Δελτίο συναλλάγματος 7-6-2023

ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΓΟΡΑ FIXING ΠΩΛΗΣΗ
USD 1,08700 1,06830 1,05495
JPY 151,69908 149,09000 147,22638
DKK 7,57976 7,44940 7,35628
GBP 0,87610 0,86103 0,85027
SEK 11,82488 11,62150 11,47623
CHF 0,98677 0,96980 0,95768
NOK 12,08536 11,87750 11,72903
AUD 1,63187 1,60380 1,58375
CAD 1,45930 1,43420 1,41627

Το δελτίο τιμών ισχύει για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.
*Η μέση τιμή (FIXING) εμφανίζεται για λόγους πληροφόρησης.

Πηγή Τράπεζα Χανίων

mail