Καταστατική απόφαση Κινήματος Αλλαγής

Αναστέλλεται η «ιδιότητα του μέλους» του Κινήματος Αλλαγής για όσα στελέχη, με προσωπική τους επιλογή, συνταχθούν σε αντίπαλα στρατόπεδα.

 

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»