Έργα αναβάθμισης Νοσοκομείου «ΜΕΤΑΞΑ»

Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας, του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Μεταξά» και των Κτιριακών Υποδομών (ΚτΥπ Α.Ε.) και με τη συνεργασία της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (2η ΥΠΕ) για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση στο Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ», προϋπολογισμού 2.480.000 €, που χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής.
Το Νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ» αποτελείται από συγκρότημα κτηρίων, οι πτέρυγες του οποίου έχουν κατασκευαστεί μεταξύ 1962 και 1980. Στο νοσοκομείο εντοπίζονται σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και ειδικότερα στα δίκτυα διανομής νερού, αποχέτευσης ενώ είναι αναγκαία και η ολική ανακατασκευή 150 WC. Η ανακατασκευή τους θα γίνει τμηματικά για να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου και η μελέτη εκπονήθηκε, τον Ιούλιο 2018, από τις Κτιριακές Υποδομές (ΚτΥπ).

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»