Χρηματοδότηση ΜμΕ

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00 έως 13:00, για τον τρόπο πρόσβασης στη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έως 2.250 € χάρη στο ταμείο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ).
Η συμμετοχή στη διαδικτυακή εκδήλωση είναι δωρεάν και σκοπό έχει την ενημέρωση για τη συμβολή της στην επιχειρηματική σας στρατηγική.
Link εγγραφής: https://euipo.blumm.it/event/ar/1/greece-ideas-powered-for-business

mail