Press "Enter" to skip to content

Ίδρυση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

Η κυβέρνηση κατέθεσε τροπολογία, την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020, στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας» για την ίδρυση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
Συγκεκριμένα:
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Του Υπουργείου Οικονομικών «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ: «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ «NEXT GENERATION EU» ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (RECOVERY & RESILIENCE FACILITY – ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ)»
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου είναι η θέσπιση του κατάλληλου οργανωτικού πλαισίου για την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης «Next Generation EU» και του εντασσόμενου σε αυτόν Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας (Recovery & Resilience Facility – Ταμείο Ανάκαμψης).
Άρθρο 2
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης
1. Συστήνεται στο Υπουργείο Οικονομικών Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (στο εξής: Ειδική Υπηρεσία), η οποία είναι αυτοτελής δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στον Υπουργό Οικονομικών.
2. Η Ειδική Υπηρεσία έχει ως σκοπό τον συντονισμό της σύνταξης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την παρακολούθηση και τον συντονισμό της υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που θα διατεθούν στην Ελλάδα.
3. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Ειδική Υπηρεσία ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Υποστηρίζει και συντονίζει την προετοιμασία και υποβολή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
β. Παρακολουθεί και αξιολογεί τις διαδικασίες υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων στην Ελλάδα, που θα χρηματοδοτηθούν από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και παρέχει κατευθύνσεις προς τους αρμόδιους φορείς για την εφαρμογή, απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών αυτών.
γ. Επεξεργάζεται και εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών και στα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα, τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
δ. Επεξεργάζεται και εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών και στα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης.
ε. Συντάσσει εκθέσεις υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και αναφορές για την επίτευξη των οροσήμων και στόχων του προς τον Υπουργό Οικονομικών, τα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα και τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
στ.  Διευκολύνει την επικοινωνία για θέματα του Ταμείου Ανάκαμψης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων σε κάθε πρόγραμμα και έργο φορέων.
4. Η Ειδική Υπηρεσία καταργείται αυτοδικαίως την 31η.3.2027.
Άρθρο 3
Διοικητής
1. Της Ειδικής Υπηρεσίας προΐσταται Διοικητής, ο οποίος διορίζεται με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία του Διοικητή είναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται με όμοια απόφαση μέχρι την ημερομηνία κατάργησης της Ειδικής Υπηρεσίας κατά την παρ. 4 του άρθρου 2.
2. Ο Διοικητής, για τον οποίο εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ’ του Μέρους Β’ του ν. 4622/2019 (Α’ 133), είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, υψηλής επιστημονικής συγκρότησης και επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας.
3. Με την επιφύλαξη του ν. 4622/2019 και των αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών, ο Διοικητής ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο πλαίσιο λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας ή ανατίθενται σε αυτήν από άλλες διατάξεις.
4. Ο Διοικητής λαμβάνει τις αποδοχές του Γενικού Γραμματέα του άρθρου 41 του ν. 4622/2019. Ο Διοικητής με την ανάληψη των καθηκόντων του, υπογράφει συμβόλαιο απόδοσης με τον Υπουργό Οικονομικών, το οποίο καθορίζει ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους και στο οποίο προβλέπεται πρόσθετη ετήσια ειδική ανταμοιβή (bonus) του Διοικητή σε περίπτωση επίτευξης των εν λόγω στόχων.
5. Το σύνολο των αποδοχών και της ειδικής ανταμοιβής της παρ. 4 δεν δύναται να υπερβαίνει το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του ανωτάτου ορίου της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄176).
Άρθρο 4
Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας
1. Η Ειδική Υπηρεσία αποτελείται από:
α. τη Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Έργων,
β. τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, και
γ. τη Διεύθυνση Εκθέσεων και Αναφορών.
Άρθρο 5
Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Έργων
1. Αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Έργων είναι η προετοιμασία και παρακολούθηση των διαδικασιών υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα, η υποστήριξη των αρμόδιων υπουργείων και λοιπών δημοσίων φορέων και η απλούστευση, διευκόλυνση και επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών.
2. Η Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Έργων περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:
α. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τεχνικής Παρακολούθησης.
β. Τμήμα Απλούστευσης, Επιτάχυνσης και Τυποποίησης Διαδικασιών.
γ. Τμήμα Νομικής Υποστήριξης.
3. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τεχνικής Παρακολούθησης είναι οι ακόλουθες:
α. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των οροσήμων και στόχων των έργων και προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης.
β. Ο έλεγχος της χρηματοδότησης των έργων βάσει της προόδου που παρουσιάζουν και των συμφωνημένων οροσήμων.
γ. Η διασφάλιση της εφαρμογής των κανόνων και προδιαγραφών διακυβέρνησης και διαχείρισης των έργων και προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων προτύπων παρακολούθησης και τεκμηρίωσης.
4. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Απλούστευσης, Επιτάχυνσης και Τυποποίησης Διαδικασιών είναι οι ακόλουθες:
α. Η εισήγηση μέτρων απλούστευσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών, καθώς και η παρακολούθηση και υποστήριξη της εφαρμογής τους, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (ΓΓΨΔΑΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
β. Ο σχεδιασμός των διαδικασιών λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας και της συνεργασίας της με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και η υποστήριξη των οργανωτικών μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας κατά την εφαρμογή των διαδικασιών αυτών σε συνεργασία με τη ΓΓΨΔΑΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
5. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης είναι οι ακόλουθες:
α. Η νομική υποστήριξη των λοιπών οργανωτικών μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας επί νομικών ζητημάτων που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
β. Η συνεργασία με εξωτερικούς νομικούς συμβούλους.
Άρθρο 6
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
1. Αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης είναι ο σχεδιασμός και η υποστήριξη της εφαρμογής των οικονομικών και διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής και τεχνολογικής της υποστήριξης.
2. Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα:
α. το Τμήμα Οργάνωσης και Προμηθειών, και
β. το Τμήμα Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής Υποστήριξης και Τηλεπικοινωνιών.
3. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Οργάνωσης και Προμηθειών είναι οι ακόλουθες:
α. Η οργάνωση και τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και του αρχείου πρωτοτύπων και εξερχομένων εγγράφων, καθώς και η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.
β. Η αρχειοθέτηση, ταξινόμηση και λειτουργία του αρχείου της Ειδικής Υπηρεσίας , η ηλεκτρονική ή με άλλο τρόπο καταγραφή, καθώς και η εκκαθάρισή του σε τακτά χρονικά διαστήματα.
γ. Η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και η λειτουργία των λοιπών μέσων επικοινωνίας των οργανικών μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας.
δ. Η σύνταξη και αποστολή αιτημάτων δεσμεύσεων στη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών, συνοδευόμενων από αναλυτικά ενημερωτικά σημειώματα για τον διατάκτη.
ε. Η κατάρτιση, παρακολούθηση και εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών και των συμβάσεων αυτών, καθώς και η τήρηση του αρχείου προμηθευτών αγαθών και υπηρεσιών.
στ. Η διενέργεια προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών και μελετών της Ειδικής Υπηρεσίας και η αποστολή στη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών των φακέλων των υποθέσεων προς εκκαθάριση και πληρωμή.
ζ. Η παραλαβή, ο έλεγχος και η καταγραφή των υλικών που προμηθεύεται η Ειδική Υπηρεσία, καθώς και η ελεγχόμενη διάθεσή τους.
η. Η λειτουργία αποθήκης αναλώσιμων και μη υλικών, η παρακολούθηση των αποθεμάτων και η μέριμνα για την έγκαιρη διενέργεια των προμηθειών.
θ. Η καταγραφή, σήμανση και διασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ειδικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής Υποστήριξης και Τηλεπικοινωνιών.
4. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής Υποστήριξης και Τηλεπικοινωνιών είναι οι ακόλουθες:
α. Η μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής της Ειδικής Υπηρεσίας σε σχέση με τον εξοπλισμό, το λειτουργικό σύστημα, τα συστήματα διαχείρισης των βάσεων δεδομένων και τα δίκτυα σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.
β. Η ανάπτυξη, επιμέλεια και συντήρηση του ιστότοπου (website) και της ενδοδικτυακής πύλης (intranet) της Ειδικής Υπηρεσίας.
γ. Η επίβλεψη και ο έλεγχος των λογισμικών εφαρμογών που εκπονούνται από τρίτους, για λογαριασμό της Ειδικής Υπηρεσίας.
δ. Η υποστήριξη και ενημέρωση των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων της Ειδικής Υπηρεσίας και η εκπαίδευσή τους σε θέματα χειρισμού και αξιοποίησης των συστημάτων αυτών.
ε. Η αρχειοθέτηση και τήρηση των αρχείων προγραμμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας.
στ. Η βελτίωση των διαδικασιών ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών σε συνεργασία με τη ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
ζ. Η μέριμνα για την ένταξη της Ειδικής Υπηρεσίας σε αναπτυξιακά, συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα διοικητικής μεταρρύθμισης, ψηφιακής σύγκλισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τις εκάστοτε καθ’ ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες της Ειδικής Υπηρεσίας, καθώς και η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών.
η. Ο σχεδιασμός λογισμικών εφαρμογών σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιακών μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας, καθώς και οι αναγκαίες επεκτάσεις και βελτιώσεις των πληροφοριακών συστημάτων.
θ. Η διερεύνηση και υποβολή προτάσεων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες για θέματα πληροφοριακών συστημάτων, η παρακολούθηση της εφαρμογής τους, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους και η εισήγηση για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και προσαρμογές.
η. Η παρακολούθηση και υποστήριξη των ηλεκτρονικών εφαρμογών που συνδέονται με την υλοποίηση των έργων και προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης.
Άρθρο 7
Διεύθυνση Εκθέσεων και Αναφορών
1. Αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εκθέσεων και Αναφορών είναι η σύνταξη των εκθέσεων και αναφορών που σχετίζονται με την υλοποίηση των οροσήμων και στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης προς τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς.
2. Η Διεύθυνση Εκθέσεων και Αναφορών περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα:
α. Το Τμήμα Σχεδιασμού και Συλλογής Στοιχείων, και
β. το Τμήμα Σύνταξης Εκθέσεων και Αναφορών.
3. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού και Συλλογής Στοιχείων είναι οι ακόλουθες:
α. Η συνεργασία με τους εμπλεκόμενους σε έργα και προγράμματα φορείς καθώς και με τη Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Έργων για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την υλοποίηση των οροσήμων και στόχων.
β. Ο σχεδιασμός του τρόπου σύνταξης των εκθέσεων και αναφορών που σχετίζονται με την υλοποίηση των οροσήμων και στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης προς τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς.
4. Αρμοδιότητα του Τμήματος Σύνταξης Εκθέσεων και Αναφορών είναι η σύνταξη των εκθέσεων και αναφορών που σχετίζονται με την υλοποίηση των οροσήμων και στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης προς τον Υπουργό Οικονομικών, τα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα και τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 8
Γραφείο Διοικητή Ειδικής Υπηρεσίας
1. Συστήνεται Γραφείο Διοικητή, το οποίο επικουρεί τον Διοικητή στην άσκηση των καθηκόντων του, έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας του και την τήρηση των σχετικών αρχείων και στοιχείων και οργανώνει την επικοινωνία του με τις υπηρεσίες και τους πολίτες. Το Γραφείο Διοικητή υπάγεται απευθείας στον Διοικητή και διέπεται, σε ό,τι αφορά στην οργάνωση, τη λειτουργία και τη στελέχωσή του, από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του Μέρους Β΄ του ν. 4622/2019, με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στον παρόντα. Η στελέχωση του Γραφείου του Διοικητή λαμβάνει χώρα με αποφάσεις αυτού, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Για την υποβοήθηση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας στην άσκηση των καθηκόντων του συστήνονται έως οκτώ (8) θέσεις συνεργατών, εκ των οποίων τρεις (3) δύνανται να είναι μετακλητοί.
3. Στο Γραφείο του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας συστήνεται θέση Διευθυντή, η οποία καλύπτεται από έναν εκ των ανωτέρω συνεργατών. Ο Διευθυντής του Γραφείου Διοικητή ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4622/2019 για τους διευθυντές των ιδιαίτερων γραφείων.
4. Για τις αποδοχές των μετακλητών συνεργατών στο Γραφείο Διοικητή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) που αφορούν στους μετακλητούς υπαλλήλους που υπηρετούν στα ιδιαίτερα γραφεία των Γενικών Γραμματέων.
Άρθρο 9
Προσωπικό Ειδικής Υπηρεσίας
1. Στην Ειδική Υπηρεσία συστήνονται σαράντα (40) θέσεις προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
α) Είκοσι εννέα (29) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εκ των οποίων:
αα. Δεκαεπτά (17) θέσεις του κλάδου ΠΕ διοικητικού – οικονομικού,
αβ. οκτώ (8) θέσεις του κλάδου ΠΕ μηχανικών, και
αγ. τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ πληροφορικής.
β) Τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), εκ των οποίων:
βα. Τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΤΕ διοικητικού-λογιστικού, και
ββ. μία (1) θέση του κλάδου ΤΕ πληροφορικής.
γ) Πέντε (5) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΔΕ διοικητικών γραμματέων.
δ) Δύο (2) θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής.
2. Τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων είναι τα οριζόμενα στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Kατ’ ελάχιστον απαιτούνται επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και πολύ καλή γνώση αγγλικών, καθώς και στις περ. α) και δ) της παρ. 1 υψηλού επιπέδου επιστημονική συγκρότηση.
3. Οι θέσεις προσωπικού της παρ. 1 καλύπτονται τουλάχιστον κατά το ήμισυ με αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που απασχολούνται στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης του Μητρώου Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κατ’ αναλογική εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 90 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Η απόσπαση του προσωπικού διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων υπαλλήλων, ύστερα από δημόσια πρόσκληση που εκδίδει ο Υπουργός Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή. Η απόσπαση γίνεται, ύστερα από αξιολόγηση των υποψηφίων από τον Διοικητή, και εισήγησή του στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονομικών, για τρία (3) έτη με δυνατότητα παράτασης μία φορά για ίσο χρονικό διάστημα κατ’ ανώτατο όριο. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση για θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και οι αποδοχές τους βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ειδικής Υπηρεσίας.
4. Οι θέσεις προσωπικού της παρ. 1, με την επιφύλαξη της παρ. 3, καλύπτονται και με προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τριών (3) ετών, δυνάμενη να παραταθεί μία φορά για ίσο χρονικό διάστημα κατ’ ανώτατο όριο, καθώς και με σχέση έμμισθης εντολής. Η πλήρωση των θέσεων της παρούσας διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών και ύστερα από σχετική προκήρυξη η οποία συντάσσεται μετά από εισήγηση του Διοικητή, η οποία περιλαμβάνει:
α) την περιγραφή του αντικειμένου των προς κάλυψη θέσεων,
β) τα κριτήρια της παρ. 2, κατά περίπτωση,
γ) τα περαιτέρω προσόντα που δύνανται να προβλεφθούν για την κάλυψη των θέσεων,
δ) τη διαδικασία επιλογής των υπαλλήλων (περιλαμβανομένης της δυνατότητας συνέντευξης).
Η προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά τα οριζόμενα στην παρούσα πραγματοποιείται υπό την εποπτεία του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην ίδια.
5. Η λήξη της πρόσληψης ή της απόσπασης του προσωπικού της παρ. 1 μπορεί να γίνει οποτεδήποτε με μόνη πράξη του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητή. Το προσωπικό της παρ. 1 υπάγεται στο Πειθαρχικό και Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Οι οργανικές θέσεις που συστήνονται με το παρόν καταργούνται την 31η.3.2027. Ομοίως, παύουν την 31η.3.2027 και οι ενεργές κατά το χρονικό αυτό σημείο αποσπάσεις προσωπικού.
Άρθρο 10
Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας

1. Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας επιλέγονται εκ του συνόλου του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας του άρθρου 9 (μόνιμοι υπάλληλοι, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συμπεριλαμβανομένων και των αποσπασμένων υπαλλήλων) και τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Με όμοια απόφαση παύονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων στις περιπτώσεις της παρ. 10 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).
2. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων σε θέσεις προϊσταμένων λογίζεται ότι έχει διανυθεί στην υπηρεσία από την οποία προέρχονται και καλύπτει και τον προβλεπόμενο, από τις διατάξεις που διέπουν την υπηρεσία τους, χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου, ως προϋπόθεση για προαγωγή σε επόμενο βαθμό ή για επιλογή σε θέση προϊσταμένου, οπότε λογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου στο επίπεδο της οργανικής μονάδας για την οποία γίνεται η επιλογή.
3. Ο Διοικητής δύναται, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να εξουσιοδοτεί τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας να υπογράφουν αντί αυτού κατηγορίες πράξεων που σχετίζονται με την Ειδική Υπηρεσία.
Άρθρο 11
Δαπάνες λειτουργίας – Ειδικές διατάξεις
1. Οι δαπάνες λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται, κάθε έτος, σε ιδιαίτερο φορέα και με ιδιαίτερους κωδικούς στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών. Η διάθεση των πιστώσεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και η διενέργεια των αντίστοιχων δαπανών γίνεται από το αρμόδιο όργανο ως κύριο διατάκτη.
2. Αρμόδια για τη διαχείριση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης του προϋπολογισμού, την εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας του προσωπικού, είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
3. Στην Ειδική Υπηρεσία ανήκουν η διαχείριση, συντήρηση και εποπτεία των κτιρίων, εγκαταστάσεων, επίπλων και κάθε άλλου εξοπλισμού τους, των μηχανημάτων και του αναλώσιμου ή μη υλικού που διατίθενται για τις ανάγκες των υπηρεσιών της. Η Ειδική Υπηρεσία δύναται έως τις 31.12.2020 να προβεί, δια του Υπουργού Οικονομικών, στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών της αναγκών, κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων υπηρεσιών.
4. Η Ειδική Υπηρεσία, δια του Υπουργού Οικονομικών, δύναται να συνάψει έως δύο (2) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών προϋπολογισθείσας αξίας έως του ποσού των 500.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) η καθεμία, για την υποστήριξη της υποβολής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης. Ειδικότερα, είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης με σύμβουλο υψηλού κύρους: α) για την πιστοποίηση του εύλογου κόστους υλοποίησης των έργων, προγραμμάτων και μεταρρυθμίσεων που θα προταθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και β) για την υποστήριξη της προετοιμασίας και σύνταξης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης που θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση.
5. Οι συμβάσεις της παρ. 4 θεωρούνται ως πληρούσες την προϋπόθεση ύπαρξης κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτη περίσταση της περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και συνάπτονται κατά παρέκκλιση των εθνικών διατάξεων του ιδίου νόμου, με την επιφύλαξη του άρθρου 38, τηρουμένων πάντως των διατάξεων ενωσιακής προέλευσης. Με την πρόσκληση σε διαπραγμάτευση καθορίζεται και η χρονική διάρκεια των σχετικών συμβάσεων.
6. Η λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας επικουρείται από την Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης και τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
Άρθρο 12
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή, είναι δυνατόν να συμπληρωθούν και να εξειδικευθούν οι αρμοδιότητες των επιμέρους οργανικών μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη και τη θέσπιση των κανονιστικών ρυθμίσεων για το Ταμείο Ανάκαμψης από τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή, καθορίζονται ειδικώς και κατά περίπτωση οι αποδοχές του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σχέση έμμισθης εντολής, η μέθοδος και το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης, καθώς και ο προσδιορισμός τυχόν επιπλέον ανταμοιβής του συνόλου του προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 9 σε περίπτωση επίτευξης στόχων, λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα της θέσης και τον βαθμό ευθύνης εκάστου.
3. Με απόφαση του Διοικητή δύναται να καθορίζονται οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων της Ειδικής Υπηρεσίας, εντός του πλαισίου του άρθρου 1 της από 29.12.1980 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 299), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α’ 126).
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν εισήγησης του Διοικητή, κατανέμονται οι θέσεις και το προσωπικό της παρ. 1 του άρθρου 9 στις οργανικές μονάδες της Ειδικής Υπηρεσίας. Με όμοια απόφαση μπορεί να ανακατανέμονται οι θέσεις του προσωπικού των οργανικών μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή, δύναται να διατίθενται στην Ειδική Υπηρεσία για την παροχή σχετικής υποστήριξης στελέχη και υπάλληλοι που υπηρετούν σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανισμούς ή διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, των οποίων η Ελλάδα είναι μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις των οργανισμών αυτών.
6. Με απόφαση του Διοικητή καθορίζονται τα αρμόδια όργανα και ο τρόπος διαχείρισης, συντήρησης και εποπτείας των κτιρίων και του εξοπλισμού της Ειδικής Υπηρεσίας, καθώς και κάθε σχετικό με το θέμα αυτό ειδικότερο ζήτημα.

mail

Comments are closed.

Mission News Theme by Compete Themes.
Skip to content
Αρέσει σε %d bloggers:

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Τι είναι τα cookies; Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε. Τα cookies προβαλλόμενου ιστότοπου είναι cookies που τοποθετούνται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Μπορούν να αναγνωστούν μόνο από τον συγκεκριμένο ιστότοπο. Επιπλέον, ο ιστότοπος μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες, οι οποίες επίσης τοποθετούν τα δικά τους cookies, τα λεγόμενα cookies τρίτων. Τα μόνιμα cookies είναι cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, σε αντίθεση με τα cookies περιόδου λειτουργίας, τα οποία διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τους ιστότοπους της Επιτροπής, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Αυτό γίνεται για να μπορεί ο ιστότοπος να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα κ.λπ.) για ορισμένο χρονικό διάστημα. Έτσι, δεν χρειάζεται να τις εισαγάγετε εκ νέου όταν περιηγείστε στον ιστότοπο κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης. Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με την εμπειρία περιήγησης στους ιστότοπους της Επιτροπής. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies; Οι ιστότοποι της Επιτροπής χρησιμοποιούν κυρίως cookies προβαλλόμενου ιστότοπου. Πρόκειται για cookies που τοποθετούνται και ελέγχονται από την Επιτροπή και όχι από εξωτερικό οργανισμό. Ωστόσο, για την προβολή ορισμένων ιστοσελίδων μας, θα πρέπει να αποδεχθείτε cookies από εξωτερικούς οργανισμούς. Οι 3 τύποι cookies προβαλλόμενου ιστότοπου που χρησιμοποιούμε έχουν ως σκοπό: την αποθήκευση των προτιμήσεων των επισκεπτών τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ιστοτόπων μας τη συλλογή δεδομένων ανάλυσης (σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών) Cookies προτιμήσεων επισκεπτών Αυτά τοποθετούνται από εμάς και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από εμάς. Απομνημονεύουν τα εξής: εάν αποδεχθήκατε (ή απορρίψατε) την πολιτική για τα cookies του εκάστοτε ιστότοπου εάν έχετε ήδη απαντήσει στο αναδυόμενο παράθυρο που σας ζητά να συμπληρώσετε την έρευνά μας (σχετικά με το πόσο χρήσιμο ήταν το περιεχόμενο του ιστότοπου), ώστε να μην σας ζητηθεί εκ νέου Cookies τρίτων Ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας προβάλλουν περιεχόμενο από εξωτερικούς παρόχους, π.χ. YouTube, Facebook και Twitter. Για την προβολή περιεχομένου τρίτων, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η πολιτική τους για τα cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου μας. Αν όμως δεν προβάλλετε το συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν τοποθετούνται cookies τρίτων στη συσκευή σας. Μπορείτε να διαχειρίζεστε/διαγράφετε cookies όποτε θέλετε. Δείτε περισσότερα εδώ: aboutcookies.org. Διαγραφή cookies από τη συσκευή σας Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στη συσκευή σας διαγράφοντας το ιστορικό περιήγησης του προγράμματος περιήγησής σας. Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφούν όλα τα cookies από όλους τους ιστότοπους που επισκεφθήκατε. Να έχετε όμως υπόψη ότι ενδέχεται να χαθούν και ορισμένα αποθηκευμένα στοιχεία (π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστότοπου). Διαχείριση ειδικών ανά ιστότοπο cookies Για πιο αναλυτικό έλεγχο των ειδικών ανά ιστότοπο cookies, ελέγξτε τις ρυθμίσεις cookies και προστασίας προσωπικών δεδομένων στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησής σας Αποκλεισμός cookies Τα περισσότερα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης σάς δίνουν τη δυνατότητα να τα ρυθμίζετε ώστε να μην επιτρέπεται η τοποθέτηση cookies στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή όμως, ίσως χρειάζεται να προσαρμόζετε χειροκίνητα ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ή μια ιστοσελίδα. Επιπλέον, ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν καθόλου (π.χ. σύνδεση με προφίλ). Διαχείριση των cookies ανάλυσης που χρησιμοποιούμε Μπορείτε να διαχειρίζεστε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά τα cookies μέσω της υπηρεσίας Europa Analytics στην ειδική ιστοσελίδα Europa Analytics.

Κλείσιμο