Έρευνα εργασιακών συνθηκών ξενοδοχείων

[χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτό και 25 δευτ.]

Το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων του Νομού Ηρακλείου διοργανώνει έρευνα των εργασιακών συνθηκών που επικρατούν στα ξενοδοχεία της Κρήτης, με ημερομηνία εκκίνησης την Τρίτη 22 Αυγούστου 2023.  Άμεσος στόχος η μελέτη των εργασιακών συνθηκών προκειμένου να ακολουθήσει συζήτηση και η ανάλυση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να εκπονηθεί πρόταση για την θεσμοθέτηση κριτηρίων ανά ειδικότητα εργαζομένου και ανά κατηγορία καταλύματος. Σύμφωνα με το Σωματείο ο σκοπός της έρευνας αποσκοπεί σε τριπλό όφελος, για εργαζόμενους, ξενοδοχεία και τοπική κοινωνία.
Ειδικότερα σε Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων του Νομού Ηρακλείου αναφέρει:
«Για τους ξενοδοχοϋπάλληλους: Επιδιώκουμε την δημιουργία πλαισίου που θα εξασφαλίζει την κατάλληλη εκπαίδευση, την αξιοκρατία, τις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην εργασία και τις δυνατότητες ανέλιξης σε αυτήν. Tην διαφύλαξη των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας, την εξασφάλιση δίκαιης και επαρκούς μισθοδοσίας. Πλήρης πενθήμερη απασχόληση, την αποσυμπίεση της εργασίας λόγω έλλειψης προσωπικού με πλαφόν ελάχιστου αριθμού εργαζομένων, τον περιορισμό της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας, τις λοιπές παροχές σε αξιοπρεπείς συνθήκες, την προφύλαξη από εργασιακό εκφοβισμό, σεξουαλικούς ή ρατσιστικούς διαχωρισμούς και το αίσθημα ασφάλειας, και αναγνώρισης.
Για τα ξενοδοχεία: Την επίλυση του προβλήματος εύρεσης προσωπικού, την δημιουργία συνθηκών που θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα των εργαζομένων, την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών, την αύξηση της κατά κεφαλή κατανάλωσης, τη βελτίωση της εταιρικής παρουσίας, το branding των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με καλές πρακτικές και κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, την ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας τους και την προετοιμασία τους για τα κριτήρια κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) βάση των οδηγιών της ΕΕ.
Για την τοπική κοινωνία: Την αναβάθμιση του προορισμού και του συνολικού τουριστικού προϊόντος. Η εργασιακή ικανοποίηση και το σωστό εργασιακό περιβάλλον έχει ως πρώτο αποδέκτη τον επισκέπτη που θα εξυπηρετηθεί καλύτερα και αποτελεί τον καλύτερο πρεσβευτή της περιοχής. Αυτό οδηγεί σε διεύρυνση της σεζόν, επισκέπτες που επιστρέφουν, αύξηση της «ποιότητας» και της οικονομικής επιφάνειας των επισκεπτών.
Τόνωση της τοπικής αγοράς εκτός των ξενοδοχείων. Η ποιοτική αναβάθμιση συμβαδίζει και με την απορρόφηση και χρήση τοπικών προϊόντων και υλικών και μέσα από τα ξενοδοχεία, απορροφώντας την τοπική παραγωγή. Τέλος το καλό εργασιακό περιβάλλον συμβάλλει στην κοινωνική ισορροπία με την βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας, αύξηση της αγοραστικής δύναμης που διοχετεύεται στην τοπική αγορά και μια σειρά από άλλους τρόπους.»
            Το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων καλεί τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία, να συμμετέχουν στην έρευνα, η οποία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και φορέα υλοποίησης την 3win Action.

mail