Εγχειρίδιο Εκπόνησης Μελετών ΑΠΕ

[χρόνος ανάγνωσης 35 δευτερόλεπτα] 

Εγκρίθηκε από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας το Εγχειρίδιο Εκπόνησης Μελετών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Υβριδικών Σταθμών. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ την Δευτέρα 15 Μαΐου 2023.
Ειδικότερα το Εγχειρίδιο ορίζει:
• Δεδομένα Εισόδου  
Χαρακτηριστικά του Φορτίου, χαρακτηριστικά των συμβατικών μονάδων, προσδιορισμός μονάδων υποχρεωτικής ένταξης, χαρακτηριστικά σταθμών ΑΠΕ και ΥΒΣ, αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκοί σταθμοί, υβριδικοί σταθμοί (Α/Γ ή/και Φ/Β με τεχνολογία αποθήκευσης) και λοιπές ΑΠΕ.
• Διαχείριση Συστημάτων ΜΔΝ με Υψηλή Διείσδυση ΑΠΕ
Αρχές Προσομοίωσης. κατάρτιση του ημερήσιου ενεργειακού προγραμματισμού, Μη Ελεγχόμενοι Σταθμοί ΑΠΕ (Φ/Β σταθμοί, μΑ/Γ και ΣΒΒμε), αιολική παραγωγή, ωριαίο πρόγραμμα παραγωγής κατανεμόμενων σταθμών ΑΠΕ, δηλώσεις Παραγωγής και Φορτίου των Υβριδικών Σταθμών, κατάρτιση του ημερήσιου ενεργειακού προγραμματισμού, διαχείριση κατά τη Φάση της λειτουργίας και εσωτερική διαχείριση ΥΒΣ.
• Κριτήρια Αποδοχής Σεναρίων Διείσδυσης ΑΠΕ και ΥΒΣ  
• Προσδιορισμός Περιθωρίων Διείσδυσης  
Περιθώριο Μη Ελεγχόμενων Τεχνολογιών ΑΠΕ, περιθώριο αιολικών πάρκων, περιθώριο κατανεμόμενων σταθμών ΑΠΕ με ΥΒΣ και εγγυήσεις απορρόφησης.

Διαβάστε ολόκληρο το Εγχειρίδιο Εκπόνησης Μελετών ΑΠΕ

mail