Press "Enter" to skip to content

«Τριπλή μετάβαση» εμπορίου

Με την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της EuroCommerce στις 14 και 15 Ιουνίου 2022 στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ), Βασίλης Κορκίδης, εξέφρασε την ανησυχία του για την ταυτόχρονη «τριπλή μετάβαση» της ψηφιακής, πράσινης και εργασιακής μεταρρύθμισης, που απαιτείται από τη νέα γενιά του λιανικού και χονδρικού εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
          Το ενεργειακό, η πράσινη μετάβαση, ο μετασχηματισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), ο πληθωρισμός, η ψηφιοποίηση, είναι μερικά από τα «κεφάλαια της καθημερινότητας», μέσα από τα οποία πηγάζουν οι θερινές προκλήσεις για το 20% των ΜμΕ, που αποτελούν οι συνολικά 5 εκατ. εμπορικές επιχειρήσεις στην ΕΕ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την EuroCommerce, ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου προσφέρει άνω του 8% στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ, με το 62% να προέρχεται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα, το εμπόριο αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη με 25 εκατ. μισθωτούς, που αντιστοιχεί στο 12% του συνόλου των εργαζομένων στην ΕΕ. Το δε λιανικό εμπόριο εξυπηρετεί το 33% των καταναλωτικών αναγκών των ευρωπαϊκών νοικοκυριών με 250 δις συναλλαγές ετησίως.
          Πρωτίστως, το επιχειρείν καλείται σήμερα να διαχειριστεί τις επιπτώσεις στις εθνικές οικονομίες από τις παγκόσμιες κρίσεις που προκαλούν πληθωριστικές πιέσεις, μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση και τους ρυθμούς ανάπτυξης. Βρισκόμαστε σε μια ιδιάζουσα περίοδο, το πέρας της οποίας εξακολουθεί δυσδιάκριτο. Από την αρχή του έτους, «αυξήσεις, καθυστερήσεις και ελλείψεις» είναι οι λέξεις της χρονιάς. Ο πληθωρισμός έχει ενισχυθεί, απομυζώντας την ικμάδα των επιχειρήσεων, αλλά και τα διαθέσιμα των νοικοκυριών, όπως και την αποδιοργάνωση των αλυσίδων διανομής, με τις ελλείψεις σε απαραίτητα προϊόντα στο διεθνές εμπόριο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι τιμές στα τρόφιμα, σύμφωνα με τον δείκτη του ΟΗΕ, είναι ήδη κοντά στα ρεκόρ του 2011, ενώ, σύμφωνα με το ΔΝΤ, η παγκόσμια ανάπτυξη επιβραδύνεται κατά 2,6%.
          Καλούμαστε, λοιπόν, οι ευρωπαίοι έμποροι να απαντήσουμε, έχοντας απέναντί μας μια «ασύμμετρη απειλή», η αντιμετώπιση της οποίας δεν βγαίνει από τα μέχρι τώρα γνωστά στερεότυπα. Η ευελιξία και η διορατικότητα είναι τα δύο στοιχεία που, πλέον, πρέπει να «διαπνέουν» τις όποιες ευρωπαϊκές πολιτικές, με έμφαση στις επενδύσεις «European Localazation», για μια αυτάρκη πρωτογενή παραγωγή. Σύμφωνα, μάλιστα, με την EuroCommerce, η τριπλή μετάβαση του χονδρικού και λιανικού εμπορίου απαιτεί επενδύσεις την επόμενη επταετία, μεταξύ 400-740 δις ευρώ, που αντιστοιχούν στο 1,2% του ετήσιου τζίρου, ώστε να αυξηθούν από το 3,6% στο 4,8%. Συγκεκριμένα, έως το 2030, στο εμπόριο απαιτούνται επενδύσεις για ψηφιοποίηση, 245-360 δις ευρώ, ενώ για πράσινη μετάβαση, 130-340 δις ευρώ και για εκπαίδευση εργαζομένων σε νέες δεξιότητες, 25-40 δις ευρώ.
          Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, εμφανίζεται υψηλός στην Ευρωζώνη, ενώ στην Ελλάδα διαμορφώνεται λίγο υψηλότερα από το επίπεδο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως, να τονίζει ότι τα μέτρα στήριξης, που λαμβάνει η ελληνική Κυβέρνηση, αλλά και η σημαντική ενίσχυση του κατώτατου μισθού, αμβλύνουν τις πληθωριστικές πιέσεις που δέχεται το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών από το ενεργειακό κόστος. Επισημαίνω τη σημασία της κυκλικότητας της οικονομίας και την αύξηση του κατώτατου μισθού, που έδωσε τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα στην εμπορική κινητικότητα. Ταυτόχρονα, παρά τις αντίξοες συνθήκες, η ελληνική Κυβέρνηση εφάρμοσε, και εξακολουθεί να εφαρμόζει, το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμά της, με μια οικονομική πολιτική, φιλική στην επιχειρηματικότητα και σταθερά προσανατολισμένη στη μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, ώστε να τονωθεί περαιτέρω η παραγωγικότητα, η ανταγωνιστικότητα και η επενδυτική ελκυστικότητα της Ελλάδας.
          Η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη να προσελκύσει επιχειρήσεις από την Ε.Ε. να τοποθετηθούν σε τομείς της ελληνικής οικονομίας, ώστε το «micro» επιχειρείν να γίνει μικρομεσαίο επιχειρείν, να αποκτήσει ορίζοντες ανάπτυξης συνεργιών και συνεργασιών μέσα από σχήματα που θα ενδυναμώσουν την εξωστρέφεια, αλλά και την ανταγωνιστικότητα, πέραν του γεγονότος της αύξησης θέσεων εργασίας. Το ελληνικό εμπόριο προσπαθεί, διαχρονικά, μέσα από ρεαλιστικές και μετρήσιμες προτάσεις, να στηρίξει την υγιή επιχειρηματικότητα, με στόχο την ευρύτερη ανάπτυξη της ελληνικής Οικονομίας. Σε αυτόν τον «καμβά», επισημαίνεται η ορθή κατεύθυνση του νόμου για «Κίνητρα Ανάπτυξης  Επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών», προτείνοντας τα ελκυστικά φορολογικά κίνητρα που προβλέπονται να εφαρμοστούν και μεταξύ ελληνικών και ευρωπαϊκών εταιρειών της Ευρωζώνης, με την προϋπόθεση να επιλέξουν, ως φυσική και φορολογική έδρα, την Ελλάδα. Ο στόχος είναι προφανής, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, μέσα από μετασχηματισμούς πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ακόμα και διαφορετικής δραστηριότητας.
          Όσον αφορά στο ενεργειακό και την πράσινη μετάβαση, το πρόγραμμα REPowerEU των 300 δις ευρώ εστιάζει στην «Ηλιακή Στρατηγική», ώστε να αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό της «ηλιακής στέγης» και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν με επιδότηση, μέσω των κονδυλίων της πράσινης μετάβασης, να αξιοποιήσουν την προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και να χρηματοδοτηθούν για τις υποδομές αποθήκευσης ρεύματος, που είναι το ακριβότερο σκέλος. Το ενεργειακό κόστος, που ταλανίζει ιδιαίτερα τις ΜμΕ, πρέπει να μειωθεί σημαντικά με «στροφή» προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αφ’ ενός μέσα από μία πολιτική παροχής κινήτρων στις επιχειρήσεις, ώστε να συνενώσουν δυνάμεις και αφ’ ετέρου, μέσα από μία πολιτική ενημέρωσης του κοινού για τα οφέλη. Οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά πληρώνουν σήμερα ακριβά τον χρόνο της χαμένης υπερδεκαετίας μη χρήσης των ΑΠΕ.
          Η ψηφιοποίηση, επίσης, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο με διπλή πρόκληση. Τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τη μετεκπαίδευση του προσωπικού στα νέα δεδομένα και την εξωστρέφεια, αλλά και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό από την πλευρά της πολιτείας, ώστε να μην σπαταλιέται το 20% σε ανθρωποώρες για γραφειοκρατικές διαδικασίες, που θα μπορούσαν να γίνουν με το πάτημα μερικών πλήκτρων. Η ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στις ελληνικές ΜμΕ έχει μέλλον, αφού 6/10 έχουν συστήματα ψηφιακού μάρκετιγκ, 3/10 έχουν διαδικτυακά συστήματα ελέγχου, 2/10 έχουν e-shop και 2/10 συμμετέχουν σε διαδικτυακή πλατφόρμα, ενώ τα καταστήματα που διαθέτουν online πωλήσεις αντιστοιχούν μεσοσταθμικά στο 1/3 του συνολικού τζίρου τους. Η επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου αναμένεται να αυξηθεί έως 30% μέχρι το 2030, αλλά με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά κλάδο.
          Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, ο Βασίλης Κορκίδης θεωρεί το γεγονός πως πρέπει να πάρουμε μαθήματα από τις οικονομικές, πανδημικές και ενεργειακές κρίσεις, ώστε η Ε.Ε. να επιδείξει στο μέλλον ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης, να προχωρήσει στο άνοιγμα της ενιαίας αγοράς, να εξασφαλίσει ενεργειακό πλεόνασμα και να δημιουργήσει αυτάρκεια αγροδιατροφικών προϊόντων. Αναμένεται ότι η εμπειρία του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες, για να γίνουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες πιο ανθεκτικές στο μέλλον. «Ο χρόνος είναι χρήμα» και πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να σπαταλούν χρόνο και, άρα, χρήμα. Η οικονομία είναι κυκλική, επομένως οι ζημίες και τα κέρδη, η ευημερία και η δυσχέρεια, αργά ή γρήγορα, επηρεάζουν κάθε ΜμΕ, και όλους μαζί, στην ΕΕ.

mail

Comments are closed.

Mission News Theme by Compete Themes.
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Αρέσει σε %d bloggers:

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Τι είναι τα cookies; Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε. Τα cookies προβαλλόμενου ιστότοπου είναι cookies που τοποθετούνται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Μπορούν να αναγνωστούν μόνο από τον συγκεκριμένο ιστότοπο. Επιπλέον, ο ιστότοπος μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες, οι οποίες επίσης τοποθετούν τα δικά τους cookies, τα λεγόμενα cookies τρίτων. Τα μόνιμα cookies είναι cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, σε αντίθεση με τα cookies περιόδου λειτουργίας, τα οποία διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τους ιστότοπους της Επιτροπής, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Αυτό γίνεται για να μπορεί ο ιστότοπος να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα κ.λπ.) για ορισμένο χρονικό διάστημα. Έτσι, δεν χρειάζεται να τις εισαγάγετε εκ νέου όταν περιηγείστε στον ιστότοπο κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης. Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με την εμπειρία περιήγησης στους ιστότοπους της Επιτροπής. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies; Οι ιστότοποι της Επιτροπής χρησιμοποιούν κυρίως cookies προβαλλόμενου ιστότοπου. Πρόκειται για cookies που τοποθετούνται και ελέγχονται από την Επιτροπή και όχι από εξωτερικό οργανισμό. Ωστόσο, για την προβολή ορισμένων ιστοσελίδων μας, θα πρέπει να αποδεχθείτε cookies από εξωτερικούς οργανισμούς. Οι 3 τύποι cookies προβαλλόμενου ιστότοπου που χρησιμοποιούμε έχουν ως σκοπό: την αποθήκευση των προτιμήσεων των επισκεπτών τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ιστοτόπων μας τη συλλογή δεδομένων ανάλυσης (σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών) Cookies προτιμήσεων επισκεπτών Αυτά τοποθετούνται από εμάς και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από εμάς. Απομνημονεύουν τα εξής: εάν αποδεχθήκατε (ή απορρίψατε) την πολιτική για τα cookies του εκάστοτε ιστότοπου εάν έχετε ήδη απαντήσει στο αναδυόμενο παράθυρο που σας ζητά να συμπληρώσετε την έρευνά μας (σχετικά με το πόσο χρήσιμο ήταν το περιεχόμενο του ιστότοπου), ώστε να μην σας ζητηθεί εκ νέου Cookies τρίτων Ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας προβάλλουν περιεχόμενο από εξωτερικούς παρόχους, π.χ. YouTube, Facebook και Twitter. Για την προβολή περιεχομένου τρίτων, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η πολιτική τους για τα cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου μας. Αν όμως δεν προβάλλετε το συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν τοποθετούνται cookies τρίτων στη συσκευή σας. Μπορείτε να διαχειρίζεστε/διαγράφετε cookies όποτε θέλετε. Δείτε περισσότερα εδώ: aboutcookies.org. Διαγραφή cookies από τη συσκευή σας Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στη συσκευή σας διαγράφοντας το ιστορικό περιήγησης του προγράμματος περιήγησής σας. Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφούν όλα τα cookies από όλους τους ιστότοπους που επισκεφθήκατε. Να έχετε όμως υπόψη ότι ενδέχεται να χαθούν και ορισμένα αποθηκευμένα στοιχεία (π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστότοπου). Διαχείριση ειδικών ανά ιστότοπο cookies Για πιο αναλυτικό έλεγχο των ειδικών ανά ιστότοπο cookies, ελέγξτε τις ρυθμίσεις cookies και προστασίας προσωπικών δεδομένων στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησής σας Αποκλεισμός cookies Τα περισσότερα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης σάς δίνουν τη δυνατότητα να τα ρυθμίζετε ώστε να μην επιτρέπεται η τοποθέτηση cookies στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή όμως, ίσως χρειάζεται να προσαρμόζετε χειροκίνητα ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ή μια ιστοσελίδα. Επιπλέον, ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν καθόλου (π.χ. σύνδεση με προφίλ). Διαχείριση των cookies ανάλυσης που χρησιμοποιούμε Μπορείτε να διαχειρίζεστε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά τα cookies μέσω της υπηρεσίας Europa Analytics στην ειδική ιστοσελίδα Europa Analytics.

Κλείσιμο