Press "Enter" to skip to content

Εγκύκλιος λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων

Εγκύκλιες οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4713/2020 (Α’ 147) για την οργάνωση και λειτουργία των ιδιωτικών σχολικών μονάδων εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Με τη δημοσίευση του πρόσφατου ν. 4713/2020 (Α’ 147) τροποποιούνται διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄244) και ρυθμίζονται εκ νέου θέματα που αφορούν στην Ιδιωτική Εκπαίδευση.
Ειδικότερα:
Α. Αξιολόγηση δομών, εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων
Με το άρθρο 2 του ν.4713/20 εισάγονται ρυθμίσεις για την αξιολόγηση των δομών, του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων με ανάλογη εφαρμογή των κριτηρίων που ισχύουν για την αξιολόγηση των δομών, του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών των δημόσιων σχολείων. Η εφαρμογή πρόσθετων κριτηρίων αξιολόγησης από τα ιδιωτικά σχολεία επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι τα κριτήρια αυτά ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου, που προβλέπεται στο άρθρο 11 του ν.682/77.
Β. Οργάνωση και πρόγραμμα ιδιωτικών σχολείων και πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Το άρθρο 4 του ν. 682/1977 αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου με το άρθρο 3 του ν. 4713/2020, όπου ορίζεται ότι τα ιδιωτικά σχολεία έχουν την ίδια οργάνωση και ακολουθούν το ίδιο ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας με τα δημόσια σχολεία. Κατά τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων, επιτρέπεται η κατανομή των μαθητών κάθε τάξης σε περισσότερα τμήματα.
Με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου επιτρέπεται η παροχή πρόσθετων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος, όπως ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας, καθώς και διδασκαλία επιπλέον γνωστικών αντικειμένων, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) το ανώτατο όριο του διευρυμένου εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας του ιδιωτικού σχολείου, συμπεριλαμβανομένων του υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος και των πρόσθετων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες για κάθε τάξη κάθε σχολικής βαθμίδας.
β) οι πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες της παρούσας αποφασίζονται από τον ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας, μετά από εισήγηση του Διευθυντή της, πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους και ισχύουν για όλη τη διάρκειά του, αφορούν όλους τους μαθητές της τάξης ή των τάξεων για τις οποίες υλοποιούνται και εντάσσονται στο διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας.
Το διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα γνωστοποιείται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Περαιτέρω, στο πλαίσιο του υποχρεωτικού ή του διευρυμένου ωρολογίου προγράμματός τους, τα ιδιωτικά σχολεία μπορούν να διδάσκουν παράλληλα περισσότερες ξένες γλώσσες και να επιλέγουν ποιες και πόσες ξένες γλώσσες θα διδάσκονται, επιπλέον των ξένων γλωσσών που προβλέπονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Επίσης, όπως ορίζεται με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου, δίνεται η δυνατότητα στα ιδιωτικά σχολεία μετά το πέρας του ωρολογίου προγράμματος, υποχρεωτικού ή διευρυμένου, να διοργανώνουν και άλλες, προαιρετικής παρακολούθησης, δραστηριότητες και δράσεις, ιδίως εκπαιδευτικού, μορφωτικού ή επιμορφωτικού περιεχομένου, αθλητικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, καθώς και φιλοξενίας. Οι δραστηριότητες και δράσεις αυτές διοργανώνονται από το ιδιωτικό σχολείο πέραν του διδακτικού ωραρίου ή και των διδακτικών ημερών και γνωστοποιούνται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης (παρ. 5, άρθρο 3, ν.4713/2020).
Τέλος, με την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4713/2020, επιτρέπεται η συστέγαση ιδιωτικών σχολείων με ξένα σχολεία, κέντρα δια βίου μάθησης, κέντρα ξένων γλωσσών καθώς και με άλλους φορείς που αναφέρονται στην παρ. Θ3 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α’ 222).
Γ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Με το άρθρο 4 του ν. 4713/2020 αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 682/1977, σύμφωνα με το οποίο, κάθε ιδιωτικό σχολείο οφείλει να έχει έγγραφο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ρυθμίζει την εσωτερική οργάνωση του σχολείου, τους όρους και τη διαδικασία υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί και φοιτούν στο σχολείο οι μαθητές, καθώς και τις υποχρεώσεις των μαθητών και των γονέων ή κηδεμόνων αυτών. Διευκρινίζεται ότι ο Κανονισμός κοινοποιείται από τον Διευθυντή του ιδιωτικού σχολείου στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να τον αναπέμψει μόνον σε περίπτωση αντίθεσης συγκεκριμένου όρου του Κανονισμού προς ρητή διάταξη νόμου. Ο συγκεκριμένος όρος και η διάταξη νόμου στην οποία προσκρούει αναφέρονται στην πράξη αναπομπής, η οποία κοινοποιείται στον Διευθυντή του ιδιωτικού σχολείου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο Κανονισμός θεωρείται ότι εγκρίθηκε.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 682/77 (Α’ 244), κατά την εγγραφή του μαθητή, ο κηδεμόνας του παραλαμβάνει αντίγραφο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. Η παραλαβή συνιστά δήλωση αποδοχής του Κανονισμού.
Δ. Συμμετοχή Ιδιοκτήτη στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων
Με το άρθρο 5 του ν. 4713/2020 διευκρινίζεται ότι ο ιδιοκτήτης, όπως και κάθε μέλος, εταίρος, ή μέτοχος (σε περίπτωση νομικών προσώπων), μπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, εφόσον είναι εκπαιδευτικός.
Ε. Αξιοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων
Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4713/20 ορίζεται ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδομών των ιδιωτικών σχολείων μπορούν να αξιοποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτικού ωραρίου ή και διδακτικών ημερών για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα πάντα με την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν.682/77, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές δεν αντίκεινται στη φύση της εκπαίδευσης και στον χαρακτήρα του σχολείου και εφόσον διασφαλίζεται η προσήκουσα παροχή υπηρεσιών γενικής εκπαίδευσης. Η άσκηση των ως άνω υπηρεσιών μπορεί να γίνεται από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν άδεια λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδομών των ιδιωτικών σχολείων μπορούν να αξιοποιούνται και σε χρόνους εκτός διδακτικών ημερών για τη διαμονή και φιλοξενία νέων έως είκοσι πέντε (25) ετών, καθώς και των συνοδών τους, με σκοπό τη διοργάνωση εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών ή αθλητικών δραστηριοτήτων και την παράλληλη παροχή καταλύματος σε αυτούς. Οι ανωτέρω δραστηριότητες γνωστοποιούνται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ενώ προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων της διαδικασίας μετατροπής των κτιριακών υποδομών, καθώς και το χρονικό διάστημα της διαμονής για την οποία αξιοποιούνται οι υποδομές των ιδιωτικών σχολείων.
ΣΤ. Ελάχιστος αριθμός νηπίων ανά τμήμα ιδιωτικού νηπιαγωγείου
Ο ελάχιστος αριθμός των νηπίων ανά τμήμα στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, καθορίζεται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και τις διαθέσιμες αίθουσες διδασκαλίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4713/2020. Συνεπώς, δεν ισχύει ο κατώτατος αριθμός των δέκα (10) νηπίων της με αρ. πρωτ. 11761/Δ1/15-7-2016 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 14 του ν. 682/1977, σύμφωνα με τις οποίες κάθε ιδιωτικό σχολείο πρέπει να έχει αριθμό μαθητών ανάλογο προς τις αίθουσες διδασκαλίας, τα εποπτικά μέσα, τον αύλειο χώρο, τους κοινόχρηστους χώρους και τις εγκαταστάσεις άθλησης. Ο αριθμός αυτός δε μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τα δημόσια σχολεία, με εξαίρεση τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, για τα οποία επιτρέπεται υπέρβαση κατά 10% του αριθμού αυτού, εφόσον το επιτρέπει η χωρητικότητα της αίθουσας.
Ζ. Εγγραφές, μετεγγραφές και φοίτηση μαθητών
Με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4713/2020 ορίζεται ότι οι διατάξεις που αφορούν στη φοίτηση των μαθητών των δημοσίων σχολείων ισχύουν και για τους μαθητές των ιδιωτικών σχολείων, και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά στις εγγραφές, μετεγγραφές, απουσίες και τις δοκιμασίες που διεξάγονται, τη βαθμολογία, τις πειθαρχικές ποινές, την επανάληψη της φοίτησης, την προαγωγή και απόλυση των μαθητών, με τις επόμενες εξαιρέσεις:
1) Επιτρέπεται η απευθείας μετεγγραφή μαθητή από ιδιωτικό σε δημόσιο, από δημόσιο σε ιδιωτικό ή από ιδιωτικό σε άλλο ιδιωτικό σχολείο, του ίδιου ή άλλου ιδιοκτήτη, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.
2) Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων εγγράφονται σε αυτά για έκαστο σχολικό έτος, κατά τη σειρά αποδοχής από το σχολείο της αίτησης εγγραφής τους.
3) α) Η μη επανεγγραφή ή η απομάκρυνση μαθητή από το ιδιωτικό σχολείο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους επιτρέπεται: ¡) για πειθαρχικό παράπτωμα του μαθητή, κατόπιν αποφάσεως του Συλλόγου των διδασκόντων, ¡¡) για παράβαση του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου, που διαπιστώνεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων.
β) Μη επανεγγραφή ή απομάκρυνση μαθητή κατά την διάρκεια του σχολικού έτους, εξαιτίας μειωμένης επίδοσης, απαγορεύεται. Μη επανεγγραφή μαθητή είναι δυνατή και στην περίπτωση μη ολοσχερούς εξόφλησης διδάκτρων δύο (2) σχολικών ετών.
Επισημαίνεται ότι διατηρείται σε ισχύ η διάταξη του Π.Δ. 579/1982 (Α’ 105), σύμφωνα με την οποία ορίζεται ως χρόνος λήξεως των εγγραφών στα ιδιωτικά σχολεία η προηγούμενη ημερομηνία της έναρξης των μαθημάτων.

mail

Comments are closed.

Mission News Theme by Compete Themes.
Skip to content
Αρέσει σε %d bloggers:

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Τι είναι τα cookies; Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε. Τα cookies προβαλλόμενου ιστότοπου είναι cookies που τοποθετούνται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Μπορούν να αναγνωστούν μόνο από τον συγκεκριμένο ιστότοπο. Επιπλέον, ο ιστότοπος μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες, οι οποίες επίσης τοποθετούν τα δικά τους cookies, τα λεγόμενα cookies τρίτων. Τα μόνιμα cookies είναι cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, σε αντίθεση με τα cookies περιόδου λειτουργίας, τα οποία διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τους ιστότοπους της Επιτροπής, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Αυτό γίνεται για να μπορεί ο ιστότοπος να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα κ.λπ.) για ορισμένο χρονικό διάστημα. Έτσι, δεν χρειάζεται να τις εισαγάγετε εκ νέου όταν περιηγείστε στον ιστότοπο κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης. Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με την εμπειρία περιήγησης στους ιστότοπους της Επιτροπής. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies; Οι ιστότοποι της Επιτροπής χρησιμοποιούν κυρίως cookies προβαλλόμενου ιστότοπου. Πρόκειται για cookies που τοποθετούνται και ελέγχονται από την Επιτροπή και όχι από εξωτερικό οργανισμό. Ωστόσο, για την προβολή ορισμένων ιστοσελίδων μας, θα πρέπει να αποδεχθείτε cookies από εξωτερικούς οργανισμούς. Οι 3 τύποι cookies προβαλλόμενου ιστότοπου που χρησιμοποιούμε έχουν ως σκοπό: την αποθήκευση των προτιμήσεων των επισκεπτών τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ιστοτόπων μας τη συλλογή δεδομένων ανάλυσης (σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών) Cookies προτιμήσεων επισκεπτών Αυτά τοποθετούνται από εμάς και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από εμάς. Απομνημονεύουν τα εξής: εάν αποδεχθήκατε (ή απορρίψατε) την πολιτική για τα cookies του εκάστοτε ιστότοπου εάν έχετε ήδη απαντήσει στο αναδυόμενο παράθυρο που σας ζητά να συμπληρώσετε την έρευνά μας (σχετικά με το πόσο χρήσιμο ήταν το περιεχόμενο του ιστότοπου), ώστε να μην σας ζητηθεί εκ νέου Cookies τρίτων Ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας προβάλλουν περιεχόμενο από εξωτερικούς παρόχους, π.χ. YouTube, Facebook και Twitter. Για την προβολή περιεχομένου τρίτων, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η πολιτική τους για τα cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου μας. Αν όμως δεν προβάλλετε το συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν τοποθετούνται cookies τρίτων στη συσκευή σας. Μπορείτε να διαχειρίζεστε/διαγράφετε cookies όποτε θέλετε. Δείτε περισσότερα εδώ: aboutcookies.org. Διαγραφή cookies από τη συσκευή σας Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στη συσκευή σας διαγράφοντας το ιστορικό περιήγησης του προγράμματος περιήγησής σας. Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφούν όλα τα cookies από όλους τους ιστότοπους που επισκεφθήκατε. Να έχετε όμως υπόψη ότι ενδέχεται να χαθούν και ορισμένα αποθηκευμένα στοιχεία (π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστότοπου). Διαχείριση ειδικών ανά ιστότοπο cookies Για πιο αναλυτικό έλεγχο των ειδικών ανά ιστότοπο cookies, ελέγξτε τις ρυθμίσεις cookies και προστασίας προσωπικών δεδομένων στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησής σας Αποκλεισμός cookies Τα περισσότερα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης σάς δίνουν τη δυνατότητα να τα ρυθμίζετε ώστε να μην επιτρέπεται η τοποθέτηση cookies στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή όμως, ίσως χρειάζεται να προσαρμόζετε χειροκίνητα ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ή μια ιστοσελίδα. Επιπλέον, ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν καθόλου (π.χ. σύνδεση με προφίλ). Διαχείριση των cookies ανάλυσης που χρησιμοποιούμε Μπορείτε να διαχειρίζεστε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά τα cookies μέσω της υπηρεσίας Europa Analytics στην ειδική ιστοσελίδα Europa Analytics.

Κλείσιμο