Επέκταση προγράμματος Erasmus

Την επέκταση του προγράμματος Erasmus ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε για το 2021-2027. Ο προτεινόμενος κανονισμός θα διευρύνει την προσφορά ευκαιριών μάθησης στην Ευρώπη και πέραν αυτών σε περισσότερους ανθρώπους σε σύγκριση με την τρέχουσα περίοδο. Θα επεκταθεί επίσης σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για να υπογραμμίσει τη συνολική προσέγγισή του, το Συμβούλιο διατήρησε την τρέχουσα ονομασία του προγράμματος «Erasmus +». Η συμφωνία δεν καλύπτει τις δημοσιονομικές πτυχές του σχεδίου κανονισμού, δεδομένου ότι τα τελικά ποσά θα εξαρτηθούν από τη συμφωνία που επετεύχθη για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.
Το πρόγραμμα Erasmus + διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης. Κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2017, οι ηγέτες της ΕΕ ζήτησαν την ενίσχυση της κινητικότητας και των ανταλλαγών, μεταξύ άλλων μέσω ενός ουσιαστικά ενισχυμένου, αποκλειστικού και εκτεταμένου προγράμματος Erasmus +. Ο νέος αυτός κανονισμός ανταποκρίνεται στην παρούσα πρόσκληση:
• προσφέροντας μαθησιακή κινητικότητα σε έναν αριθμό ρεκόρ ανθρώπων
• αύξηση της προσβασιμότητας για τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες
• αυξάνοντας την προσβασιμότητα για τις μικρές και λαϊκές οργανώσεις
• τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα του προγράμματος, η οποία καλύπτει τη μάθηση σε όλα τα πλαίσια – επίσημη, ανεπίσημη και ανεπίσημη

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»