Νέα Διοίκηση ΕΣΜΥΕ

[χρόνος ανάγνωσης 49 δευτερόλεπτα] 

Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποίησε ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ), το Σάββατο 17 Ιουνίου 2023, στην Αθήνα το πρωί και στην Θεσσαλονίκη το απόγευμα, σε δύο διαδοχικές εκδηλώσεις, καλύπτοντας έτσι το σύνολο των μελών του, ανά την επικράτεια.  
            Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ο απερχόμενος Πρόεδρος του ΕΣΜΥΕ κ. Βασιλικός Κωνσταντίνος αναφέρθηκε στις σημαντικές δράσεις του «ΕΣΜΥΕ» τα τελευταία χρόνια. Επίσης αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των ΜΥΗΕ, όπως τα θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων σε προστατευόμενες περιοχές, οι υπό διαβούλευση Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες που εκπονούνται για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000 όπου παρατηρείται μια οριζόντια και αναδρομική εφαρμογή απαγορευτικών διατάξεων για όλες τις ΑΠΕ και τα θέματα του δικτύου όπως η αδυναμία εξασφάλισης ηλεκτρικού χώρου για νέα ΜΥΗΕ. Τέλος, σχολίασε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί.
            Στη συνέχεια, ακολούθησε η διενέργεια των Αρχαιρεσιών του Συνδέσμου για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή για την τρέχουσα διετία 2023-2024.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Βασιλικός Κωνσταντίνος
– ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χατζόπουλος Βασίλειος – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Κακιόπουλος Ηλίας – ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Οικονομίδης Κωνσταντίνος – ΤΑΜΙΑΣ 
Σιώζος Γεώργιος – ΜΕΛΟΣ 
Χατζηγαβριήλ Δέσποινα – ΜΕΛΟΣ 
Μπουρμπουράκης Παναγιώτης – ΜΕΛΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 
Τσούγκαρης Χρήστος 
Γριτσόπουλος Ελευθέριος 
Καββαδίας Γεώργιος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αντωνακάκης Κωνσταντίνος 
Αντωνίου Ηλίας
Αναπληρωματικό Μέλος Εξελεγκτικής Επιτροπής 
Τσαρκνιάς Πέτρος

mail