Ελληνική Μυθολογία & NASA

[χρόνος ανάγνωσης 48 δευτερόλεπτα]

Με στόχο τη δημιουργία ενός θεματικού σχολικού δικτύου στις Κυκλάδες, υλοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος «Από την ελληνική Μυθολογία στις διαστημικές αποστολές της NASA», με τη συμμετοχή του Δημοτικού Σχολείου Βίβλου Νάξου και του Β΄ Αρσάκειου Δημοτικού Σχολείου Ψυχικού. 
            Με την καθοδήγηση του Επιστημονικού Συμβούλου του προγράμματος, καθηγητή κ. Βασίλη Λαμπρινουδάκη και τη συνδρομή των εκπαιδευτικών των δύο σχολείων, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να πραγματοποιήσουν καινοτόμες δράσεις, συνδυάζοντας την επιστήμη του Διαστήματος και τη μεθοδολογία STEM με την Ελληνική Μυθολογία. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο είναι εμπνευσμένο από την αποστολή Artemis της NASA και την προσσελήνωση της πρώτης γυναίκας και του πρώτου έγχρωμου άνδρα, βασίστηκε σε καινοτόμες δράσεις, με στόχο την εξοικείωση των παιδιών και την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα συμβάλουν στην ένταξη των νέων τεχνολογιών μέσα σε ένα ευρύτερο ανθρωπιστικό περιβάλλον, με οικολογικές και πολιτιστικές παραμέτρους, για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας.
            Υποστηρίζοντας τους σκοπούς του προγράμματος, η Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών υπέβαλε πρόταση για το μάθημα Εργαστήρια Δεξιοτήτων του Δημοτικού Σχολείου προκειμένου να εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για να υλοποιηθεί στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των Κυκλάδων, αλλά και όλης της χώρας από το σχολικό έτος 2023-2024. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να αποτελέσουν τη βάση συνεργασίας μεταξύ των σχολείων.

mail