Προσλήψεις σε ΟΤΑ

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 10Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 29/10-10-2018, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατό δεκαοκτώ (118) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών), υποβλήθηκαν συνολικά 5.174 αιτήσεις.
Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:
• 2.836 αιτήσεις για την κάλυψη 74 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
• 1.714 αιτήσεις για την κάλυψη 33 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
• 624 αιτήσεις για την κάλυψη 11 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.
Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 33.369 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε.
(κλάδος – ειδικότητα, πλήθος προτιμήσεων)
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ      120
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ   119
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     227
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ       2.160
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ       723
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ)    684
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)        328
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ      3.315
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)   1.133
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)        721
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    77
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  162
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ)       226
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) 225
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  91
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ   100
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   973
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ     39
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ   77
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ         157
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ         172
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ         162
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     93
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 165
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  191
ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ  101
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ     908
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ       3.488
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ          502
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   400
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  262
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  286
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2.968
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ        71
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ       137
ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΥ   38
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    191
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε.
(κλάδος – ειδικότητα, πλήθος προτιμήσεων)
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ        660
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ       581
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ       787
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ         5.177
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ         847
ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ    66
ΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ    195
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ         70
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)    103
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ)  289
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ      17
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   202
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ   192
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     138
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ       158
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ          51
ΤΕ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ         121
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.
(κλάδος – ειδικότητα, πλήθος προτιμήσεων)
ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ    1.852
ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ (ΑΜΕΑ)  71

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»