Στην κυκλική οικονομία η Motor Oil

Με την εξαγορά της Thalis E.S. κατά 100%, σηματοδοτεί ο Όμιλος Motor Oil, την στρατηγική του επιλογή στον τομέα της κυκλικής οικονομίας.
Σημειώνεται ότι η Thalis προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων βιώσιμων λύσεων στην διαχείριση στέρεων υλικών και αποβλήτων, επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων, στην εξοικονόμηση πόρων, ενέργειας και χρήση ΑΠΕ στις υποδομές.  
Ο Όμιλος Motor Oil στηριζόμενος στην πρωτοπορία του, στον τομέα της ανακύκλωσης λιπαντικών και διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων, αναπτύσσει ταχύτητα δράσεις στην διαχείριση απορριμμάτων και της κυκλικής οικονομίας.

mail