Παράταση υποχρέωσης εγγραφής ΜΕΜΟ

[χρόνος ανάγνωσης 35 δευτερόλεπτα]

Παρατείνεται κατά έξι (6) μήνες η προθεσμία καταχώρησης στο Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) για συγκεκριμένες κατηγορίες εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων, με εγκύκλιο του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιου για τις Μεταφορές κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου.  
            Ειδικότερα, με την Εγκύκλιο προβλέπεται παράταση της σχετικής υποχρέωσης για τις εξής κατηγορίες οχημάτων:
• Φορτηγά (Ν1,Ν2,Ν3)
• Λεωφορεία (Μ2, Μ3)
• Τα επιβατικά οχήματα για τα οποία δεν υποβάλλεται Δήλωση Άφιξης Οχήματος (ΔΑΟ) κατά την εισαγωγή τους (οχήματα μετοικούντων, όσα προέρχονται από τρίτες χώρες, καθώς και λοιπές κατηγορίες, όπως αυτοκίνητα ειδικών χρήσεων).
            Η συγκεκριμένη παράταση χορηγείται για τεχνικούς λόγους που αφορούν στην προσαρμογή του (Μ.Ε.Μ.Ο.) στην καταχώρηση των στοιχείων για τις ανωτέρω κατηγορίες οχημάτων.
            Σημειώνεται ότι για τις υπόλοιπες κατηγορίες επιβατικών οχημάτων διατηρείται κανονικά η υποχρέωση καταχώρησης στο ΜΕΜΟ, εντός της προθεσμίας των 20 ημερών που προβλέπει η νομοθεσία.   

mail