Μάθε που ψηφίζεις

[χρόνος ανάγνωσης 18 δευτερόλεπτα]

Όλοι οι πολίτες Έλληνες και Ευρωπαίοι, που έχετε δικαίωμα να ασκήσουν το εκλογικό σας δικαίωμα, για τις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 μπορούν να ενημερώνονται για τον τόπο και το εκλογικό κέντρο που ψηφίζουν.
          Μπαίνοντας στο στην ψηφιακή υπηρεσία του  υπουργείου Εσωτερικών, «Μάθε που ψηφίζεις», θα χρειαστεί να συμπληρώσουν:
• Είτε τα προσωπικά σας στοιχεία (επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα και μητέρας, έτος γέννησης).
• εΕίτε μόνο τα πεδία του ειδικού εκλογικού αριθμού και το επώνυμο σας.

mail