Press "Enter" to skip to content

30 Χρόνια Προγράμματος LIFE

Το Πράσινο Ταμείο, εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και έδρα του Εθνικού Σημείου Επαφής για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE/Περιβάλλον, διοργανώνει και σας προσκαλεί στην «Εκδήλωση Εορτασμού 30 Χρόνων του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Προγράμματος LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα», την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 και ώρα 11:00-16:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Βίλα Καζούλη (Λεωφόρος Κηφισίας 241, Κηφισιά, ΤΚ 14561).
          Η εκδήλωση διεξάγεται στο πλαίσιο ανασκόπησης της συμμετοχής της Ελλάδας στο Πρόγραμμα LIFE από το 1992 έως και σήμερα, καθώς και παρουσίασης καλών πρακτικών και αποτελεσμάτων επιλεγμένων έργων LIFE και αποτελείται από τέσσερις ενότητες. Η πρώτη ενότητα εστιάζει τόσο στη συμμετοχή της Ελλάδας στο Πρόγραμμα LIFE συνολικά όσο και στο ρόλο του Πράσινου Ταμείου και τη συμμετοχή του ΥΠΕΝ σε έργα LIFE, καθώς και στα κύρια σημεία της νέας Πρόσκλησης LIFE για το 2022. Τοποθετήσεις θα πραγματοποιηθούν από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας και τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του ΥΠΕΝ, τον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου και τα Εθνικά Σημεία Επαφής του Προγράμματος LIFE για το Περιβάλλον, τον Μετριασμό και την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και τη Μετάβαση σε Καθαρές Μορφές Ενέργειας.
          Οι επόμενες τρεις ενότητες είναι θεματικές και αφορούν στην παρουσίαση των τριών Ολοκληρωμένων έργων LIFE (Integrated Projects), καθώς και εννιά Παραδοσιακών έργων Φύσης/Βιοποικιλότητας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής συνολικά. Κάθε θεματική ενότητα αποτελείται από τέσσερα έργα και οι εκπρόσωποί τους θα παρουσιάσουν καλές πρακτικές και αποτελέσματα.
          Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Ωστόσο για την έγκυρη υποβολή αιτήματος συμμετοχής των ενδιαφερομένων απαιτείται προεγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/3yjoWub Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Υπογραμμίζεται ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική κατά την προσέλευση, παραμονή και αποχώρηση από το κτίριο της Βίλας Καζούλη.

Θα υπάρξει δυνατότητα δωρεάν χρήσης του υπόγειου παρκινγκ του κτιρίου (είσοδος από την Οδό Ζηρίνη).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

11:00 – 11:30 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΚΑΦΕΣ
  ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
11:30 – 11:40 Παρουσίαση Εικονικής Περιήγησης Βίλας Καζούλη
Βίβιαν Παπανικολάου, Digital Marketing & Communications Manager, Inventus Services
11:40 – 11:50 Καλωσόρισμα – Χαιρετισμός
Ευστάθιος Σταθόπουλος, Πρόεδρος Πράσινου Ταμείου
11:50 – 12:00 Χαιρετισμός
Γιώργος Αμυράς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ)
12:00 – 12:10 Χαιρετισμός
Πέτρος Βαρελίδης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων, ΥΠΕΝ
12:10 – 12:20 Πρόγραμμα LIFE & Απολογισμός Συμμετοχής της Ελλάδας
Γεώργιος Πρωτόπαπας, Εθνικό Σημείο Επαφής LIFE για το Περιβάλλον, Διευθυντής Πράσινου Ταμείου
12:20 – 12:25 Χαιρετισμός
Χαρίκλεια Κλουκινιώτη, Εθνικό Σημείο Επαφής LIFE για τον Μετριασμό και την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, ΥΠΕΝ
12:25 – 12:30 Χαιρετισμός
Στέλιος Αλειφαντής, Εθνικό Σημείο Επαφής LIFE για τη Μετάβαση σε Καθαρές Μορφές Ενέργειας, ΥΠΕΝ
  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ LIFE/ΦΥΣΗ-ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
12:30 – 12:40 LIFE RE-Vultures – Προστασία του Μαυρόγυπα και του Όρνιου στη διασυνοριακή περιοχή της ορεινής Ροδόπης (LIFE14 NAT/NL/000901)
Θεοδώρα Σκαρτσή, Υπεύθυνη Προγράμματος Έβρου, WWF Ελλάς
12:40 – 12:50 LIFE GRECABAT – Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή Συμπεριφοράς (LIFE17 NAT/GR/000522)
Γιώργος Παπαμιχαήλ, Project Manager LIFE GRECABAT
12:50 – 13:00 LIFE EUROTURTLES – Συλλογικές δράσεις για τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των Ευρωπαϊκών πληθυσμών θαλασσίων χελωνών (LIFE15 NAT/HR/000997)
Ιωάννα Φύτου, Project Manager LIFE EUROTURTLES για τον ΑΡΧΕΛΩΝ
13:00 – 13:10 LIFEIP 4 NATURA – Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα (LIFE16 IPE/GR/000002)
Αγγελική Ψάιλα, Διευθύντρια Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας, ΥΠΕΝ
13:10 – 13:20 Ερωτήσεις/Απαντήσεις
13:20 – 14:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ
  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ LIFE/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14:00 – 14:10 LIFE B2E4sustainableWWTP – Νέα μέθοδος για την ενεργειακά αυτόνομη επεξεργασία υγρών αποβλήτων και διαχείριση βιοστερεών (LIFE16 ENV/GR/000298)
Πέτρος Γκίκας, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης
14:10 – 14:20 LIFE GreenYourRoute – Μια Ευρωπαϊκή καινοτόμος πλατφόρμα εφοδιαστικής για τελική παράδοση φορτιών σε αστικό περιβάλλον (LIFE17 ENV/GR/000215)
Γεώργιος Σαχαρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
14:20 – 14:30 LIFE BRINE-MINING – Επίδειξη προηγμένης τεχνικής για την επεξεργασία λυμάτων (άλμεων) παραγόμενων κατά την εξόρυξη άνθρακα σε συνδυασμό με την ανάκτηση πόρων
(LIFE18 ENV/GR/000019)
Μαρία Λοϊζίδου, Καθηγήτρια Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
14:30 – 14:40 LIFE-IP CEI-Greece – Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα (LIFE18 IPE/GR/000013)
Μαίρη Πλατή, Project Manager LIFE-IP CEI-Greece
14:40 – 14:50 Ερωτήσεις/Απαντήσεις
  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ LIFE/ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
14:50 – 15:00 LIFE STEMMA ATHOS – Στρατηγική Περιβαλλοντική Διαχείριση του Αγίου Όρους υπό το πρίσμα της Κλιματικής Αλλαγής (LIFE19 CCA/GR/001185)
Λάμπρος Παπαλάμπρος, Δασολόγος
15:00 – 15:10 LIFE GrIn – Προώθηση της ενσωµάτωσης πράσινων υποδοµών στον αστικό ιστό για τη βελτίωση της κλιµατικής διακυβέρνησης των πόλεων (LIFE17 GIC/GR/000029)
Κωνσταντινιά Τσαγκάρη, Συντονίστρια LIFE GrIn
15:10 – 15:20 LIFE ClimaMed – Καινοτόμες τεχνολογίες για το μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον Μεσογειακό αγροτικό τομέα (LIFE17 CCM/GR/000087)
Μαρία Ντούλα, Διευθύντρια Ερευνών και Προϊσταμένη Εργαστηρίου Μη Παρασιτικών Ασθενειών Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, Επισκέπτρια Καθηγήτρια Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου
15:20 – 15:30 LIFE-IP AdaptInGR – Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα (LIFE17 IPC/GR/000006)
Άγγελος Σωτηρόπουλος, Project Manager LIFE-IP AdaptInGR, Εξωτερικός Συνεργάτης ΥΠΕΝ
15:30 – 15:40 Ερωτήσεις/Απαντήσεις
15:40 – 16:00 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
mail

Comments are closed.

Mission News Theme by Compete Themes.
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Αρέσει σε %d bloggers:

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Τι είναι τα cookies; Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε. Τα cookies προβαλλόμενου ιστότοπου είναι cookies που τοποθετούνται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Μπορούν να αναγνωστούν μόνο από τον συγκεκριμένο ιστότοπο. Επιπλέον, ο ιστότοπος μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες, οι οποίες επίσης τοποθετούν τα δικά τους cookies, τα λεγόμενα cookies τρίτων. Τα μόνιμα cookies είναι cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, σε αντίθεση με τα cookies περιόδου λειτουργίας, τα οποία διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τους ιστότοπους της Επιτροπής, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Αυτό γίνεται για να μπορεί ο ιστότοπος να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα κ.λπ.) για ορισμένο χρονικό διάστημα. Έτσι, δεν χρειάζεται να τις εισαγάγετε εκ νέου όταν περιηγείστε στον ιστότοπο κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης. Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με την εμπειρία περιήγησης στους ιστότοπους της Επιτροπής. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies; Οι ιστότοποι της Επιτροπής χρησιμοποιούν κυρίως cookies προβαλλόμενου ιστότοπου. Πρόκειται για cookies που τοποθετούνται και ελέγχονται από την Επιτροπή και όχι από εξωτερικό οργανισμό. Ωστόσο, για την προβολή ορισμένων ιστοσελίδων μας, θα πρέπει να αποδεχθείτε cookies από εξωτερικούς οργανισμούς. Οι 3 τύποι cookies προβαλλόμενου ιστότοπου που χρησιμοποιούμε έχουν ως σκοπό: την αποθήκευση των προτιμήσεων των επισκεπτών τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ιστοτόπων μας τη συλλογή δεδομένων ανάλυσης (σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών) Cookies προτιμήσεων επισκεπτών Αυτά τοποθετούνται από εμάς και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από εμάς. Απομνημονεύουν τα εξής: εάν αποδεχθήκατε (ή απορρίψατε) την πολιτική για τα cookies του εκάστοτε ιστότοπου εάν έχετε ήδη απαντήσει στο αναδυόμενο παράθυρο που σας ζητά να συμπληρώσετε την έρευνά μας (σχετικά με το πόσο χρήσιμο ήταν το περιεχόμενο του ιστότοπου), ώστε να μην σας ζητηθεί εκ νέου Cookies τρίτων Ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας προβάλλουν περιεχόμενο από εξωτερικούς παρόχους, π.χ. YouTube, Facebook και Twitter. Για την προβολή περιεχομένου τρίτων, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η πολιτική τους για τα cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου μας. Αν όμως δεν προβάλλετε το συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν τοποθετούνται cookies τρίτων στη συσκευή σας. Μπορείτε να διαχειρίζεστε/διαγράφετε cookies όποτε θέλετε. Δείτε περισσότερα εδώ: aboutcookies.org. Διαγραφή cookies από τη συσκευή σας Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στη συσκευή σας διαγράφοντας το ιστορικό περιήγησης του προγράμματος περιήγησής σας. Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφούν όλα τα cookies από όλους τους ιστότοπους που επισκεφθήκατε. Να έχετε όμως υπόψη ότι ενδέχεται να χαθούν και ορισμένα αποθηκευμένα στοιχεία (π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστότοπου). Διαχείριση ειδικών ανά ιστότοπο cookies Για πιο αναλυτικό έλεγχο των ειδικών ανά ιστότοπο cookies, ελέγξτε τις ρυθμίσεις cookies και προστασίας προσωπικών δεδομένων στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησής σας Αποκλεισμός cookies Τα περισσότερα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης σάς δίνουν τη δυνατότητα να τα ρυθμίζετε ώστε να μην επιτρέπεται η τοποθέτηση cookies στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή όμως, ίσως χρειάζεται να προσαρμόζετε χειροκίνητα ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ή μια ιστοσελίδα. Επιπλέον, ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν καθόλου (π.χ. σύνδεση με προφίλ). Διαχείριση των cookies ανάλυσης που χρησιμοποιούμε Μπορείτε να διαχειρίζεστε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά τα cookies μέσω της υπηρεσίας Europa Analytics στην ειδική ιστοσελίδα Europa Analytics.

Κλείσιμο