Press "Enter" to skip to content

Κυριαρχία COSCO

Last updated on 20 Οκτωβρίου 2021

Η COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited κατέχει από το 51% το 67% στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά (ΟΛΠ), μετά την ολοκλήρωση μεταβίβαση του ποσοστού 16% των μετοχών από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), εταιρεία μέλος του Υπερταμείου (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας – ΕΕΣΥΠ). Η ολοκλήρωση της συναλλαγής ήρθε σε συνέχεια της τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΠ Α.Ε. και της κύρωσής της από τη Βουλή.
Αντίστοιχα, το ΤΑΙΠΕΔ και η COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited υπέγραψαν την τροποποιημένη Συμφωνία Αγοραπωλησίας Μετοχών (ΣΑΜ) και την Συμφωνία Μετόχων (ΣΜ).
Η COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited κατέβαλλε στο ΤΑΙΠΕΔ το τίμημα των 88 εκατ. Ευρώ για το 16% των μετοχών της ΟΛΠ Α.Ε., πλέον δεδουλευμένων τόκων 11,87 εκατ. ευρώ, καθώς και εγγυητική επιστολή ύψους 29 εκατ. Ευρώ.
Σε ανακοίνωσή στο Χρηματιστήριο Αθηνών ο ΟΛΠ αναφέρει:
Η εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (περαιτέρω, «ΟΛΠ Α.Ε.»), σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007, ανακοινώνει τη γνωστοποίηση που έλαβε από τον μέτοχό της COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited, ως εξής:
– Επωνυμία του υπόχρεου γνωστοποίησης: COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited.
– Επωνυμία του μετόχου: COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited.
Ως αποτέλεσμα εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής που έλαβε χώρα στις 06/10/2021, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited στην ΟΛΠ Α.Ε. ανήλθε από 51% σε 67%.
Με την ως άνω εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή, η COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited απέκτησε από το ΤΑΙΠΕΔ ένα επιπλέον 16% των μετοχών της ΟΛΠ Α.Ε.
Η παραπάνω συναλλαγή έλαβε χώρα δυνάμει της Τροποποιημένης Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών της ΟΛΠ Α.Ε. μεταξύ της COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited ως Αγοραστή και του ΤΑΙΠΕΔ ως Πωλητή, σε συνέχεια κύρωσης της Τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΠ Α.Ε. (Νόμος 4838/2021, ΦΕΚ 180Α/01.10.2021).
Η COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited ελέγχεται κατά 100% από την China Shipping Group Co. Ltd, η οποία ελέγχεται κατά 100% από τη China COSCO Shipping Corporation Limited. Ως συνέπεια της συναλλαγής, η China COSCO Shipping Corporation Limited ελέγχει έμμεσα το 67% των δικαιωμάτων ψήφου της ΟΛΠ Α.Ε.
Σημειώνεται ότι η China COSCO Shipping Corporation Limited δεν ελέγχεται κατά την έννοια του Ν. 3556/2007.

Για την μεταβίβαση της πλειοψηφίας στην COSCO πρέπει να σημειωθεί και η τοποθέτηση του κ. Βασίλη Κανακάκη Προέδρου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας (ΣΕΝΑΒΙ) στην Διαρκή Επιτροπή Παράγωγης και Εμπορίου της Βουλής, με θέμα: «Το νομοσχέδιο τροποποίησης της μεταβίβασης του 16% του ΟΛΠ Α.Ε. στην COSCO».
Μάλιστα προσκάλεσε τους βουλευτές πριν νομοθετήσουν, να επισκεφθούν τη ναυπηγοεπισκευή «Θα ήταν καλό οι 300 της βουλής να κάνουν μια επίσκεψη στο Πέραμα σήμερα ή αύριο – εγώ προτίθεμαι σαν Ένωση να διαθέσω πούλμαν να κάνετε μια επίσκεψη και μια ξενάγηση στο Πέραμα και μετά ούτε ο εισηγητής δεν θα ψηφίσει την τροποποίηση!!!»
Ειδικότερα ο κ. Βασίλης Κανακάκης, παρουσία του Β’ Αντιπροέδρου του ΣΕΝΑΒΙ κ. Δημήτρη Φανουργάκη και του Τεχνικού Συμβούλου της Ναυπηγοεπισκευής κ. Ρουσέτου Λειβαδάρου στην εισήγησή του προς την Επιτροπή της Βουλής ανέφερε:
«Θα προσπαθήσουμε σ’ αυτό το ολιγόλεπτο διάστημα να ενημερώσουμε, διότι ενώ θα μπορούσε να έχει γίνει μια διαβούλευση απ’ τον Ιούνιο-Ιούλιο, όταν οι συναρμόδιοι Υπουργοί επεξεργάζονταν την συμφωνία αυτή με την COSCO, αγνοηθήκαμε όλοι οι Φορείς και η διαβούλευση έγινε μόνο μεταξύ του Δημοσίου και την COSCO, με αποτέλεσμα και πολλοί Πειραιώτες Βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας να ενημερωθούν από εμάς αυτές τις ημέρες και δεν γνώριζαν το θέμα.
Ελπίζουμε αύριο που θα γίνει η συζήτηση και η ψήφιση του Νομοσχεδίου στην Βουλή, να μην αιφνιδιαστούμε με τίποτα πρόσθετες τροπολογίες-τροποποιήσεις που θα μας εκπλήξουν.
Να μπούμε στο θέμα μας: το Ελεγκτικό Συνέδριο λέει για την ακρίβεια: «H υλοποίηση των ανωτέρω συμφωνημένων επενδύσεων χωρίς υπαιτιότητα της εταιρείας, όπως συνομολογεί το Ελληνικό Δημόσιο», κι εγώ ρωτάω: «Πού έχει ευθύνη το Ελληνικό Δημόσιο στις 11 Υποχρεωτικές Επενδύσεις που δεν έγιναν; «Καμία πουθενά! Οι πολίτες του Πειραιά, οι πολίτες της Πειραϊκής καθυστερούν το έργο της Νότιας επέκτασης κρουαζιεροπλοίων, γιατί ήθελαν καθαρό περιβάλλον, γιατί δεν θέλουν την βεβήλωση του μνημείου του Θεμιστοκλή.
Το Δημόσιο όμως δεν έχει καθυστερήσει τίποτα. Ποιος τους καθυστέρησε να υλοποιήσουν, η επόμενη μεγάλη επένδυση είναι στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, ποιος τους ενόχλησε; Πέντε χρόνια δεν έχουν ξεκουνήσει μια πέτρα, ξεκίνησαν τώρα πριν τον Φεβρουάριο, σ’ ένα μήνα σταμάτησαν και δουλεύουν 2 άτομα, έχουν σπάσει τον καλύτερο προβλήτα και δεν έχουμε προβλήτα για τα πλοία…
Όταν το Λιμάνι δόθηκε στον επενδυτή, παραχωρήθηκε για να δημιουργήσει ανάπτυξη, για ποια ανάπτυξη μιλάμε; Έχει κανένας εντοπίσει 1 ΕΥΡΩ ζεστό χρήμα της COSCO να έχει πέσει στον Πειραιά; Και 1 λάμπα να θέλουν ν ’αλλάξουν την φέρνουν από την Κίνα, ποιο ανταγωνισμό δημιούργησαν; Η πλωτή δεξαμενή που έφεραν, την οποία κοστολόγησαν 25 εκατομμύρια ευρώ-είναι αγνώστου ηλικίας, την έχουμε καταγγείλει, ουδεμία απάντηση έχουμε πάρει από πουθενά, την κοστολογούν ημερήσιο κόστος δεξαμενισμού 12.500€,ημερήσιο κόστος δεξαμενισμού σε αντίστοιχη δεξαμενή στην Σύρο 2.500€,στην Τουρκία 2.200€,για ποιο ανταγωνιστικό περιβάλλον μιλάμε;
Πώς θα προσελκύσουμε την Ελληνόκτητη ναυτιλία, όπως είπε ο Κος Αλεξανδράτος προηγουμένως (σ.σ. Πρόεδρο Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος).Πώς θα έρθει ο πλοιοκτήτης να επισκευάσει τα βαπόρια όταν είναι η 5πλάσια η τιμή του ημερήσιου κόστους δεξαμενής; Όταν μας επιβάλλουν διόδια, κουπόνι εισόδου στη Ναυπηγοεπισκευή κι εφόσον έχει αποφασίσει η ΡΑΛ (Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων),ότι είναι παράνομο το κουπόνι συνεχίζουν να το εισπράττουν χωρίς να υπάρχει κάποιος να τους σταματήσει. Αυτή η ανεξέλεγκτη συμπεριφορά του επενδυτή πρέπει να σταματήσει, πρέπει κάπου να μπει ένας φραγμός, πρέπει να μάθει ν’ ακούει τους Ελληνικούς νόμους και τις αποφάσεις των Ελληνικών ανεξάρτητων αρχών, κάτι που δεν το ξέρουν μέχρι σήμερα.
Καμία από τις 10 -μία είχε γίνει γιατί συμπεριλαμβανόταν στον προβλήτα 3,στην παραχώρηση του 2009,μια είχε γίνει μόνο, ο προβλήτας πετρελαιοειδών-,οι υπόλοιπες 10 που δεν έχουν γίνει δεν είχε καμία ευθύνη το Ελληνικό Δημόσιο, κακώς συνομολογεί ευθύνη-συνυπευθυνότητα.
Να μπούμε και σε πιο μικρά πράγματα: έχουμε τον Covid-19 εδώ κι ενάμιση χρόνο, ζητήσαμε βρύσες, ζητήσαμε αντισηπτικά, σαπούνια, να υπάρχει χώρος να μπορεί ο άνθρωπος να προστατεύσει την υγεία του, τίποτα δεν μας παραχωρήθηκε, μετά από μεγάλη πίεση έφεραν 3 νιπτήρες που πατάς ένα πεντάλ για να βγάλει 2 σταγόνες. Έτσι θα αντιμετωπιστεί ο Covid-19;
Μιλάμε για τον Ανεξάρτητο μηχανικό, είναι αυτός που είναι, είναι αυτός που ήταν επιλογή τότε που έγινε η παραχώρηση το 2016. Μπορεί ένας μηχανικός, ο οποίος κατοικοεδρεύει μέσα στον ΟΛΠ, μέσα στην COSCO να είναι ανεξάρτητος; Μπορεί ένας μηχανικός να ελέγχει τον επενδυτή που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία του κόσμου με 1 τρις κεφάλαιο; Μήπως ζητάμε πολλά από έναν άνθρωπο που αμείβεται με 2.000€ το μήνα και κατοικοεδρεύει μέσα στην COSCO; Θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας μεγάλος μηχανισμός με την συμμετοχή Φορέων, τεχνικών επιμελητηρίων, Υπουργείων, προκειμένου να γίνεται αυτός ο έλεγχος και να είναι ουσιώδης.
Επένδυση που να υλοποιείται στα 5 πρώτα χρόνια, τα οποία με απόφαση, είναι χαριστικά, τούς τα χαρίζουμε, δεν πληρώνουνε ρήτρες, δεν κάνουν τίποτα και τους δίνουμε άλλα 5 συν 5,επένδυση σε 15 χρόνια κι εμείς οι Ναυπηγοεπισκευαστές τον παίρναμε τον χώρο της Ναυπηγοεπισκευής κι επενδύαμε κι εμείς σε 15-20 χρόνια, προς όφελος και των Ναυπηγοεπισκευαστών και των εργαζομένων, δεν είναι επένδυση σε βάθος 20ετίας-15ετίας,αυτά είναι αστεία πράγματα.
Αυτά που συμβαίνουν, που χαρίζονται ποινικές ρήτρες, που δίνεται 10 χρόνια παράταση, που δεν υλοποιούν τίποτα, αυτό είναι μάλλον τροποποίηση του  αρχικού διαγωνισμού, είναι ουσιώδης τροποποίηση του αρχικού διαγωνισμού, θα μπορούσαν ίσως κι άλλοι υποψήφιοι επενδυτές να έχουν λάβει μέρος, να είναι πλειοδότες, αφού θα επένδυαν αυτά τα υποχρεωτικά 300 εκατομμύρια, απ’ τα οποία τα 130 είναι ΕΣΠΑ, αν ήξεραν ότι θα τα επενδύσουν σε βάθος 20ετίας, ίσως να είχαμε πολλές παραπάνω συμμετοχές και με καλύτερους όρους.
Εγώ θα ήθελα να πω στον Υπουργό Ναυτιλίας, ο οποίος και στο προηγούμενο, πέρσυ σε επερώτηση που του έγινε στην Βουλή και το έχει πει κατ’ επανάληψη ότι δεν δικαιούνται να κάνουν ναυπηγείο, δεν προβλέπεται από την Σ.Π. (Σύμβαση Παραχώρησης), δεν προβλέπεται από την ΕΣΑΛ,-αυτό θα μπορούσε να γραφτεί στην τροποποίηση τώρα, ότι όπως είχαν δηλώσει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι δεν θα κάνουν ναυπηγείο, δεν δικαιούνται να κάνουν ναυπηγείο και να μπει στην τροποποίηση της Σ.Π., να τελειώσει αυτή η διαμάχη που έχουμε καθημερινά με την COSCO, που καθημερινά εποφθαλμιά τον εργασιακό μας χώρο, να κλείσει 2.000 επιχειρήσεις, ν’ αφήσει ανέργους 35.000 Πειραιώτες, νεοανέργους, νεόπτωχους, θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή τους να το συμπεριλάβουν στην τροποποίηση που προωθείται στην Βουλή για αύριο, ότι δεν δικαιούνται να κάνουν ναυπηγείο, να είναι ξεκάθαρο.
Από εκεί και πέρα, πρέπει να βρεθεί ο τρόπος να υποχρεωθεί ο επενδυτής…-(σ.σ. τον διακόπτει ο Πρόεδρος της Βουλής να συντομεύσει)-…, εμείς δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω από τη νομιμότητα, από την τήρηση της Σ.Π. και οι ποινικές ρήτρες που χαρίζονται στον επενδυτή -δεν ξέρω για ποιο λόγο, ο οποίος δεν έχει βάλει ούτε ένα ζεστό ευρώ στον Πειραιά-, θα μπορούσαν να μετατραπούν σε έργα ή κοινωνικές παροχές κι όχι να χαριστούν.»
Στην δευτερολογία του ο Πρόεδρος του ΣΕΝΑΒΙ επισήμανε:
«Γίναν κάποιες ερωτήσεις απ’ τον κ. Σαντορινιό κι απ’ τον κ. Σταϊκούρα, του κ. Σταϊκούρα ήταν μια ερώτηση που αφορά πώς αντιμετωπίσαμε την Σύμβαση Παραχώρησης το 2016 και πως σήμερα…
Εμείς και το 2016 σαν Σύνδεσμος αλλά και σαν Φορείς του Πειραιά είχαμε διαφορετική άποψη να μην ιδιωτικοποιηθεί το Λιμάνι του Πειραιά. Αυτό το δείξαμε με παρεμβάσεις και με κινητοποιήσεις στον βαθμό που μπορούσαμε να το κάνουμε.
Το ίδιο και σήμερα διαφωνούμε με την τροποποίηση της Σ.Π.
Όσο ν ’αφορά για τις ερωτήσεις του κ. Σαντορινιού, ναι οι υπηρεσίες του ΟΛΠ, τί να πούμε ότι συντήρηση υποδομών μηδέν; Παροχές στη ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη μηδέν; Φτάνει να σας πω, ότι τα παραγωγικά εργοστάσια στη Ναυπηγοεπισκευή λειτουργούν με γεννήτριες, δεν υπάρχει καν ρεύμα, για μη ανταγωνιστικές τιμές; Είμαστε πιο ακριβοί από τις γειτονικές χώρες σε υποδομές 300%. Υποδομές στους χώρους υγείας μηδέν! Μιλάμε για 5 συν 5 χρόνια παράταση. Αν τα έργα στη Ναυπηγοεπισκευή γίνουν σε βάθος χρόνου,5 ετίας-10ετίας θα ’χουν κλείσει όλες οι επιχειρήσεις, θα ’χουν βγει στην ανεργία 35.000 εργαζόμενοι, θα πρέπει να μπει όριο για τα έργα στη Ναυπηγοεπισκευή το μέγιστο 2 χρόνια.
Υπάρχει ένα θέμα, ο ΟΛΠ κερδίζει και κερδίζει από την εκμετάλλευση του Λιμανιού κι από περισσεύματα προσπαθεί να κάνει κάποιες επενδύσεις.
Οι πραγματικές μέρες του επενδυτή στον Πειραιά έχουν κάνει τον Πειραιά χειρότερο απ’ ότι ήταν το 2016!!!
Το μόνο που ’χουν αναπτύξει είναι το Container κι είναι το μόνο τους ενδιαφέρον και τίποτα άλλο.»
Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής συμμετείχαν βουλευτές όλων των Κομμάτων Μαρκόπουλος Δημήτρης, Αλεξιάδης Τρύφων, Δούνια Νόνη, Ραγκούσης Γιάννης, Δρίτσας Θεόδωρος, Σαντορινιός Νεκτάριος, Τραγάκης Ιωάννης. Επίσης οι Δήμαρχοι Πειραιά Μώραλης Ιωάννης, Κερατσινίου – Δραπετσώνας Βρεττάκος Χρήστος, Περάματος Λαγουδάκης Ιωάννης, Σαλαμίνος Παναγόπουλος Νίκος, η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Αντωνάκου Σταυρούλα, και από φορείς Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος ο Αλεξανδράτος Γιώργος, ΠΣΕΠΕ ο Μαυρίκος Νίκος, Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά ο Σταματόγιαννης Γιώργος, ΒΙΠΑΣ ο Πολυχρονόπουλος Ιωάννης, ΕΝΩ.ΜΗΧ.ΠΕ. ο Πράσινος Φώτης, ΟΜΥΛΕ ο Ντάλας Απόστολος, ΕΒΕΠ ο Κορκίδης Βασίλης και Εργατικό Κέντρο Πειραιά ο Ξουράφης Νίκος.
Επίσης συμμετείχε ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας κι ακροατής -ως ειπώθηκε από τον Πρόεδρο της Βουλής, χωρίς να τοποθετηθεί- ήταν κι ο υπουργός Ναυτιλίας κ. Γιάννης Πλακιωτάκης.

mail

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Αρέσει σε %d bloggers:

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Τι είναι τα cookies; Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε. Τα cookies προβαλλόμενου ιστότοπου είναι cookies που τοποθετούνται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Μπορούν να αναγνωστούν μόνο από τον συγκεκριμένο ιστότοπο. Επιπλέον, ο ιστότοπος μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες, οι οποίες επίσης τοποθετούν τα δικά τους cookies, τα λεγόμενα cookies τρίτων. Τα μόνιμα cookies είναι cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, σε αντίθεση με τα cookies περιόδου λειτουργίας, τα οποία διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τους ιστότοπους της Επιτροπής, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Αυτό γίνεται για να μπορεί ο ιστότοπος να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα κ.λπ.) για ορισμένο χρονικό διάστημα. Έτσι, δεν χρειάζεται να τις εισαγάγετε εκ νέου όταν περιηγείστε στον ιστότοπο κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης. Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με την εμπειρία περιήγησης στους ιστότοπους της Επιτροπής. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies; Οι ιστότοποι της Επιτροπής χρησιμοποιούν κυρίως cookies προβαλλόμενου ιστότοπου. Πρόκειται για cookies που τοποθετούνται και ελέγχονται από την Επιτροπή και όχι από εξωτερικό οργανισμό. Ωστόσο, για την προβολή ορισμένων ιστοσελίδων μας, θα πρέπει να αποδεχθείτε cookies από εξωτερικούς οργανισμούς. Οι 3 τύποι cookies προβαλλόμενου ιστότοπου που χρησιμοποιούμε έχουν ως σκοπό: την αποθήκευση των προτιμήσεων των επισκεπτών τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ιστοτόπων μας τη συλλογή δεδομένων ανάλυσης (σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών) Cookies προτιμήσεων επισκεπτών Αυτά τοποθετούνται από εμάς και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από εμάς. Απομνημονεύουν τα εξής: εάν αποδεχθήκατε (ή απορρίψατε) την πολιτική για τα cookies του εκάστοτε ιστότοπου εάν έχετε ήδη απαντήσει στο αναδυόμενο παράθυρο που σας ζητά να συμπληρώσετε την έρευνά μας (σχετικά με το πόσο χρήσιμο ήταν το περιεχόμενο του ιστότοπου), ώστε να μην σας ζητηθεί εκ νέου Cookies τρίτων Ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας προβάλλουν περιεχόμενο από εξωτερικούς παρόχους, π.χ. YouTube, Facebook και Twitter. Για την προβολή περιεχομένου τρίτων, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η πολιτική τους για τα cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου μας. Αν όμως δεν προβάλλετε το συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν τοποθετούνται cookies τρίτων στη συσκευή σας. Μπορείτε να διαχειρίζεστε/διαγράφετε cookies όποτε θέλετε. Δείτε περισσότερα εδώ: aboutcookies.org. Διαγραφή cookies από τη συσκευή σας Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στη συσκευή σας διαγράφοντας το ιστορικό περιήγησης του προγράμματος περιήγησής σας. Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφούν όλα τα cookies από όλους τους ιστότοπους που επισκεφθήκατε. Να έχετε όμως υπόψη ότι ενδέχεται να χαθούν και ορισμένα αποθηκευμένα στοιχεία (π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστότοπου). Διαχείριση ειδικών ανά ιστότοπο cookies Για πιο αναλυτικό έλεγχο των ειδικών ανά ιστότοπο cookies, ελέγξτε τις ρυθμίσεις cookies και προστασίας προσωπικών δεδομένων στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησής σας Αποκλεισμός cookies Τα περισσότερα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης σάς δίνουν τη δυνατότητα να τα ρυθμίζετε ώστε να μην επιτρέπεται η τοποθέτηση cookies στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή όμως, ίσως χρειάζεται να προσαρμόζετε χειροκίνητα ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ή μια ιστοσελίδα. Επιπλέον, ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν καθόλου (π.χ. σύνδεση με προφίλ). Διαχείριση των cookies ανάλυσης που χρησιμοποιούμε Μπορείτε να διαχειρίζεστε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά τα cookies μέσω της υπηρεσίας Europa Analytics στην ειδική ιστοσελίδα Europa Analytics.

Κλείσιμο