Έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου 13 εβδομάδων

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 1ης Φεβρουαρίου 2023, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.  
ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ: 13 εβδομάδων
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: € 187.500.000
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: 99.380
Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023.

mail