Press "Enter" to skip to content

Χαράτσια στους παραγωγούς ΑΠΕ

Την αντίθεσή του στα νέα μέτρα που εξήγγειλε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) δηλώνει ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ).
Ο ΕΣΜΥΕ επισημαίνει ότι «Ένα Déjà vu ζεί ολόκληρος ο κλάδος των ΑΠΕ μετά την ανακοίνωση των μέτρων για την ενίσχυση του ΕΛΑΠΕ. Σε αντίθεση με τις επανειλημμένες, από το 2014 μέχρι και πρόσφατα, διαβεβαιώσεις του Υπουργείου ότι δεν θα επιβληθούν νέα χαράτσια στους παραγωγούς, οι πρόσφατες ανακοινώσεις περί επιβολής νέας έκτακτης (και οριζόντιας για όλα τα έργα προ του 2015) εισφοράς στο 6% επί του τζίρου του 2020, πέραν του ότι είναι αχρείαστη όπως έχει πρόχειρα σχεδιαστεί και άδικη, επιβεβαιώνει  τους φόβους ότι τέτοια φαινόμενα θα είναι επαναλαμβανόμενα στο μέλλον. Κυρίως όμως, τα συγκεκριμένα μέτρα θέτουν σοβαρό θέμα αξιοπιστίας της χώρας και της πολιτικής της κυβέρνησης και υπονομεύουν την επενδυτική ασφάλεια που τόσο κόπο κάναμε να αποκαταστήσουμε τα τελευταία χρόνια.
Τη στιγμή που η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα στήριξης σε όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται εν μέσω κορονοιού, οι επιχειρήσεις ΑΠΕ που αντιμετωπίζουν και αυτές πλήθος προβλημάτων είναι οι μόνες που επιβαρύνονται με έμμεση και επαχθή φορολόγηση μέσω της έκτακτης εισφοράς που επιβάλλεται, μετά από την (άπαξ όπως είχε αναφερθεί) αναδρομική μείωση των τιμών που τους επιβλήθηκαν το 2014.
Το πλέον ανησυχητικό όμως θέμα είναι ότι, τα συγκεκριμένα μέτρα που ανακοινώθηκαν με στόχο την (μακροπρόθεσμη) αντιμετώπιση του προβλήματος του ΕΛΑΠΕ, τα οποία δημιουργήθηκαν λόγω αστοχιών στην μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενη πολιτική στην ενέργεια, είναι σχεδιασμένα με βιασύνη και προχειρότητα ανακοινώνοντας μεγαλύτερα μεγέθη από τα πραγματικά σχεδιασμένα, ενώ το συνολικό πακέτο μέτρο που ανακοινώθηκε είναι άδικο και χωρίς μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Σε αντίθεση δε με τις προτάσεις της αγοράς, το Υπουργείο επέλεξε τελικά να επιβάλει μονομερώς το μέτρο της έκτακτης εισφοράς στους παραγωγούς ΑΠΕ, επιβαρύνοντας δυσανάλογα μία μόνο παράμετρο της αγοράς, η οποία έχει το μικρότερο (αν όχι μηδενικό) μερίδιο στη διαμόρφωση του προβλήματος ενώ αφήνει αλώβητη την Προμήθεια, η οποία στην ουσία απολαμβάνει τα περισσότερα οφέλη από το συγκεκριμένο πρόβλημα, αφού όσο μεγαλύτερο είναι το έλλειμμα του ΕΛΑΠΕ (λόγω μείωσης εσόδων του από την αγορά) τόσο αυξημένο είναι το περιθώριο κέρδους της Προμήθειας.
Το μέτρο της επιβολής της έκτακτης εισφοράς στους παραγωγούς ΑΠΕ, πέραν του ότι αποτελεί πλήγμα στο κύρος της χώρας, στέλνοντας ένα πολύ αρνητικό μήνυμα προς κάθε επενδυτική κατεύθυνση, είναι «παράνομο» και «αντιευρωπαϊκό», αφού καταστρατηγεί τον βασικό πυλώνα της πολιτικής για ενίσχυση των ΑΠΕ, ενώ ταυτόχρονα είναι και επικοινωνιακά προκλητικό αφού παρουσιάζεται ως μέτρο επίλυσης και των προβλημάτων που προκλήθηκαν λόγω κορονοϊού, ενώ προδιαθέτει για την επανάληψή του για την επίλυση οποιουδήποτε παρόμοιου προβλήματος στο μέλλον. Είναι «αντιευρωπαϊκό», διότι στην πράξη καταργεί την αρχή συνέχειας των συμβάσεων, κάτι που είναι και δικαστικώς προσβαλλόμενο, αλλά και έξω από κάθε έννοια του κράτους δικαίου.
Ειδικά για τα ΜΥΗΕ, δεδομένης  της συνολικής ισχύος των έργων, της σχετικά χαμηλής τιμής που απολαμβάνουν και των συγκριτικών συνολικών ποιοτικών ωφελημάτων της συγκεκριμένης τεχνολογίας, η επιβολή οριζόντιας εισφοράς θεωρείται εξόχως άδικη και μη αναλογική της συμμετοχής τους στο πρόβλημα του ελλείμματος και ιδιαιτέρως επιβαρυντική, σε συνδυασμό με την επίσης άδικη μεταχείριση που έτυχαν το 2014.
Η δήλωση δε για ισότιμη επιβάρυνση των παραγωγών και της Προμήθειας, μέσω της έκτακτης εισφοράς στους προμηθευτές ενέργειας, πέραν της ανακρίβειας που περιέχει είναι απολύτως οικονομικά άδικο και διαδικαστικά παράλογο. Είναι παράλογο και άδικο διότι ενώ η πτώση της ζήτησης ενέργειας αυξάνει το έλλειμμα του ΕΛΑΠΕ, οδηγεί ταυτόχρονα σε υπερκέρδη τους Προμηθευτές ενέργειας, οι οποίοι επισημαίνεται ότι δεν μεταφράστηκε σε αντίστοιχη έκπτωση στα τιμολόγιά τους και επομένως θα ήταν λοιπόν λογικό και δίκαιο, να συμμετάσχουν με πολύ μεγαλύτερο ποσοστό στην επίλυση του προβλήματος.
Η επιβολή στους προμηθευτές εφάπαξ «έκτακτου τέλους χρέωσης», συνολικού ύψους 110 εκατ. ευρώ για το 2021, όχι μόνο δεν τους επιβαρύνει, αλλά στην ουσία τους ωφελεί, συνυπολογίζοντας την παράλληλη κατάργηση του μηχανισμού μεταβλητού κόστους με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται να επιστρέψουν κανένα μέρος των αυξημένων κερδών τους τα οποία έχουν επιδοτηθεί από το έλλειμμα του ΕΛΑΠΕ. Αντίθετα, η επιβαλλόμενη ρύθμιση της χρέωσης των προμηθευτών επιβαρύνει τον ΕΛΑΠΕ, αφού απλά αντικαθιστά για ένα μόλις έτος, τον μηχανισμό μεταβλητού κόστους που καταργείται οριστικά.
Τα λοιπά μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι ασαφή και ανακριβή και είτε απαιτούν εξειδίκευση, είτε υφίστανται και  επίκειται η εφαρμογή τους χωρίς βέβαιο ποσοτικό αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα:
• Το ποσό με το οποίο υπολογίζεται ότι θα ενισχυθεί ο ΕΛΑΠΕ από τα έσοδα των δημοπρασιών ρύπων του 2020, θα πρέπει να αναθεωρηθεί προς τα κάτω λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση δεν είναι από το 65% στο 78% αλλά από το 72% που ήδη ισχύει σήμερα, εκτός και αν αυτό το μέγεθος δεν υπολογίζεται στα υφιστάμενα έσοδα του ΕΛΑΠΕ.
• Θα πρέπει να επανυπολογιστεί το ποσό με το οποίο θα ενισχυθεί ο ΕΛΑΠΕ από την επιβολή νέου μόνιμου ειδικού τέλους στο diesel με βάση δημόσια στοιχεία για τις πραγματικές ποσότητες diesel που καταναλώνονται καθώς και να διευκρινιστεί αν το σύνολο των εν λόγω εσόδων θα πάνε αποκλειστικά στον ΕΛΑΠΕ. Η εκτίμηση είναι ότι η πρόβλεψη πρέπει να μειωθεί περί τα 25%.
• Η εκτίμηση ενίσχυσης του ΕΛΑΠΕ μέσω καταβολής 200 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης της Ε.Ε. «υπό την προϋπόθεση να ικανοποιηθεί το σχετικό αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης» είναι τουλάχιστον προβληματική. Τι θα γίνει αν δεν ικανοποιηθεί το αίτημα; Με δεδομένο επίσης ότι όπως προβλέπεται ένα μεγάλο ποσοστό του συνολικού ποσού που θα λάβει η Ελλάδα από το ταμείο πρέπει να πάει σε έργα ενεργειακής μετάβασης, είναι απορίας άξιο γιατί το συγκεκριμένο αίτημα δεν αφορά μεγαλύτερο ποσό για να καλύψει το σύνολο του ελλείμματος.
• Ο ισχυρισμός ότι τα μέτρα αποσκοπούν σε μη επιβάρυνση του τελικού καταναλωτή, είναι αναληθής διότι η ισόποση αυξομείωση μεταξύ ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ που θα επιτευχθεί μέσω της σταδιακής διασύνδεσης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών αποτελεί στην ουσία έμμεση επιβάρυνση του καταναλωτή που δεν πρόκειται να δει ποτέ τα οφέλη από την μείωση των χρεώσεων για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, ενώ ταυτόχρονα θα κληθεί να πληρώσει (άμεσα) τα τέλη των δικτύων μεταφοράς για τις διασυνδέσεις.
Αθροίζοντας κανείς το σύνολο των ποσών που προκύπτουν από την εφαρμογή των μέτρων που ανακοίνωσε το Υπουργείο για ενίσχυση του ΕΛΑΠΕ, στο τέλος του 2021 ο λογαριασμός αυτός θα μπορούσε να έχει πλεόνασμα ίσο με περίπου 300 εκατ. ευρώ, ποσό τριπλάσιο σχεδόν από την έκτακτη εισφορά που επιβάλλεται στους παραγωγούς, γεγονός που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει αχρείαστη την επιβολή της.
Αναγνωρίζουμε την πρόθεση του Υπουργείου να αντιμετωπίσει και να λύσει το πρόβλημα του ΕΛΑΠΕ, εντούτοις θεωρούμε ότι τα μέτρα είναι άδικα, ελλειπή, ασαφή, χαρακτηρίζονται από βιασύνη και προχειρότητα και θα πρέπει να επανεξεταστούν και να αναθεωρηθούν.
Έχει πλέον αποδειχθεί περίτρανα, ότι οι ΑΠΕ μειώνουν το κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας. Αντί όμως να απολαύσει ο καταναλωτής την πτώση του κόστους, όλο αυτό το όφελος πηγαίνει στα ταμεία της Προμήθειας, η οποία και θα πρέπει να επιστρέψει ένα μέρος της.
Με σκοπό τα μέτρα που θα αποφασιστούν τελικά να είναι αποδοτικά και κυρίως δίκαια για όλους τους συμμετέχοντες, θεωρούμε ότι η έκτακτη εισφορά των παραγωγών πρέπει να καλυφθεί πλήρως μέσω αυξημένης εισφοράς των Προμηθευτών, οι οποίοι, μόνοι τους απολαμβάνουν το όφελος από την μείωση του κόστους της χονδρεμπορικής αγοράς και οι οποίοι στην ουσία δεν έχουν καμία επιβάρυνση από τα προτεινόμενη μέτρα εντούτοις, επωφελούνται στο διηνεκές από την κατάργηση του ΜΜΚΘΣΣ.
Επίσης θα θέλαμε, όπως όλοι οι εμπλεκόμενοι άλλωστε, να δοθούν στη δημοσιότητα τα αριθμητικά μεγέθη και οι αναλύσεις μέσω των οποίων τεκμηριώνονται τα μεγέθη που αναφέρονται στα προτεινόμενα μέτρα καθώς και οι αναλυτικές μελέτες που θα δείχνουν την εξέλιξη του ΕΛΑΠΕ για την επόμενη δεκαετία.
Όσον αφορά στα διαρθρωτικά μέτρα που ανακοινώθηκαν θα θέλαμε να επιβεβαιωθεί και να ανακοινωθεί άμεσα ότι στο νέο σχήμα συνεχίζει να υφίσταται η απαλλαγή συγκεκριμένων τεχνολογιών από διαγωνιστικές διαδικασίες.»

mail

Comments are closed.

Mission News Theme by Compete Themes.
Skip to content
Αρέσει σε %d bloggers:

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Τι είναι τα cookies; Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε. Τα cookies προβαλλόμενου ιστότοπου είναι cookies που τοποθετούνται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Μπορούν να αναγνωστούν μόνο από τον συγκεκριμένο ιστότοπο. Επιπλέον, ο ιστότοπος μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες, οι οποίες επίσης τοποθετούν τα δικά τους cookies, τα λεγόμενα cookies τρίτων. Τα μόνιμα cookies είναι cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, σε αντίθεση με τα cookies περιόδου λειτουργίας, τα οποία διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τους ιστότοπους της Επιτροπής, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Αυτό γίνεται για να μπορεί ο ιστότοπος να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα κ.λπ.) για ορισμένο χρονικό διάστημα. Έτσι, δεν χρειάζεται να τις εισαγάγετε εκ νέου όταν περιηγείστε στον ιστότοπο κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης. Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με την εμπειρία περιήγησης στους ιστότοπους της Επιτροπής. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies; Οι ιστότοποι της Επιτροπής χρησιμοποιούν κυρίως cookies προβαλλόμενου ιστότοπου. Πρόκειται για cookies που τοποθετούνται και ελέγχονται από την Επιτροπή και όχι από εξωτερικό οργανισμό. Ωστόσο, για την προβολή ορισμένων ιστοσελίδων μας, θα πρέπει να αποδεχθείτε cookies από εξωτερικούς οργανισμούς. Οι 3 τύποι cookies προβαλλόμενου ιστότοπου που χρησιμοποιούμε έχουν ως σκοπό: την αποθήκευση των προτιμήσεων των επισκεπτών τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ιστοτόπων μας τη συλλογή δεδομένων ανάλυσης (σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών) Cookies προτιμήσεων επισκεπτών Αυτά τοποθετούνται από εμάς και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από εμάς. Απομνημονεύουν τα εξής: εάν αποδεχθήκατε (ή απορρίψατε) την πολιτική για τα cookies του εκάστοτε ιστότοπου εάν έχετε ήδη απαντήσει στο αναδυόμενο παράθυρο που σας ζητά να συμπληρώσετε την έρευνά μας (σχετικά με το πόσο χρήσιμο ήταν το περιεχόμενο του ιστότοπου), ώστε να μην σας ζητηθεί εκ νέου Cookies τρίτων Ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας προβάλλουν περιεχόμενο από εξωτερικούς παρόχους, π.χ. YouTube, Facebook και Twitter. Για την προβολή περιεχομένου τρίτων, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η πολιτική τους για τα cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου μας. Αν όμως δεν προβάλλετε το συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν τοποθετούνται cookies τρίτων στη συσκευή σας. Μπορείτε να διαχειρίζεστε/διαγράφετε cookies όποτε θέλετε. Δείτε περισσότερα εδώ: aboutcookies.org. Διαγραφή cookies από τη συσκευή σας Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στη συσκευή σας διαγράφοντας το ιστορικό περιήγησης του προγράμματος περιήγησής σας. Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφούν όλα τα cookies από όλους τους ιστότοπους που επισκεφθήκατε. Να έχετε όμως υπόψη ότι ενδέχεται να χαθούν και ορισμένα αποθηκευμένα στοιχεία (π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστότοπου). Διαχείριση ειδικών ανά ιστότοπο cookies Για πιο αναλυτικό έλεγχο των ειδικών ανά ιστότοπο cookies, ελέγξτε τις ρυθμίσεις cookies και προστασίας προσωπικών δεδομένων στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησής σας Αποκλεισμός cookies Τα περισσότερα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης σάς δίνουν τη δυνατότητα να τα ρυθμίζετε ώστε να μην επιτρέπεται η τοποθέτηση cookies στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή όμως, ίσως χρειάζεται να προσαρμόζετε χειροκίνητα ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ή μια ιστοσελίδα. Επιπλέον, ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν καθόλου (π.χ. σύνδεση με προφίλ). Διαχείριση των cookies ανάλυσης που χρησιμοποιούμε Μπορείτε να διαχειρίζεστε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά τα cookies μέσω της υπηρεσίας Europa Analytics στην ειδική ιστοσελίδα Europa Analytics.

Κλείσιμο