Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου 52 εβδομάδων

[χρόνος ανάγνωσης 12 δευτερόλεπτα]

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 7ης Ιουνίου 2023, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.  
ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ: 52 εβδομάδων 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: € 300.000.000 
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: 96,260 
Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023.

mail