Υποψηφιότητες βραβείων Τυποποίησης

[χρόνος ανάγνωσης 45 δευτερόλεπτα] 

Πρόσκληση για υποψηφιότητες για τα βραβεία Πρότυπα και Καινοτομία 2023 των CEN CENELEC, δημοσίευσε ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης – ΕΛΟΤ, με ημερομηνία υποβολής έως 25 Ιουνίου 2023. Τα βραβεία Πρότυπα και Καινοτομία των CEN CENELEC απονέμονται κάθε χρόνο ως αναγνώριση της συνεισφοράς της ερευνητικής κοινότητας αλλά και της κοινότητας που ασχολείται με την καινοτομία στην Τυποποίηση.
            Τα βραβεία αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες:
1η Κατηγορία:
Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο, το οποίο έχει επιτυχώς συνεισφέρει στην τυποποίηση. 
2η Κατηγορία:
Μεμονωμένος ερευνητής/ασχολούμενος με την καινοτομία, ο οποίος έχει επιτύχει ολοκλήρωση της έρευνας/καινοτομίας και της τυποποίησης μέσω της ενσωμάτωσης της ανάπτυξης προτύπων στις διεργασίες καινοτομίας ή μέσω ανάπτυξης αποτελεσμάτων έρευνας τα οποία έχουν ενσωματωθεί στα παραδοτέα τυποποίησης. 
3η Κατηγορία:
Νέος ερευνητής που αξιοποιεί την τυποποίηση στις εργασίες που γίνονται για ακαδημαϊκές, διδακτορικές διατριβές ή άλλα ερευνητικά πανεπιστημιακά έργα. 
4η Κατηγορία:
Υπεύθυνοι Τεχνικών Οργάνων (Γραμματέας, Πρόεδρος, Συντονιστής) που ενεργά και επιτυχώς συνεργάζονται με ερευνητές και ασχολούμενους με την καινοτομία στα Τεχνικά όργανα CEN, CENELEC που συμμετέχουν.
           
Ο ΕΛΟΤ ως μέλος των CEN, CENELEC μπορεί να υποβάλλει έως δύο υποψηφιότητες ανά κατηγορία.Οι νικητές θα ανακοινωθούν σε τελετή βράβευσης το φθινόπωρο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 2102120112 ή μέσω mail στη διεύθυνση info@esyp.eu.

mail