Εταιρική Νομοθεσία – Ερμηνεία & Πρότυπα

Κυκλοφόρησε από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗ το νέο βιβλίο «Εταιρική Νομοθεσία – Ερμηνεία & Πρότυπα» των Γρηγόρη Κούτρα και Θάνου Αλαφογιάννη, με ανάλυση και σχόλια όλων των νόμων που αφορούν τις Ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα, συνδυασμένα με το ασφαλιστικό των επιχειρηματιών και μετόχων.
          Το βιβλίο σε 620 σελίδες διαθέτει όλες τις αλλαγές στους νόμους για όλων των μορφών εταιρείες που έχουν επέλθει μέχρι σήμερα μέχρι και τον Ν.4890/22, και ιδίως τις αλλαγές που επέφεραν στους βασικούς νόμους των Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. οι νόμοι Ν.4811/26.6.21 και Ν.4872/10.12.21,
Σε αυτή την έκδοση αναλύονται με ιδιαίτερη προσοχή οι νόμοι που αφορούν τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις ευθύνες Δ.Σ. και τους μετασχηματισμούς σε αυτές.
          Περιλαμβάνει τα νέα Πρότυπα Καταστατικά, ερμηνεία κατ’ άρθρο, σχόλια, παρατηρήσεις, το πλαίσιο λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ., ακόμα και τον ευαίσθητο Ν.4601/19 περί μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.
Περιέχει τα νέα πρότυπα καταστατικά των εταιρειών όπως αυτά ισχύουν πλέον από 1.1.2022, με τα επεξηγηματικά τους παραρτήματα υπάρχουν σε μορφή πλήρως επεξεργάσιμου Word αρχείου σε ειδική σελίδα στο site μας www.prosthesi.com. Αυτά τα αρχεία, είναι προσβάσιμα με μοναδικό κωδικό που υπάρχει στην ταυτότητα του βιβλίου και οι αγοραστές του θα μπορούν να τα «κατεβάσουν» στον υπολογιστή τους και να τα επεξεργαστούν, αποφεύγοντας λάθη και κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο.
          Η μεγάλη διαφορά με την προηγούμενη έκδοση, είναι η πρόσθεση ειδικών κεφαλαίων για το ασφαλιστικό των επιχειρηματιών και μια σύντομη φορολογική τους αντιμετώπιση. Ξεχωρίσαμε σε ιδιαίτερο κεφάλαιο το ασφαλιστικό των Διευθ. Συμβούλων και των μελών Δ.Σ. των Ανωνύμων εταιρειών το οποίο παρουσιάζει σημαντικές διαφορές με αυτό των υπολοίπων επιχειρηματιών.
          Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι απαραίτητο για κάθε λογιστικό –φοροτεχνικό γραφείο, κάθε εταιρεία που θέλει να αλλάξει ή προσαρμόσει τα καταστατικά της σε αυτό που ισχύει σήμερα, για δικηγορικά γραφεία που ασχολούνται με συστάσεις εταιρειών και προσαρμογές καταστατικών αλλά και κάθε ελεγκτική εταιρεία- ορκωτούς λογιστές.
          Είναι το μοναδικό βιβλίο που παρουσιάζει το ολοκληρωμένο σύνολο των βασικών νόμων και κανόνων του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων σήμερα. Βοηθά σημαντικά στην δύσκολη εργασία κατανόησης και επιλογής όλων των κρίσιμων σημείων που χρήζουν ιδιαιτέρας προσοχής στην σύνταξη, μετατροπή και οποιαδήποτε προσθήκη σε καταστατικά.
          Συγκεντρώνει όλους τους εταιρικούς νόμους σε ένα τόμο, για την καλύτερη εποπτεία και σαφήνεια αυτών, επιτρέποντας την σύγκριση και επιλογή της κατάλληλης για την κάθε περίσταση.
Οι ερμηνείες κατ’ άρθρο δίνουν λύσεις και εξηγήσεις σε «δύσκολα» σημεία.
Οι πληροφορίες που περιέχει είναι συγκεντρωμένες, έτσι ώστε να μην υπάρχει σπατάλη χρόνου εύρεσης και παράθεσης των.
          Διευκολύνει τις εργασίες και κερδίζει χρόνο, απαραίτητο για κάθε λογιστή – επαγγελματία με την δυνατότητα άμεσης χρήσης των πρότυπων καταστατικών στον υπολογιστή του αγοραστή.
Δείχνει τις αρχές μετατροπών όλων των εταιρειών, βάσει του τελευταίου σχετικού Νόμου 4601/19. Αξίζει πάρα πολύ για αυτά που προσφέρει.

ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΝ
          «Μας ζητήθηκε πρόσφατα από πελάτη μας στο εξωτερικό να ιδρύσουμε δύο θυγατρικές εταιρείες στην Ελλάδα. Στην επικοινωνία μας μαζί του, καταλάβαμε ότι τον απασχολούσε ιδιαίτερα η ασφάλιση και φορολογία των μελών του Δ.Σ. των νέων εταιρειών, πέρα από την μορφή τους και την σχέση που θα είχαν μεταξύ τους (όμιλος).
          Εξηγώντας τα περίεργα της Ελληνικής Εταιρικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και σε συνδυασμό με την αλλαγή στον Ν.4635/19 του ΓΕΜΗ που έφεραν οι Ν. 4796/21 και 4872/21, όπως και στον Ν.4441/16 με τον Ν.4712/20 για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, προσθέτοντας τις αλλαγές που επέφεραν στους βασικούς νόμους των Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. οι νόμοι Ν.4811/26.6.21 και Ν.4872/10.12.21, κατανοήσαμε την ανάγκη επικαιροποίησης του βιβλίου μας ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ άμεσα.
          Επιπλέον, η τροποποίηση της απόφασης με αρ. 11026/30-01-2020 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 6413/31.12.2021, έφερε σημαντικές αλλαγές στα πρότυπα καταστατικά των εταιρειών όπως αυτά ισχύουν πλέον από 1.1.2022, μας επέτρεψε εκτός της ανανέωσής τους στο βιβλίο, να προσθέσουμε επεξηγηματικά παραρτήματα και το κυριότερο, να τα τοποθετήσουμε με μορφή πλήρως επεξεργάσιμου Word αρχείου σε ειδική σελίδα στο site μας www.prosthesi.com. Αυτά τα αρχεία, είναι προσβάσιμα με μοναδικό κωδικό που υπάρχει στην ταυτότητα του βιβλίου και οι αγοραστές του θα μπορούν να τα «κατεβάσουν» στον υπολογιστή τους και να τα επεξεργαστούν, αποφεύγοντας λάθη και κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο.
          Επίσης, προσθέσαμε και ένα Υπόδειγμα καταστατικού για κοινωφελείς εταιρείες (ΚΟΙΝΣΕΠ), θεωρώντας ότι θα είναι πολύ χρήσιμο στους αναγνώστες μας που ασχολούνται με αυτές.
          Η μεγάλη διαφορά με την προηγούμενη έκδοση, είναι η πρόσθεση ειδικών κεφαλαίων για το ασφαλιστικό των επιχειρηματιών και μια σύντομη φορολογική τους αντιμετώπιση. Ξεχωρίσαμε σε ιδιαίτερο κεφάλαιο το ασφαλιστικό των Διευθ. Συμβούλων και των μελών Δ.Σ. των Ανωνύμων εταιρειών το οποίο παρουσιάζει σημαντικές διαφορές με αυτό των υπολοίπων επιχειρηματιών.
          Πιστεύουμε ότι σας παρουσιάζουμε ένα ολοκληρωμένο σύνολο των βασικών νόμων και κανόνων του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων σήμερα και ότι θα γίνουμε αρωγοί στην δύσκολη εργασία κατανόησης και επιλογής όλων των κρίσιμων σημείων που χρήζουν ιδιαιτέρας προσοχής στην σύνταξη, μετατροπή και οποιαδήποτε προσθήκη σε καταστατικά.
          Θεωρούμε ότι θα βοηθήσουμε στο μέτρο του δυνατού, μέσα από ένα βιβλίο τους λογιστές, φοροτεχνικούς και δικηγόρους των επιχειρήσεων, να κάνουν την εργασία τους γρηγορότερα, ευκολότερα και με το δυνατόν μικρότερα προβλήματα.
            Ειδικότερα τα περιεχόμενα του βιβλίου Εταιρική Νομοθεσία – Ερμηνεία & Πρότυπα.

mail