Φτωχοποίηση αυτοαπασχολούμενων ΕΕ

Αύξηση από 22,3% το 2020 σε 23,6% το 2021 παρουσίασε το ποσοστό όσων αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.
Σε εθνικό επίπεδο, το 2021, η Ρουμανία, η Πορτογαλία και η Εσθονία κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά αυτοαπασχολούμενων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού (70,8%, 32,4% και 32,2%). Η Ρουμανία, ειδικότερα, σημείωσε την υψηλότερη αύξηση από το 2020 έως το 2021 (5,1 ποσοστιαίες μονάδες). Στην Ελλάδα η αύξηση κυμάνθηκε πάνω από 2 ποσοστιαίες μονάδες.

mail