Press "Enter" to skip to content

Ασυλία εταιρειών παραγωγής συσκευασμένων προϊόντων

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, με επιστολή του, προς την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης, την οποία κοινοποιεί στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, αναφέρεται στον σχεδιασμό της ανακύκλωσης στην περιοχή και καταθέτει πρόταση του Δήμου για την συνέχιση της ανακύκλωσης.
          Συγκεκριμένα η επιστολή του Δημάρχου, έχει ως εξής:
«Αγαπητοί κύριοι,
Για τη συνέχιση της συνεργασίας του Δήμου Πατρέων με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) Α.Ε., έχουμε κάνει πάρα πολλές ενέργειες προς τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και τον αρμόδιο Υπουργό, επισημαίνοντας την ανάγκη κυβερνητικής παρέμβασης, ώστε να διασφαλισθεί η απόδοση των εισφορών για τη συλλογή και ανακύκλωση συσκευασιών, όπως έχουν υποχρέωση από τη νομοθεσία, οι εταιρείες που παράγουν και διαθέτουν στην εγχώρια αγορά συσκευασμένα προϊόντα. Στις 5/4/2022 έγινε συνάντηση του Δημάρχου Πάτρας και του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Ασπράγκαθου με τον κ. Χιωτάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΟΑΝ και υπήρξε υπόσχεση από τον κ. Χιωτάκη για παρέμβαση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκρέκα, στην οποία θα έθετε τα αιτήματά μας για απρόσκοπτη συνέχιση της ανακύκλωσης συσκευασιών.
Μετά την από 21.3.2022 επιστολή που λάβαμε, συνοδευόμενη από πρόταση σύμβασης, το θέμα τέθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (13/4/2022), όπου έγινε λεπτομερής ενημέρωση και συζήτηση.
          Το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε την ακόλουθη απόφαση:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο δε δέχεται το σχέδιο σύμβασης, που έστειλε η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης στο Δήμο Πατρέων.
Καλεί την Κυβέρνηση, να εφαρμόσει τη νομοθεσία, που η ίδια και οι προηγούμενες Κυβερνήσεις ψήφισαν και να σταματήσει η ασυλία των εταιρειών παραγωγής συσκευασμένων προϊόντων. Να επιβάλει ειδική φορολογία στις επιχειρήσεις παραγωγής ανακυκλώσιμων, που να καλύπτει συνολικά το κόστος ανακύκλωσης.
          Οι συμβάσεις με τις οποίες γινόταν η ανακύκλωση επί μία εικοσαετία, συμπεριλαμβάνοντας τις αναγκαίες βελτιώσεις, να συνεχιστούν, ώστε να αναβαθμιστεί η ανακύκλωση. Να διασφαλιστεί η απασχόληση των εργαζομένων στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και στην αποκομιδή των μπλε κάδων ανακύκλωσης».
          Το Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Ελλάδας, στη συνεδρίασή του την Τετάρτη 27 Απριλίου, κατέληξε ομόφωνα στο παρακάτω ψήφισμα, που αφορά στην άρνηση της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) Α.Ε., να ανανεώσει τη σύμβαση με το Δήμο Πάτρας, Αγρινίου και άλλους Δήμους:
          «Καλεί την κυβέρνηση να δώσει άμεσα λύση, γιατί οποιαδήποτε διακοπή της ανακύκλωσης θα προκαλέσει πολλά προβλήματα στη γενικότερη διαχείριση των απορριμμάτων, σε όλους τους Δήμους της περιοχής. Θα προκληθεί μια μεγάλη οπισθοδρόμηση και αναξιοπιστία του συστήματος ανακύκλωσης προς τους δημότες μας και επιπλέον θα επιβαρυνθούν με τα τέλη ταφής, πρόστιμο και το κόστος αποκομιδής, χωρίς να ευθύνονται.
          Η κυβέρνηση να εφαρμόσει τη νομοθεσία που η ίδια και οι προηγούμενες ψήφισαν και να επιβάλει ειδική φορολογία στις επιχειρήσεις παραγωγής ανακυκλώσιμων, που να καλύπτει συνολικά το κόστος ανακύκλωσης. Οι συμβάσεις με τις οποίες γινόταν η ανακύκλωση να συνεχιστούν, χωρίς διακοπή, συμπεριλαμβάνοντας τις αναγκαίες βελτιώσεις, ώστε να αναβαθμιστεί η ανακύκλωση. Η ΕΕΑΑ να συνεχίσει αδιατάρακτα τη λειτουργία του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) του Δήμου Πάτρας, ώστε να γίνεται η διαλογή των ανακυκλώσιμων συσκευασιών των Δήμων της περιοχής μας και να διασφαλιστεί η απασχόληση των εργαζομένων στο ΚΔΑΥ.
          Να πραγματοποιηθεί άμεσα, συνάντηση εργασίας του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκρέκα με τον Πρόεδρο την Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας κ. Παπαδόπουλο, το Δήμαρχο Πατρέων κ. Πελετίδη και το Δήμαρχο Αγρινίου κ. Παπαναστασίου – Πρόεδρο Επιτροπής Ενέργειας, Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Απορριμμάτων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)».
`Επειδή η θέληση για την συνέχιση και βελτίωση των αποτελεσμάτων της ανακύκλωσης στην Πάτρα είναι αμοιβαία κάνουμε την ακόλουθη πρόταση.
          Ο Δήμος της Πάτρας θα παραχωρήσει το ΚΔΑΥ ιδιοκτησίας του Δήμου Πατρέων στην ΕΕΑΑ Α.Ε. για μακροχρόνια χρήση, που η διάρκεια της θα καθορισθεί. Στο ΚΔΑΥ του Δήμου Πατρέων γίνεται διαλογή των ανακυκλώσιμων συσκευασίας, επί μία εικοσαετία, τόσο του Δήμου Πατρέων όσο και πολλών Δήμων της Περιφέρειας, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή ενοικίου εκ μέρους της ΕΕΑΑ, με αντάλλαγμα την αποκομιδή των μπλε κάδων μόνο στη Δημοτική Ενότητα Πάτρας, ενώ στις άλλες Δημοτικές Ενότητες η αποκομιδή εκτελείται από συνεργεία του Δήμου Πατρέων.
          Με το ΚΔΑΥ, θα παραχωρηθεί για χρήση και ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης ανακτώμενων και το parking. Να επισημάνουμε ότι ο Δήμος Πατρέων παρέχει τη φύλαξη του ΚΔΑΥ και σύστημα καμερών για την εικοσιτετράωρη επιτήρησή του, όπως επίσης και εγκαταστάσεις και προσωπικό για τη ζύγιση των υλικών και εν γένει το σύνολο των εγκαταστάσεων.
          Ο Δήμος θα συνεχίσει να εφοδιάζει όλα τα οχήματα που εκτελούν την αποκομιδή και χρησιμοποιούνται στη λειτουργία του ΚΔΑΥ με καύσιμα και να συντηρεί τους μπλε κάδους.
          Ο Δήμος Πατρέων έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης έντυπου χαρτιού, σε συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, Πανεπιστήμια και κυρίως με σχολεία. Τα ανακυκλώσιμα συλλέγονται και παραδίδονται στο ΚΔΑΥ.
          Ειδικά στα σχολεία έχουν εγκατασταθεί μέσα στις αυλές κάδοι με κίτρινο καπάκι. Παράλληλα, σε συνεργασία με τις διευθύνσεις Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, διενεργείται ένα πρόγραμμα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης των μαθητών και πρακτικής εφαρμογής της ανακύκλωσης, τόσο στα σχολεία όσο και στις θερινές κατασκηνώσεις και άλλες θερινές εκπαιδευτικές δράσεις του Δήμου.
          Τα αποτελέσματα της χωριστής συλλογής καθαρού έντυπου χαρτιού στα σχολεία είναι πολύ καλά και οι ποσότητες αναμένεται να αυξηθούν.
          Τα παραπάνω παραχωρούνται στην ΕΕΑΑ χωρίς αντίτιμο και η ΕΕΑΑ, σε ανταπόδοση, αναλαμβάνει τη λειτουργία του ΚΔΑΥ και την αποκομιδή των μπλε κάδων στη Δ.Ε. Πάτρας. Στις λεπτομέρειες για την υπογραφή της σύμβασης θα συζητηθούν και τρόποι παραπέρα βελτίωσης της λειτουργίας και των αποτελεσμάτων της ανακύκλωσης συσκευασιών και έντυπου χαρτιού.
          Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος της Πάτρας έχει εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις για την εγκατάσταση άνω των 70 γωνιών ανακύκλωσης με ημιυπόγειους κάδους μεγάλης χωρητικότητας, για τη χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων και έντυπου χαρτιού, όπως επίσης για την κατασκευή πράσινου σημείου. Στα έργα αυτά συμπεριλαμβάνεται και χρηματοδότηση για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών όσον αφορά στην ανακύκλωση. Είναι ανάγκη να ορισθεί άμεσα συνάντηση των δύο μερών για την συζήτηση επί της ως άνω πρότασής μας».

mail

Comments are closed.

Mission News Theme by Compete Themes.
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Αρέσει σε %d bloggers:

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Τι είναι τα cookies; Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε. Τα cookies προβαλλόμενου ιστότοπου είναι cookies που τοποθετούνται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Μπορούν να αναγνωστούν μόνο από τον συγκεκριμένο ιστότοπο. Επιπλέον, ο ιστότοπος μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες, οι οποίες επίσης τοποθετούν τα δικά τους cookies, τα λεγόμενα cookies τρίτων. Τα μόνιμα cookies είναι cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, σε αντίθεση με τα cookies περιόδου λειτουργίας, τα οποία διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τους ιστότοπους της Επιτροπής, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Αυτό γίνεται για να μπορεί ο ιστότοπος να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα κ.λπ.) για ορισμένο χρονικό διάστημα. Έτσι, δεν χρειάζεται να τις εισαγάγετε εκ νέου όταν περιηγείστε στον ιστότοπο κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης. Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με την εμπειρία περιήγησης στους ιστότοπους της Επιτροπής. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies; Οι ιστότοποι της Επιτροπής χρησιμοποιούν κυρίως cookies προβαλλόμενου ιστότοπου. Πρόκειται για cookies που τοποθετούνται και ελέγχονται από την Επιτροπή και όχι από εξωτερικό οργανισμό. Ωστόσο, για την προβολή ορισμένων ιστοσελίδων μας, θα πρέπει να αποδεχθείτε cookies από εξωτερικούς οργανισμούς. Οι 3 τύποι cookies προβαλλόμενου ιστότοπου που χρησιμοποιούμε έχουν ως σκοπό: την αποθήκευση των προτιμήσεων των επισκεπτών τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ιστοτόπων μας τη συλλογή δεδομένων ανάλυσης (σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών) Cookies προτιμήσεων επισκεπτών Αυτά τοποθετούνται από εμάς και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από εμάς. Απομνημονεύουν τα εξής: εάν αποδεχθήκατε (ή απορρίψατε) την πολιτική για τα cookies του εκάστοτε ιστότοπου εάν έχετε ήδη απαντήσει στο αναδυόμενο παράθυρο που σας ζητά να συμπληρώσετε την έρευνά μας (σχετικά με το πόσο χρήσιμο ήταν το περιεχόμενο του ιστότοπου), ώστε να μην σας ζητηθεί εκ νέου Cookies τρίτων Ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας προβάλλουν περιεχόμενο από εξωτερικούς παρόχους, π.χ. YouTube, Facebook και Twitter. Για την προβολή περιεχομένου τρίτων, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η πολιτική τους για τα cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου μας. Αν όμως δεν προβάλλετε το συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν τοποθετούνται cookies τρίτων στη συσκευή σας. Μπορείτε να διαχειρίζεστε/διαγράφετε cookies όποτε θέλετε. Δείτε περισσότερα εδώ: aboutcookies.org. Διαγραφή cookies από τη συσκευή σας Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στη συσκευή σας διαγράφοντας το ιστορικό περιήγησης του προγράμματος περιήγησής σας. Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφούν όλα τα cookies από όλους τους ιστότοπους που επισκεφθήκατε. Να έχετε όμως υπόψη ότι ενδέχεται να χαθούν και ορισμένα αποθηκευμένα στοιχεία (π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστότοπου). Διαχείριση ειδικών ανά ιστότοπο cookies Για πιο αναλυτικό έλεγχο των ειδικών ανά ιστότοπο cookies, ελέγξτε τις ρυθμίσεις cookies και προστασίας προσωπικών δεδομένων στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησής σας Αποκλεισμός cookies Τα περισσότερα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης σάς δίνουν τη δυνατότητα να τα ρυθμίζετε ώστε να μην επιτρέπεται η τοποθέτηση cookies στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή όμως, ίσως χρειάζεται να προσαρμόζετε χειροκίνητα ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ή μια ιστοσελίδα. Επιπλέον, ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν καθόλου (π.χ. σύνδεση με προφίλ). Διαχείριση των cookies ανάλυσης που χρησιμοποιούμε Μπορείτε να διαχειρίζεστε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά τα cookies μέσω της υπηρεσίας Europa Analytics στην ειδική ιστοσελίδα Europa Analytics.

Κλείσιμο