που θα αξιοποιηθεί μαζί με τους συναδέλφους της ΔΕΥΑΠ για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων σε πλήρη ανάπτυξη. Τέλος όλους του συμμετέχοντες Φορείς από το εξωτερικό».
Ακόμη ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, Ανδρέας Παπανιικήτας σημείωσε:
«Η ΔΕΥΑΠ τα τελευταία χρόνια έχει διευρύνει τη συνεργασία με τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών για την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε θέματα  Υδρευσης-Αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων. Στα πλαίσια  αυτής της πολιτικής συμμετέχει και στη δράση του προγράμματος Συνεργασίας InterregGreece-Italy με τίτλο «RE Water-Managment».Παρά τα πολλαπλά οφέλη που έχει η χρήση ανακτημένου νερού, μέχρι στιγμής, η δυναμική της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων δεν έχει αξιοποιηθεί, καθώς πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, τεχνικά, νομικά-θεσμικά εμπόδια δυσχεραίνουν την ευρύτερη εφαρμογή αυτών των πρακτικών, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Τα πιο σημαντικά εμπόδια, στα οποία πρέπει να δοθεί προτεραιότητα κατά τη διαμόρφωση πολιτικών με στόχο την ανάπτυξη ευνοϊκού περιβάλλοντος για την εφαρμογή των επεμβάσεων επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης νερών για αστικές χρήσεις, είναι:
Το νομικό πλαίσιο σχετικά με την ιδιοκτησία και τα δικαιώματα χρήσης του ανακτημένου νερού,
Η απουσία περιβαλλοντικών πολιτικών που να εστιάζουν στη μείωση της ρύπανσης,
Η περιορισμένη ένταξη της χρήσης ανακτημένου νερού στις πολιτικές χρήσεις γης και χωροταξικής ανάπτυξης,
Η ελλιπής ενημέρωση του κοινού,
Η απουσία κρατικών πηγών χρηματοδότησης έργων.
Η ΔΕΥΑΠ με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Πατρών και των υπολοίπων συνεργατών και εταίρων, θέλησε να δώσει έμφαση σε συστήματα διαχείρισης  υδατικών πόρων και  μείωσης της  ρύπανσης  υδάτινων  αποδεκτών  βασισμένα σε τεχνολογίες  ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης.
Χρησιμοποιώντας έναν μη συμβατικό υδατικό πόρο -την έξοδο της δευτεροβάθμιας καθίζησης του βιολογικού καθαρισμού-, θέλησε μέσα από το πρόγραμμα Re-Water, να κατασκευάσει και εγκαταστήσει μια πιλοτική μονάδα αναπτύσσοντας μια τεχνολογία,  που είναι φιλική στο περιβάλλον και τη χρήση της, με υψηλή απόδοση και μικρή απαίτηση γης, έχοντας παράλληλα τα  εχέγγυα τις εύκολης  αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού λειτουργούντων  εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.
Μέσα από αυτήν την προσπάθεια θα βγουν πολύτιμα συμπεράσματα για τις διαδικασίες μελέτης και εφαρμογής,  καθώς και για τις πρακτικές ορθής και αποδεκτής εκτέλεσης σχεδίων επαναχρησιμοποίησης υγρών αστικών λυμάτων για άρδευση χώρων πρασίνου από την απόρριψή τους σε θαλάσσιους αποδέκτες.
Μετά το πέρας του προγράμματος η εγκατάσταση θα αποδοθεί στη ΔΕΥΑΠ και θα αποτελεί περιουσιακό της στοιχείο».
Σημειώνεται ότι στον χώρο της μονάδας επεξεργασίας αστικών λυμάτων, έχει εγκατασταθεί «Πιλοτική Μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μέσω μεμβρανών υπερδιήθησης» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης της απορροής της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑ Πάτρας και την εξασφάλιση νερού κατάλληλου για την άρδευση δημοτικών χώρων πρασίνου και άλλων χρήσεων.
Η επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων. Το σκεπτικό της επαναχρησιμοποίησης κατάλληλα επεξεργασμένων αστικών λυμάτων παρουσιάζει εγγενή οφέλη που σχετίζονται με την εξοικονόμηση υδατικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και οικονομικά οφέλη.
Η ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας  της μονάδας είναι 250-300 m3 αστικών λυμάτων.
Η παραπάνω δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης  του έργου με τίτλο “RE-water -Eco technologies for the waste water management” που χρηματοδοτείται  από το “COOPERATION PROGRAMME: (Interreg V-A) EL-IT – Greece-Italy” EU programme,  στο οποίο εταίρος είναι ο Δήμος Πατρέων και συνδεδεμένος εταίρος η ΔΕΥΑ Πατρών.
Την ευθύνη την υλοποίηση της Δράσης έχει η Δ/νση Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου, ενώ η μονάδα έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί από τον Ιανουάριο 2020 σε χώρο του βιολογικού Καθαρισμού της ΔΕΥΑΠ.
H τεχνολογία υπερδιήθησης (Ultrafiltration) του νερού, η οποία προτάθηκε από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, που συμμετέχει ως εταίρος στο έργο RE-water, εξασφαλίζει την άριστη απομάκρυνση αιωρούμενων σωματιδίων μεγέθους μεγαλύτερου των πόρων των μεμβρανών υπερδιήθησης, συμπεριλαμβανομένων κολλοειδών, στερεών, βακτηρίων κ.λ.π.
Το σύστημα των μεμβρανών υπερδιήθησης που  χρησιμοποιείται  έχει  τοποθετηθεί χωριστά έξω από δεξαμενή καθίζησης (ή ακόμα και αερισμού)  και είναι τύπου «παράπλευρης ροής» (sidestream) και  αποτελείται από πολλά επιμέρους  οκτώ (8) κυλινδρικά στοιχεία μεμβρανών (modules).
Από τις μέχρι σήμερα δοκιμές και μετρήσεις η απομάκρυνση του ρυπαντικού φορτίου είναι πολύ υψηλή και το υγρό εξόδου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δύναται να χρησιμοποιηθεί για αστικές χρήσεις.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο Re-Water  μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου https://www.interreg-rewater.eu/.

mail

Comments are closed.

Mission News Theme by Compete Themes.
Skip to content
Αρέσει σε %d bloggers:

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Τι είναι τα cookies; Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε. Τα cookies προβαλλόμενου ιστότοπου είναι cookies που τοποθετούνται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Μπορούν να αναγνωστούν μόνο από τον συγκεκριμένο ιστότοπο. Επιπλέον, ο ιστότοπος μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες, οι οποίες επίσης τοποθετούν τα δικά τους cookies, τα λεγόμενα cookies τρίτων. Τα μόνιμα cookies είναι cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, σε αντίθεση με τα cookies περιόδου λειτουργίας, τα οποία διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τους ιστότοπους της Επιτροπής, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Αυτό γίνεται για να μπορεί ο ιστότοπος να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα κ.λπ.) για ορισμένο χρονικό διάστημα. Έτσι, δεν χρειάζεται να τις εισαγάγετε εκ νέου όταν περιηγείστε στον ιστότοπο κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης. Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με την εμπειρία περιήγησης στους ιστότοπους της Επιτροπής. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies; Οι ιστότοποι της Επιτροπής χρησιμοποιούν κυρίως cookies προβαλλόμενου ιστότοπου. Πρόκειται για cookies που τοποθετούνται και ελέγχονται από την Επιτροπή και όχι από εξωτερικό οργανισμό. Ωστόσο, για την προβολή ορισμένων ιστοσελίδων μας, θα πρέπει να αποδεχθείτε cookies από εξωτερικούς οργανισμούς. Οι 3 τύποι cookies προβαλλόμενου ιστότοπου που χρησιμοποιούμε έχουν ως σκοπό: την αποθήκευση των προτιμήσεων των επισκεπτών τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ιστοτόπων μας τη συλλογή δεδομένων ανάλυσης (σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών) Cookies προτιμήσεων επισκεπτών Αυτά τοποθετούνται από εμάς και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από εμάς. Απομνημονεύουν τα εξής: εάν αποδεχθήκατε (ή απορρίψατε) την πολιτική για τα cookies του εκάστοτε ιστότοπου εάν έχετε ήδη απαντήσει στο αναδυόμενο παράθυρο που σας ζητά να συμπληρώσετε την έρευνά μας (σχετικά με το πόσο χρήσιμο ήταν το περιεχόμενο του ιστότοπου), ώστε να μην σας ζητηθεί εκ νέου Cookies τρίτων Ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας προβάλλουν περιεχόμενο από εξωτερικούς παρόχους, π.χ. YouTube, Facebook και Twitter. Για την προβολή περιεχομένου τρίτων, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η πολιτική τους για τα cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου μας. Αν όμως δεν προβάλλετε το συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν τοποθετούνται cookies τρίτων στη συσκευή σας. Μπορείτε να διαχειρίζεστε/διαγράφετε cookies όποτε θέλετε. Δείτε περισσότερα εδώ: aboutcookies.org. Διαγραφή cookies από τη συσκευή σας Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στη συσκευή σας διαγράφοντας το ιστορικό περιήγησης του προγράμματος περιήγησής σας. Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφούν όλα τα cookies από όλους τους ιστότοπους που επισκεφθήκατε. Να έχετε όμως υπόψη ότι ενδέχεται να χαθούν και ορισμένα αποθηκευμένα στοιχεία (π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστότοπου). Διαχείριση ειδικών ανά ιστότοπο cookies Για πιο αναλυτικό έλεγχο των ειδικών ανά ιστότοπο cookies, ελέγξτε τις ρυθμίσεις cookies και προστασίας προσωπικών δεδομένων στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησής σας Αποκλεισμός cookies Τα περισσότερα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης σάς δίνουν τη δυνατότητα να τα ρυθμίζετε ώστε να μην επιτρέπεται η τοποθέτηση cookies στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή όμως, ίσως χρειάζεται να προσαρμόζετε χειροκίνητα ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ή μια ιστοσελίδα. Επιπλέον, ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν καθόλου (π.χ. σύνδεση με προφίλ). Διαχείριση των cookies ανάλυσης που χρησιμοποιούμε Μπορείτε να διαχειρίζεστε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά τα cookies μέσω της υπηρεσίας Europa Analytics στην ειδική ιστοσελίδα Europa Analytics.

Κλείσιμο