Διοικητικές αλλαγές MotorOil

[χρόνος ανάγνωσης 18 δευτερόλεπτα]

Σε αλλαγές στην διοίκηση του Ομίλου, θα προχωρήσει από 1η Οκτωβρίου 2023, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
Συγκεκριμένα:
Ο κ. Μάνος Χρηστέας, σήμερα Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Εμπορικών Θυγατρικών, αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών της Εταιρείας.
Ο κ. Λουκάς Τριπελόπουλος, σήμερα Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων & Τραπεζικών Σχέσεων της Εταιρείας, αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Εμπορικών Θυγατρικών.
Ο κ. Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης παραμένει Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Chief Financial Officer του Ομίλου.

mail