Έργα αγροτικής οδοποιίας Ζίτσας

Το «δρόμο» προς υλοποίηση παίρνουν έργα οδοποιίας συνολικού προϋπολογισμού 700.000 ευρώ που δρομολόγησε η Δημοτική Αρχή Ζίτσας με στόχο τη στήριξη και ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας της περιοχής. Πρόκειται για τα έργα, «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Δρόμων Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού 500.000 ευρώ και «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Δρόμων Τ.Κ. Ροδοτοπίου και Τ.Κ. Νεοχωρίου Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ  για τα οποία ο Δήμαρχος Ζίτσας Μιχάλης Πλιάκος υπέγραψε με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας τις σχετικές συμβάσεις υλοποίησης. 
            Τα νέα έργα, η υλοποίηση των οποίων ξεκινά άμεσα, είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  Στο έργο με τίτλο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Δρόμων Δήμου Ζίτσας» προϋπολογισμού 500.000ευρώ προβλέπεται, σύμφωνα με τη Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, να γίνουν εργασίες βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων στις Κοινότητες Νεοχωρίου (3 αγροτικοί δρόμοι συνολικού μήκους 1.100μ.), Πρωτόπαππα (4 αγροτικοί δρόμοι συνολικού μήκους 760μ.), Ροδοτοπίου (4 αγροτικοί δρόμοι συνολικού μήκους 2.500μ.) και Ζίτσας (1 αγροτικός δρόμος μήκους 408,86μ.).
Επίσης, το έργο με τίτλο: ««Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Δρόμων Τ.Κ. Ροδοτοπίου και Τ.Κ. Νεοχωρίου Δήμου Ζίτσας», Προϋπολογισμού 200.000 ευρώ περιλαμβάνει, σύμφωνα με τη Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, εργασίες βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων στις Κοινότητες Ροδοτοπίου (2 αγροτικοί δρόμοι συνολικού μήκους 1.340μ.) και Νεοχωρίου (1αγροτικός δρόμος μήκους 845μ.). 
            Με την ολοκλήρωσή τους τα συγκεκριμένα έργα, αναμένεται να συμβάλλουν και αυτά στην εξυπηρέτηση των πτηνοτρόφων, γεωργών, κτηνοτρόφων και επιχειρηματιών της περιοχής καθώς θα καλύψουν τις ανάγκες 16 πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, 3 αιγοπροβατοτροφικών και χοιροτροφικών, εκμεταλλεύσεων, 6 αγροτικών αποθηκών, αγροτικών εκμεταλλεύσεων μηδικής και αραβόσιτου συνολικής έκτασης 1.255στρεμμάτων, αμπελώνων συνολικής έκτασης 30 στρεμμάτων και κοφτολίβαδων συνολικής έκτασης 152 στρεμμάτων.

mail