Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου 13 εβδομάδων

[χρόνος ανάγνωσης 12 δευτερόλεπτα]

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 5ης Ιουλίου 2023, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.    
ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ: 13 εβδομάδων 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: € 187.500.000 
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: 99,100
Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023.

mail