Ηλεκτρονικό Μητρώο Τουριστικών πλοίων – Μικρών σκαφών

Καθορίζεται η διαδικασία καταχώρισης και μεταβολής των στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα για τη λειτουργία του Μητρώου Τουριστικών πλοίων και Μικρών σκαφών του άρθρου 2 του ν.4256/2014.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»