ΣΣΕ Ασφαλιστικών υπαλλήλων

[χρόνος ανάγνωσης 38 δευτερόλεπτα]

Υπογράφηκε την Τρίτη 18 Ιουλίου 2023 με κοινή απόφαση της Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΑΣΕ) και της Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος – ΕΑΕΕ, η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των Ασφαλιστικών υπαλλήλων με έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2023 και λήξη την 31 Δεκεμβρίου 2024.
Η νέα συμφωνία προβλέπει αυξήσεις 4% από 1/1/23 και 3% από 1/9/2023. Το εισαγωγικό κλιμάκιο από 1/9/23 διαμορφώνεται στα 1.024 ευρώ.
Η νέα ΣΣΕ 2023-2024 διατηρεί επιδόματα και από την προηγουμένη διαιτητική απόφαση,
· Εξέλιξη μισθολογικών κλιμακίων
· Προϋπηρεσία σε ασφαλιστικές εταιρίες
· Επίδομα γάμου 10%
· Επίδομα τέκνων 7%
· Επιστημονικά επιδόματα ΑΕΙ 18%, ΤΕΙ 10%
· ΕΙΑΣ 8%, ΕΠΙ 8%
· Έως 27 ημέρες ετήσιας άδειας
Επίσης, θεσμοθετούνται πρόσθετα
· Επίδομα τοκετού 1000 ευρώ
· Άδεια τοκετού 4 μηνών και δύο εβδομάδων
· Επίδομα βρεφονηπιακό σταθμού 230 ευρώ
· Επίδομα ΙΕΚ Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Σπουδών που δεν έχουν εξισωθεί με ΤΕΙ 8%.
· Επίδομα ΙΕΚ που εξισώνεται κατόπιν εξετάσεων με ΤΕΙ 10%
· ΕΛΚΕΠΑ πενταετούς φοίτησης 10%
· Επίδομα ξένης γλώσσας επιπέδου proficiency 8%

mail