Press "Enter" to skip to content

Κατάργηση μέτρων χαλάρωσης Ευρωσυστήματος

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε στις 5 Μαΐου 2022, τις τροποποιήσεις στις κατευθυντήριες γραμμές της για την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής στο Ευρωσύστημα.
            Οι τροποποιημένες οδηγίες επιφέρουν τις ακόλουθες αλλαγές:
• Το πρώτο βήμα για τη σταδιακή κατάργηση των μέτρων χαλάρωσης των εξασφαλίσεων της πανδημίας που εισήχθησαν τον Απρίλιο του 2020, όπως ανακοινώθηκε στις 24 Μαρτίου 2022.
• Αποσαφήνιση των κριτηρίων επιλεξιμότητας για ομόλογα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα και τίτλους που εξασφαλίζονται με περιουσιακά στοιχεία (ABS), όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 4 Φεβρουαρίου και 17 Ιουνίου 2021, αντίστοιχα.
• Διατάξεις που ισχύουν σε περίπτωση ενεργοποίησης της Ενισχυμένης Λύσης Έκτακτης Ανάγκης (ECONS) στο πλαίσιο του συστήματος TARGET2.
• Ευθυγράμμιση του πλαισίου εξασφαλίσεων του Ευρωσυστήματος με τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Οδηγία για τα καλυμμένα ομόλογα), καθώς και με τις τροποποιήσεις που εισάγει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2160 του του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
• Σταδιακή κατάργηση της επιλογής αποδοχής ορισμένων εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων που εκδόθηκαν από κεντρικές κυβερνήσεις της G10 εκτός της ζώνης του ευρώ στο εθνικό τους νόμισμα ως εγγύηση, καθώς αυτή η επιλογή δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ.
          Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, στις 24 Μαρτίου 2022, αποφάσισε να καταργήσει σταδιακά το πακέτο των μέτρων χαλάρωσης των εξασφαλίσεων για την πανδημία που ισχύει από τον Απρίλιο του 2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη με μακροπρόθεσμο τρόπο τον αντίκτυπο αυτής της σταδιακής κατάργησης σχετικά με τη διαθεσιμότητα εξασφαλίσεων των αντισυμβαλλομένων του Ευρωσυστήματος, ιδίως όσον αφορά την ικανότητά τους να συνεχίσουν να κινητοποιούν εξασφαλίσεις μέχρι τη λήξη των εκκρεμών στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTRO III). Επιπλέον, εξέτασε τον αντίκτυπο κινδύνου καθενός από αυτά τα μέτρα. Αυτή η σταδιακή κατάργηση δίνει αρκετό χρόνο στους αντισυμβαλλομένους του Ευρωσυστήματος να προσαρμοστούν και έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στα ακόλουθα τρία βήματα.
            ΒΗΜΑ 1
Από τις 8 Ιουλίου 2022 η ΕΚΤ θα εφαρμόσει μια σειρά αποφάσεων. Πρώτον, θα μειώσει κατά το ήμισυ την προσωρινή μείωση των περικοπών αποτίμησης εξασφαλίσεων σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία από την τρέχουσα προσαρμογή 20% σε 10%. Δεύτερον, η ΕΚΤ δεν θα διατηρεί πλέον την καταλληλότητα των εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων που πληρούσαν τις ελάχιστες απαιτήσεις πιστωτικής ποιότητας στις 7 Απριλίου 2020, αλλά των οποίων οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας στη συνέχεια επιδεινώθηκαν κάτω από το ελάχιστο όριο αξιολόγησης. Τρίτον, η ΕΚΤ θα αποκαταστήσει το όριο όσον αφορά τους μη εξασφαλισμένους χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται από οποιονδήποτε άλλο τραπεζικό όμιλο στη συλλογή εξασφαλίσεων ενός πιστωτικού ιδρύματος από 10% σε 2,5%, όπως συνέβαινε πριν από τον Απρίλιο του 2020. Τέταρτον, η ΕΚΤ θα καταργήσει σταδιακά το προσωρινή χαλάρωση ορισμένων τεχνικών απαιτήσεων για την επιλεξιμότητα πρόσθετων πιστωτικών απαιτήσεων (ACC), αφορά κυρίως την πλήρη αποκατάσταση της συχνότητας των απαιτήσεων αναφοράς σε επίπεδο δανείων ACC και των απαιτήσεων αποδοχής των πιστοληπτικών αξιολογήσεων των ίδιων των τραπεζών από εσωτερικά συστήματα αξιολόγησης. Οι αρμόδιες εθνικές κεντρικές τράπεζες θα κοινοποιήσουν τις λεπτομέρειες στους επηρεαζόμενους αντισυμβαλλομένους.
            ΒΗΜΑ 2
Τον Ιούνιο του 2023 η ΕΚΤ αναμένει να εφαρμόσει ένα νέο χρονοδιάγραμμα περικοπής αποτίμησης με βάση το επίπεδο ανοχής κινδύνου πριν από την πανδημία για τις πιστωτικές πράξεις, καταργώντας σταδιακά τη γενική μείωση κατά 10% που απομένει στις περικοπές αποτίμησης των εξασφαλίσεων. Λεπτομέρειες για το νέο πρόγραμμα περικοπής θα ανακοινωθούν σε εύθετο χρόνο και θα λάβουν υπόψη τα αποτελέσματα της επικείμενης τακτικής αναθεώρησης του πλαισίου ελέγχου κινδύνων της ΕΚΤ.
            ΒΗΜΑ 3
Τον Μάρτιο του 2024, η ΕΚΤ καταρχήν θα καταργήσει σταδιακά τα εναπομείναντα μέτρα χαλάρωσης των εξασφαλίσεων από την πανδημία, μετά από μια ολοκληρωμένη αναθεώρηση των πλαισίων ACC που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των αντισυμβαλλομένων σε εξασφαλίσεις για τη συνέχιση της συμμετοχής τους στις εκκρεμείς πράξεις TLTRO III έως τον Δεκέμβριο του 2024. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν την αποδοχή διαφόρων ACC που εισήχθησαν κατά την περίοδο της πανδημίας, όπως δάνεια με εγγύηση της κυβέρνησης και ορισμένων φορέων του δημόσιου τομέα.

mail

Comments are closed.

Mission News Theme by Compete Themes.
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Αρέσει σε %d bloggers:

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Τι είναι τα cookies; Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε. Τα cookies προβαλλόμενου ιστότοπου είναι cookies που τοποθετούνται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Μπορούν να αναγνωστούν μόνο από τον συγκεκριμένο ιστότοπο. Επιπλέον, ο ιστότοπος μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες, οι οποίες επίσης τοποθετούν τα δικά τους cookies, τα λεγόμενα cookies τρίτων. Τα μόνιμα cookies είναι cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, σε αντίθεση με τα cookies περιόδου λειτουργίας, τα οποία διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τους ιστότοπους της Επιτροπής, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Αυτό γίνεται για να μπορεί ο ιστότοπος να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα κ.λπ.) για ορισμένο χρονικό διάστημα. Έτσι, δεν χρειάζεται να τις εισαγάγετε εκ νέου όταν περιηγείστε στον ιστότοπο κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης. Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με την εμπειρία περιήγησης στους ιστότοπους της Επιτροπής. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies; Οι ιστότοποι της Επιτροπής χρησιμοποιούν κυρίως cookies προβαλλόμενου ιστότοπου. Πρόκειται για cookies που τοποθετούνται και ελέγχονται από την Επιτροπή και όχι από εξωτερικό οργανισμό. Ωστόσο, για την προβολή ορισμένων ιστοσελίδων μας, θα πρέπει να αποδεχθείτε cookies από εξωτερικούς οργανισμούς. Οι 3 τύποι cookies προβαλλόμενου ιστότοπου που χρησιμοποιούμε έχουν ως σκοπό: την αποθήκευση των προτιμήσεων των επισκεπτών τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ιστοτόπων μας τη συλλογή δεδομένων ανάλυσης (σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών) Cookies προτιμήσεων επισκεπτών Αυτά τοποθετούνται από εμάς και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από εμάς. Απομνημονεύουν τα εξής: εάν αποδεχθήκατε (ή απορρίψατε) την πολιτική για τα cookies του εκάστοτε ιστότοπου εάν έχετε ήδη απαντήσει στο αναδυόμενο παράθυρο που σας ζητά να συμπληρώσετε την έρευνά μας (σχετικά με το πόσο χρήσιμο ήταν το περιεχόμενο του ιστότοπου), ώστε να μην σας ζητηθεί εκ νέου Cookies τρίτων Ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας προβάλλουν περιεχόμενο από εξωτερικούς παρόχους, π.χ. YouTube, Facebook και Twitter. Για την προβολή περιεχομένου τρίτων, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η πολιτική τους για τα cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου μας. Αν όμως δεν προβάλλετε το συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν τοποθετούνται cookies τρίτων στη συσκευή σας. Μπορείτε να διαχειρίζεστε/διαγράφετε cookies όποτε θέλετε. Δείτε περισσότερα εδώ: aboutcookies.org. Διαγραφή cookies από τη συσκευή σας Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στη συσκευή σας διαγράφοντας το ιστορικό περιήγησης του προγράμματος περιήγησής σας. Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφούν όλα τα cookies από όλους τους ιστότοπους που επισκεφθήκατε. Να έχετε όμως υπόψη ότι ενδέχεται να χαθούν και ορισμένα αποθηκευμένα στοιχεία (π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστότοπου). Διαχείριση ειδικών ανά ιστότοπο cookies Για πιο αναλυτικό έλεγχο των ειδικών ανά ιστότοπο cookies, ελέγξτε τις ρυθμίσεις cookies και προστασίας προσωπικών δεδομένων στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησής σας Αποκλεισμός cookies Τα περισσότερα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης σάς δίνουν τη δυνατότητα να τα ρυθμίζετε ώστε να μην επιτρέπεται η τοποθέτηση cookies στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή όμως, ίσως χρειάζεται να προσαρμόζετε χειροκίνητα ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ή μια ιστοσελίδα. Επιπλέον, ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν καθόλου (π.χ. σύνδεση με προφίλ). Διαχείριση των cookies ανάλυσης που χρησιμοποιούμε Μπορείτε να διαχειρίζεστε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά τα cookies μέσω της υπηρεσίας Europa Analytics στην ειδική ιστοσελίδα Europa Analytics.

Κλείσιμο