Υλοποίησης έργων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά

Εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο η Προγραμματική Σύμβαση της Περιφέρειας Αττικής με το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για τη διερεύνηση του προβλήματος των οχληρών οσμών στην ευρύτερη περιοχή Δραπετσώνας – Κερατσινίου.
Έτσι, μετά από ενάμιση χρόνο γραφειοκρατικών διαδικασιών ανοίγει το δρόμος για την έναρξη των μετρήσεων ποιότητας της ατμόσφαιρας για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των ρύπων και της πηγής τους. Το ερευνητικό πρόγραμμα, ύψους 316.000 €, χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής και θα υλοποιείται παράλληλα με δύο υπό εξέλιξη έργα: την μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή του λιμανιού του Πειραιά που διερευνά από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και τον έλεγχο της ποιότητας των θαλασσίων υδάτων που παρακολουθείται από το ΕΛΚΕΘΕ.
Τα τρία ερευνητικά προγράμματα που σχεδιάστηκαν από την Περιφέρεια Αττικής, σηματοδοτούν, για πρώτη φορά, μια συνολική και συστηματική στρατηγική διερεύνηση της μόλυνσης του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή.
Εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο η Προγραμματική Σύμβαση της Περιφέρειας Αττικής με το Δήμο Πειραιώς για το έργο της Ανάπλασης του Μικρολίμανου. Το έργο θα υλοποιηθεί με πόρους της Περιφέρειας Αττικής ύψους 5.700.000 € και θα δημοπρατηθεί από το Δήμο Πειραιώς. Η ανάπλαση του Μικρολίμανου θα συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών και θα αναστρέψει αισθητικά και λειτουργικά τη σημερινή εικόνα της περιοχής.
Τέλος, απορρίφθηκε (11.10.2018) η Προσφυγή που είχε κατατεθεί από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για το έργο της ανακατασκευής των παιδικών χαρών του Δήμου Περάματος, με άμεση συνέπεια να σταματήσει η έναρξη του έργου. Το έργο προϋπολογισμού 519.000 € υλοποιείται με πόρους της Περιφέρεια Αττικής.
Σχολιάζοντας τις εξελίξεις ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γ. Γαβρίλης δήλωσε:
«Είναι φανερό ότι η τήρηση των διαδικασιών διαφάνειας και νομιμότητας πολλές φορές δημιουργεί στις περισσότερες περιπτώσεις σοβαρές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων. Η απλοποίηση και συντόμευση των διοικητικών διαδικασιών και ελέγχων αποτελεί προϋπόθεση ώστε σειρά έργων και προγραμμάτων να υλοποιούνται με την ταχύτητα και την ευελιξία που απαιτούν οι ιδιαίτερες κάθε φορά συνθήκες και το κοινωνικό συμφέρον εν γένει. Ωστόσο, με τις αποφάσεις αυτές ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση νέων σημαντικών έργων και δράσεων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.»

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»