Πρόγραμμα δημοπρασιών ομολόγων

[χρόνος ανάγνωσης 26 δευτερόλεπτα]

Το πρόγραμμα δημοπρασιών Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) αποτελεί μέρος της εκδοτικής δραστηριότητας του Ελληνικού Δημοσίου για το έτος 2023, ενώ παράλληλα στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς των ελληνικών κρατικών ομολόγων. Ο ΟΔΔΗΧ θα ανακοινώνει την τελική απόφασή του αναφορικά με (i) τη διενέργεια της προγραμματισμένης δημοπρασίας (ii) το ISIN των εκδόσεων ΟΕΔ που θα δημοπρατηθούν και (iii) το ύψος των δημοπρατούμενων ποσών, μία ημέρα πριν από την ημερομηνία εκάστης δημοπρασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική πληροφόρηση από την ομάδα των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς.   

Ημερομηνία Δημοπρασίας Τίτλος  Νέα έκδοση ή Επανέκδοση
19 Ιουλίου 2023 Δημοπρασία ΟΕΔ Επανέκδοση
20 Σεπτεμβρίου 2023 Δημοπρασία ΟΕΔ Επανέκδοση
18 Οκτωβρίου 2023 Δημοπρασία ΟΕΔ Επανέκδοση
15 Νοεμβρίου 2023 Δημοπρασία ΟΕΔ Επανέκδοση
mail