Στήριξη μεταπτυχιακών φοιτητών

[χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτό και 10 δευτ.]

Την χορηγία για μεταπτυχιακές σπουδές μεταπτυχιακών φοιτητών, σε τέσσερα καταξιωμένα Ελληνικά Πανεπιστήμια το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αποφάσισε η Ahepa Maritime Chapter HJ-45 St’ Nicholas. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να ακολουθήσουν τις διαδικασίες υποβολής αίτησης που περιγράφονται από τα αντίστοιχα Πανεπιστήμια. Οι επιτυχόντες θα λάβουν μερική χορηγία, η οποία θα συμβάλει στην διευκόλυνσή τους αναφορικά με το κόστος των μεταπτυχιακών τους σπουδών. Η χορηγία θα καλύψει μέρος των διδάκτρων και θα περιλαμβάνει επιπρόσθετα οφέλη, όπως πρόσβαση σε ερευνητικούς πόρους, ευκαιρίες καθοδήγησης ή κι ακόμα και μεγιστοποίηση της εκπαιδευτικής τους εμπειρίας.
            Η χορηγία θα προσφερθεί για σπουδές στα κάτωθι τμήματα των Πανεπιστημίων:
1. ΠΜΣ στην Χημεία Τροφίμων, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελληνόφωνο πρόγραμμα).
2. ΠΜΣ στην Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελληνόφωνο πρόγραμμα).
3. ΠΜΣ στη Ναυτιλία, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Ελληνόφωνο πρόγραμμα).
4. MSc in Shipping Management, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Αγγλόφωνο πρόγραμμα).
5. ΠΜΣ στις νέες τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις μεταφορές, Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Ελληνόφωνο πρόγραμμα)
            Ο Πρόεδρος του Αhepa Maritime Chapter St’ Nicholas, cpt Δημήτριος Ματθαίου δήλωσε: «Στην Αhepa Maritime Chapter St’ Nicholas, πιστεύουμε ολόψυχα στην ισχύ της εκπαίδευσης και στην επίδρασή της στους ανθρώπους και γενικότερα στην κοινωνία.
Αναγνωρίζουμε την αξία των προηγμένων σπουδών για την προώθηση της γνώσης, της καινοτομίας και τη διαμόρφωση των μελλοντικών ηγετών σε διάφορους τομείς.  Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για την καλλιέργεια ταλέντων και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών προσπαθειών, είμαστε στην ευχάριστη θέση να επεκτείνουμε τη μερική χορηγία σε αυτά τα τόσο καταξιωμένα Πανεπιστήμια».
            Η διαδικασία επιλογής θα ακολουθήσει τα αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια που έχει ορίσει το κάθε Πανεπιστήμιο, διασφαλίζοντας ότι οι φοιτητές που πραγματικά αξίζουν, θα λάβουν την οικονομική στήριξη προκειμένου να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις σπουδές τους στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα που επιθυμούν.

mail