Ένατη αύξηση επιτοκίων

[χρόνος ανάγνωσης 19 δευτερόλεπτα]

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ανακοίνωσε την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023, νέα αύξηση στα τρία βασικά επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Κατά συνέπεια, το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα αυξηθούν σε 4,25%, 4,50% και 3,75% αντιστοίχως, με ισχύ από τις 2 Αυγούστου 2023.
Οικονομικοί αναλυτές σημειώνουν ότι πρόκειται για την ένατη κατά σειρά αύξηση των επιτοκίων, από τον Ιούλιο του 2023 και ανησυχητικό γίνεται με την προαναγγελία και άλλης αύξησης τον προσεχή Σεπτέμβριο. 

mail