Δασική συμφωνία ΕΕ – Βιετνάμ

Υπογράφηκε στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής ΕΕ-ASEM, μια εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης (VPA) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT).
Στόχος της συμφωνίας είναι να σταματήσει η παράνομη υλοτομία και, μέσω του συστήματος αδειών FLEGT, να διασφαλιστεί ότι η ξυλεία που εισάγεται στην ΕΕ από το Βιετνάμ συλλέγεται νομίμως. Πρόκειται για τη δεύτερη VPA που έχει συνάψει η ΕΕ με μια ασιατική χώρα μετά την Ινδονησία και είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένης της σημασίας του Βιετνάμ στην παγκόσμια αγορά ξυλείας, καθώς είναι ένας από τους κύριους κόμβους επεξεργασίας και επανεξαγωγής της ξυλείας.
Η συμφωνία θεσπίζει ένα σύστημα διασφάλισης της νομιμότητας του ξύλου για την παρακολούθηση της αλυσίδας εφοδιασμού με ξύλα και ένα σύστημα αδειών FLEGT για να εξασφαλίσει ότι μόνο η ξυλεία που προέρχεται από νόμιμη υλοτομία μπορεί να εξάγεται στην αγορά της ΕΕ. Η συμφωνία καθιερώνει επίσης μηχανισμό διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ σχετικά με το σύστημα αδειών FLEGT μέσω μιας κοινής επιτροπής εφαρμογής . Τέλος, θεσπίζει αρχές συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών, κοινωνικές διασφαλίσεις, λογοδοσία και διαφάνεια.
Η συμφωνία εταιρικής σχέσης υπογράφηκε από τον Sebastian Kurz, ομοσπονδιακό καγκελλάριο της Δημοκρατίας της Αυστρίας και την Federica Mogherini, υψηλόβαθμο εκπρόσωπο εξωτερικών υποθέσεων και ασφάλειας της ΕΕ, εξ ονόματος της ΕΕ και τον κ. Nguyen Xuan Cuong, Υπουργό Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Βιετνάμ.

 

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»