Press "Enter" to skip to content

Επιχορήγηση Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 662.000 ευρώ ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), σε Κοινότητες Φορέων Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσω του Μητρώου Πολιτιστικού Φορέων του ΥΠΠΟΑ, για υποβολή προτάσεων επιχορήγησης ή και παροχής αιγίδας σε δράσεις τους, που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του 2022 και αφορούν τη διαφύλαξη και ανάδειξη στοιχείων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας (ΕΕΑΠΚτΕ). Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του ΥΠΠΟΑ υποβλήθηκαν εξήντα επτά (67) αιτήματα από εγγεγραμμένους φορείς στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 2022

Α/Α Τίτλος Πρότασης ΑΠΚ  Επωνυμία φορέα Ποσό ενίσχυσης
1 Η ιστορία του μαύρου
χρυσού της Ηλείας
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ
ΝΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
15.000,00 €
2 Ο Καραγκιόζης των
παιδιών- Karagkiozis…New
Generation!
ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ
5.000,00 €
3 Προετοιμασία και έκδοση
δίγλωσσου πολυμεσικού
βιβλίου με τίτλο: «Τα
Πανηγύρια της Ικαρίας
Αλλιώς».
ΙΚΑΡΙΑΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ – ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
5.000,00 €
4 Πραγματοποίηση
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων με σκοπό
να κρατηθεί ζωντανή η
άυλη τοπική πολιτιστική
κληρονομιά. Διάφορες
πολιτιστικές εκδηλώσεις
του Συλλόγου.
Μορφωτικός. Σύλλογος «Λαογραφικό
Μουσείο Ορεστιάδας και Περιφερείας»
5.000,00 €
5 Διάσωση, ανάδειξη και
μεταλαμπάδευση του
τοπικού ηχοχρώματος
μουσικής και τραγουδιών
που συνοδεύουν το
δρώμενο των
«ΑΡΑΠΗΔΩΝ»
Μοναστηρακίου
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ
10.000,00 €
6 ΤΟ ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΟ
ΚΑΡΑΒΑΝΙ ΩΣ ΚΑΛΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ
ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ
ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΟΥ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
ΑΠΕΙΡΟΣ 25.000,00 €
7 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ
ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ
ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΕΙΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
ΜΙΚΡΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
15.000,00 €
8 «Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ»
Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών 15.000,00 €
9 Αποκατάσταση και
Επαναλειτουργία του
μηχανολογικού εξοπλισμού
του ΧΑΡΟΥΠΟΜΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 15.000,00 €
10 Δημιουργία βίντεο με τον
χορό «Σέρρα» και «Σέρρα
τη μαχαιρί»
ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΛΛΑΔΟΣ Π.Ο.Ε
5.000,00 €
11 Μελέτη και ανάδειξη του
«Ολυμπίτικου Γλεντιού» και
δημιουργία πολυμεσικής
πλατφόρμας για τη διάχυση
της άυλης πολιτιστικής
κληρονομιάς της Ολύμπου
Καρπάθου
ΤΡΟΠΟΣ: Κέντρο Έρευνας και
Προβολής της Μουσικής Τέχνης και
του Πολιτισμού
15.000,00 €
12 ΚΟΙΝOΤΗΤΕΣ ΦΟΡEΩΝ
ΑΠΚ ΚΑΙ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ
ΣΤΙΣ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚEΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤAΣΕΙΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ – ETHNOFEST
10.000,00 €
13 Τεκμηρίωση της
Λαγκαδινής Παραδοσιακής
Τέχνης της Πέτρας
ΦΙΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
25.000,00 €
14 «Νάξος,Ελαίας Γη» Χορευτικός Όμιλος Φοιτητών 5.000,00 €
15 Αδελφοί Καραγκιόζη: Από
την Ανατολή προς τη Δύση
ΚΡΟΜΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
15.000,00 €
16 «Ένα ρεμπέτικο θα σου
πω…» Εκδηλώσεις στην
πόλη μας για το ρεμπέτικο
τραγούδι
ARTIFACTORY 10.000,00 €
17 «΄τοίμασ΄το τραπεζ΄να φαμ΄» Θεατρικός Οργανισμός MEWE 5.000,00 €
18 «Από το αμπέλι στην
UNESCO». Διαφύλαξη και
διάδοση της ΑΠΚ της
μαύρης σταφίδας με στόχο
την ένταξη στην UNESCO
Πριμαρόλια – Αστική Μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία
25.000,00 €
19 Το Γερακίτικο υφαντό:
Παρελθόν, παρόν και
μέλλον Διαφύλαξη του
γερακίτικου υφαντού,
αξιοποίηση της τεχνικής
στη σύγχρονη δημιουργία
και ανάδειξη σε ένα
παγκόσμιο κοινό
BRANDING HERITAGE ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΜΗ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
25.000,00 €
20 «Τεχνική εκπαίδευση
κατασκευής νερόμυλου»
Εκπαίδευση από τους
τεχνίτες του παρελθόντος
στους τεχνίτες του
μέλλοντος
Ινστιτούτο
Δημιουργικότητας,Έρευνας,Ανάπτυξης
Περιφέρειας Θέρμου
10.000,00 €
21 Πλάθοντας τη γη -εξερεύνηση και ανάδειξη
της κεραμικής τέχνης.
Πρώτη φάση: Η κεραμική
παράδοση της οικογένειας
Κουρτζή
Ομάδα Πάλσαρ 10.000,00 €
22 Εκπαιδευτικά Βιωματικά
Μαθήματα Μουσικής
διδασκαλίας Λαϊκών
Οργάνων & Ρεμπέτικου
ΕΝ ΧΟΡΔΑΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΙΣ (Η
ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΣΧΟΛΗ)
15.000,00 €
23 Το Ζεϊμπέκικο μέσα από
τον κινηματογραφικό φακό.
«ΒΑΚΧΑΙ» – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ
10.000,00 €
24 «Σκαλίσματα και χρώματα
με μουσική»
ΜΑΥΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ 10.000,00 €
25 Διαδρομές στην Τηνιακή
Μαρμαροτεχνία…..επόμενη
στάση «Αθήνα»!
Κέντρο Μελέτης και Προστασίας της
Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς
στο Αιγαίο-Εικονικό Μουσείο Τήνου
10.000,00 €
26 Η Παναγία
Μεσοσπορίτισσα και το
έθιμο των πολυσπορίων
στην Ελευσίνα:
εκπαιδευτικές δράσεις,
προφορικές μαρτυρίες και
διοργάνωση εορταστικών
εκδηλώσεων
Λαογραφικός Σύλλογος Ελευσίνας ΤΟ
ΑΔΡΑΧΤΙ
10.000,00 €
27 Η Σταφιδική κρίση ως αιτία
της υπερατλαντικής
μετανάστευσης στην
Αμερική στις αρχές του
20ου αιώνα
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΧΑΣ
15.000,00 €
28 “ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΝΑΛΟΓΙΟ”
Διάδοση και ανάδειξη της
Βυζαντινής Μουσικής &
Ψαλτικής Τέχνης
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ
3.000,00 €
29 «Χαράσσοντας τη ζωή του
ψαρά»
ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΤΩΝ ΝΤΟΠΙΩΝ –
MESSOLONGHI BY LOCALS
10.000,00 €
30 Frasta School | Ένα
Σχολείο για τις
παραδοσιακές τεχνικές
δόμησης
ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΟΜΗΣΗΣ
25.000,00 €
31 Δράσεις ανάδειξης της
Κορινθιακής Σταφίδας και
του Ιστορικού, Πολιτιστικού
και Αναπτυξιακού Ρόλου
των Αποθηκών ΑΣΟ στο
Κιάτο
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η
ΜΗΚΩΝΗ»
10.000,00 €
32 Ρεμπέτικη ζυγιά με
Ορχήστρα Βιολιώνε
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου
Μακεδονίας
20.000,00 €
33 Οι αγγειοπλάστες της
Σίφνου: Σύγχρονες
προσεγγίσεις
ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ Αστική μη
κερδοσκοπική εταιρεία
10.000,00 €
34 Ψηφιοποίηση Εφημερίδας
«ΙΕΡΟΨΑΛΤΙΚΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ» (Επίσημου
Οργάνου της Ομοσπονδίας
Συλλόγων Ιεροψαλτών
Ελλάδος, από το 1982-
2006)
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ (ΟΜΣΙΕ)
9.000,00 €
35 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
ΟΙΚΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ»
ΙΕΡΟΨΑΛΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ «ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ»
5.000,00 €
36 Διεξαγωγή Ημερίδας,
Επιμορφωτικών
Σεμιναρίων και
Εκδηλώσεων της
Ιεροψαλτικής Κοινότητας με
θέμα
«Βυζαντινομουσικολογικές
Συναντήσεις – η Διδασκαλία
της Ψαλτικής Τέχνης:
Παρελθόν, Παρόν και
Μέλλον – Οραματισμοί για
το «Μέλλον» της Βυζαντινής
Μουσικής.
ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
2.000,00 €
37 ΕΠΙΒΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΓΡΑΠΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΝ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΑΠΟ
ΤΟΝ 15ο ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ
ΕΞΗΣ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΡΩΜΑΝΟΣ
Ο ΜΕΛΩΔΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ»
3.000,00 €
38 Δράσεις για τη διάδοση του
πολιτισμού της ΜΚ ως στοιχείο παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς
Δίκτυο Μετακινούμενων Κτηνοτροφων 10.000,00 €
39 Mελέτη και τεκμηρίωση
ηχοτοπίου Έκθεσης
Ψηφίδες Ψαλτικής Τέχνης,
Ιωάννης Πλουσιαδηνός
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ξένος ο Κορώνης»
15.000,00 €
40 Η Άυλη Πολιτιστική
Κληρονομιά της Λήμνου
στα σχολεία της: σειρά
βιωματικών σεμιναρίων για
τη Δευτεροβάθμια και
Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και
τον Άνθρωπο
20.000,00 €
41 «Ο Πολιτισμός της Ελιάς
και του Ελαιόλαδου στη
Βόρεια Εύβοια»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ «ΤΟ ΑΛΩΝΑΚΙ»
10.000,00 €
42 Άνθρωποι της Μαστίχας Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία
Ευρωπαϊκών, κοινωνικών και
πολιτιστικών δράσεων – Θέτις
20.000,00 €
43 Α)ΟΡΑΤΗ: Η άυλη
πολιτιστική κληρονομιά του
Ζαγορίου μέσα από τα
ιστορικά αρχεία των
κοινοτήτων και καλές
πρακτικές για την
εμπέδωση μιας σύγχρονης
οικολογικής κουλτούρας.
ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
20.000,00 €
44 Τριήμερο συνέδριο με
σκοπό την διερεύνηση της
ανάγκης καθιέρωσης ενός
ενιαίου θεωρητικού
συστήματος για την αστική
λαϊκή μουσική με βασικό
άξονα την λαϊκή κιθάρα.
Stady Roots 20.000,00 €
45 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΫΛΟ.
«Από την ασυνέχεια στη
συνέχεια της Τηνιακής
Μαρμαροτεχνίας»
Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού 10.000,00 €
46 2o Εργαστήριο Ξερολιθιάς
«Η Αμοργιανή Μαστοριά»
ΤΟ ΜΙΤΑΤΟ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ ΑΣΤΙΚΗ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
20.000,00 €
47 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΜΟΤΙΒΑ
ΤΗΣ ΚΕΝΤΗΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ARTIS GRATIA AMKE 15.000,00 €
48 Η κυκλική κοινότητα.
Ερευνητικές αναγνώσεις
των δρώμενων «Κύκλες»
και «Καγκελάρι» Ηπείρου
COUNTERPUBLICS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
10.000,00 €
49 Ρεμπέτικο: Ρίζες, τόποι,
όργανα
ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ 15.000,00 €
50 ΣΥΡΙΑΝΟ ΛΟΥΚΟΥΜΙ:200
ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ
15.000,00 €
51 Το πανηγύρι του Συρράκου Σύνδεσμος Συρρακιωτών Ιωαννίνων 5.000,00 €
52 Επιτελεστικά δρώμενα και
Άυλη Πολιτιστική
Κληρονομιά: Η περίπτωση
των «Μάηδων της
Μακρινίτσας Πηλίου»
ΜΑΓΝΗΤΩΝ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ
10.000,00 €
53 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
10.000,00 €
Σύνολο 662.000,00 €

            Στην Ομάδα Εργασίας συμμετείχαν:
Βασιλική Χρυσανθοπούλου,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Λαογραφίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ρέα Κακάμπουρα,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λαογραφίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Λάμπρο Λιάβα,
Καθηγητή Εθνομουσικολογίας στο στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ανδρομάχη Οικονόμου,
Διευθύντρια Ερευνών του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.
Σταυρούλα Φωτοπούλου,
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

mail

Comments are closed.

Mission News Theme by Compete Themes.
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Αρέσει σε %d bloggers:

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό. Τι είναι τα cookies; Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε. Τα cookies προβαλλόμενου ιστότοπου είναι cookies που τοποθετούνται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Μπορούν να αναγνωστούν μόνο από τον συγκεκριμένο ιστότοπο. Επιπλέον, ο ιστότοπος μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες, οι οποίες επίσης τοποθετούν τα δικά τους cookies, τα λεγόμενα cookies τρίτων. Τα μόνιμα cookies είναι cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, σε αντίθεση με τα cookies περιόδου λειτουργίας, τα οποία διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τους ιστότοπους της Επιτροπής, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Αυτό γίνεται για να μπορεί ο ιστότοπος να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα κ.λπ.) για ορισμένο χρονικό διάστημα. Έτσι, δεν χρειάζεται να τις εισαγάγετε εκ νέου όταν περιηγείστε στον ιστότοπο κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης. Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με την εμπειρία περιήγησης στους ιστότοπους της Επιτροπής. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies; Οι ιστότοποι της Επιτροπής χρησιμοποιούν κυρίως cookies προβαλλόμενου ιστότοπου. Πρόκειται για cookies που τοποθετούνται και ελέγχονται από την Επιτροπή και όχι από εξωτερικό οργανισμό. Ωστόσο, για την προβολή ορισμένων ιστοσελίδων μας, θα πρέπει να αποδεχθείτε cookies από εξωτερικούς οργανισμούς. Οι 3 τύποι cookies προβαλλόμενου ιστότοπου που χρησιμοποιούμε έχουν ως σκοπό: την αποθήκευση των προτιμήσεων των επισκεπτών τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ιστοτόπων μας τη συλλογή δεδομένων ανάλυσης (σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών) Cookies προτιμήσεων επισκεπτών Αυτά τοποθετούνται από εμάς και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από εμάς. Απομνημονεύουν τα εξής: εάν αποδεχθήκατε (ή απορρίψατε) την πολιτική για τα cookies του εκάστοτε ιστότοπου εάν έχετε ήδη απαντήσει στο αναδυόμενο παράθυρο που σας ζητά να συμπληρώσετε την έρευνά μας (σχετικά με το πόσο χρήσιμο ήταν το περιεχόμενο του ιστότοπου), ώστε να μην σας ζητηθεί εκ νέου Cookies τρίτων Ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας προβάλλουν περιεχόμενο από εξωτερικούς παρόχους, π.χ. YouTube, Facebook και Twitter. Για την προβολή περιεχομένου τρίτων, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η πολιτική τους για τα cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου μας. Αν όμως δεν προβάλλετε το συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν τοποθετούνται cookies τρίτων στη συσκευή σας. Μπορείτε να διαχειρίζεστε/διαγράφετε cookies όποτε θέλετε. Δείτε περισσότερα εδώ: aboutcookies.org. Διαγραφή cookies από τη συσκευή σας Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στη συσκευή σας διαγράφοντας το ιστορικό περιήγησης του προγράμματος περιήγησής σας. Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφούν όλα τα cookies από όλους τους ιστότοπους που επισκεφθήκατε. Να έχετε όμως υπόψη ότι ενδέχεται να χαθούν και ορισμένα αποθηκευμένα στοιχεία (π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστότοπου). Διαχείριση ειδικών ανά ιστότοπο cookies Για πιο αναλυτικό έλεγχο των ειδικών ανά ιστότοπο cookies, ελέγξτε τις ρυθμίσεις cookies και προστασίας προσωπικών δεδομένων στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησής σας Αποκλεισμός cookies Τα περισσότερα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης σάς δίνουν τη δυνατότητα να τα ρυθμίζετε ώστε να μην επιτρέπεται η τοποθέτηση cookies στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή όμως, ίσως χρειάζεται να προσαρμόζετε χειροκίνητα ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ή μια ιστοσελίδα. Επιπλέον, ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν καθόλου (π.χ. σύνδεση με προφίλ). Διαχείριση των cookies ανάλυσης που χρησιμοποιούμε Μπορείτε να διαχειρίζεστε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά τα cookies μέσω της υπηρεσίας Europa Analytics στην ειδική ιστοσελίδα Europa Analytics.

Κλείσιμο