Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου 26 εβδομάδων

[χρόνος ανάγνωσης 12 δευτερόλεπτα]

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 26ης Ιουλίου 2023, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.  
ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ: 26 εβδομάδων
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: € 187.500.000
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: 98,115
Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023.

mail