Μείωση ίδρυσης επιχειρήσεων

[χρόνος ανάγνωσης 38 δευτερόλεπτα]

Πτωτική η πορεία ίδρυσης νέων επιχειρήσεων το πρώτο εξάμηνο του 2023, καταγράφεται στα στοιχεία για τη δημογραφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και ειδικότερα για τις Εγγραφές Νέων Επιχειρήσεων, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).
Αναλυτικότερα οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων), για το σύνολο των τομέων της οικονομίας, το Β’ τρίμηνο 2023 ανήλθαν σε 26.897, παρουσιάζοντας αύξηση 6,1% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο 2022 που είχαν ανέλθει σε 25.341 και μείωση 21,4% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2023 που είχαν ανέλθει σε 34.213.
Για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων έτους αναφοράς 2020, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων, το Β’ τρίμηνο 2023 σε σχέση με το Β’ τρίμηνο 2022, καταγράφηκε στον τομέα «Μεταφορά και Αποθήκευση» (33,0%) και στον τομέα «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών» (16,9%), ενώ μείωση καταγράφηκε στον τομέα «Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού» (64,4%).
Ολόκληρη η στατιστική δημογραφία των επιχειρήσεων

mail