Ψηφιακά Πιστοποιητικά Φορολογικής Κατοικίας

[χρόνος ανάγνωσης 35 δευτερόλεπτα]

Επιχειρήσεις και πολίτες με διασυνοριακή οικονομική δραστηριότητα, μπορούν πλέον να λαμβάνουν αυτόματα το Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (ΠΦΚ) που χρειάζονται για την αποφυγή διπλής φορολογίας του εισοδήματός τους ή και για άλλους σκοπούς στο εξωτερικό.
Συγκεκριμένα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), δημιούργησε την διαδρομή «Μητρώο & Επικοινωνία /Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας».
Η νέα απόφαση της ΑΑΔΕ προβλέπει:
• Μοναδικό αριθμό έκδοσης
• Εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα eSeal της ΑΑΔΕ
• Ενσωματωμένο κώδικα γρήγορης ανάγνωσης (qrcode) για την εξακρίβωση της εγκυρότητάς του
• Πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
          Καταργείται έτσι η προηγούμενη διαδικασία, που περιλάμβανε και την λήψη σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια ΔΟΥ του πολίτη/επιχείρησης.
Μέσω της εφαρμογής εκδίδονται ΠΦΚ που αφορούν στο τρέχον ή και σε παρελθόντα έτη και προβλέπονται για την εφαρμογή των Συμβάσεων για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ) που έχει συνάψει η Ελλάδα με 57 κράτη ή άλλους σκοπούς στο εξωτερικό.

mail