Εταιρική Νομοθεσία – 2η έκδοση

Κυκλοφόρησε από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗ η 2η έκδοση 2022 του βιβλίου «Εταιρική Νομοθεσία – Ερμηνεία & Πρότυπα» των Γρηγόρη Κούτρα και Θάνου Αλαφογιάννη, με ανάλυση και σχόλια όλων των νόμων που αφορούν τις Ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα, συνδυασμένα με το ασφαλιστικό των επιχειρηματιών και μετόχων.
          Το βιβλίο διαθέτει όλες τις αλλαγές στους νόμους για όλων των μορφών εταιρείες που έχουν επέλθει μέχρι σήμερα και ιδίως τις αλλαγές που επέφεραν στους βασικούς νόμους των Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. Αναλύονται με ιδιαίτερη προσοχή οι νόμοι που αφορούν τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις ευθύνες Δ.Σ. και τους μετασχηματισμούς σε αυτές. Περιλαμβάνει τα νέα Πρότυπα Καταστατικά, ερμηνεία κατ’ άρθρο, σχόλια, παρατηρήσεις, το πλαίσιο λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ.
          Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι απαραίτητο για κάθε λογιστικό –φοροτεχνικό γραφείο, κάθε εταιρεία που θέλει να αλλάξει ή προσαρμόσει τα καταστατικά της σε αυτό που ισχύει σήμερα, για δικηγορικά γραφεία που ασχολούνται με συστάσεις εταιρειών και προσαρμογές καταστατικών αλλά και κάθε ελεγκτική εταιρεία- ορκωτούς λογιστές.
          Είναι το μοναδικό βιβλίο που παρουσιάζει το ολοκληρωμένο σύνολο των βασικών νόμων και κανόνων του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων σήμερα. Βοηθά σημαντικά στην δύσκολη εργασία κατανόησης και επιλογής όλων των κρίσιμων σημείων που χρήζουν ιδιαιτέρας προσοχής στην σύνταξη, μετατροπή και οποιαδήποτε προσθήκη σε καταστατικά.
          Συγκεντρώνει όλους τους εταιρικούς νόμους σε ένα τόμο, για την καλύτερη εποπτεία και σαφήνεια αυτών, επιτρέποντας την σύγκριση και επιλογή της κατάλληλης για την κάθε περίσταση.
Οι ερμηνείες κατ’ άρθρο δίνουν λύσεις και εξηγήσεις σε «δύσκολα» σημεία.
Οι πληροφορίες που περιέχει είναι συγκεντρωμένες, έτσι ώστε να μην υπάρχει σπατάλη χρόνου εύρεσης και παράθεσης των.
          Διευκολύνει τις εργασίες και κερδίζει χρόνο, απαραίτητο για κάθε λογιστή – επαγγελματία με την δυνατότητα άμεσης χρήσης των πρότυπων καταστατικών στον υπολογιστή του αγοραστή.
            Ειδικότερα τα περιεχόμενα του βιβλίου Εταιρική Νομοθεσία – Ερμηνεία & Πρότυπα, της 2ης έκδοσης του 2022.

mail