Νέοι κανόνες εντός ζώνης Σένγκεν

Σε ψηφοφορία της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση της θέσης του Κοινοβουλίου για διαπραγματεύσεις με τους υπουργούς της ΕΕ, οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν ότι:
• η αρχική περίοδος συνοριακών ελέγχων θα πρέπει να περιοριστεί σε δύο μήνες, αντί της τρέχουσας εξάμηνης περιόδου, και
• οι συνοριακοί έλεγχοι δεν θα μπορούσαν να παραταθούν πέραν του ενός έτους, μειώνοντας κατά το ήμισυ το τρέχον μέγιστο όριο των δύο ετών.
Οι ευρωβουλευτές τόνισαν ότι καθώς η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων επηρεάζεται από τους προσωρινούς συνοριακούς ελέγχους, αυτές πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ως έσχατο μέτρο.
Ακόμη οι χώρες Σένγκεν θα πρέπει να παρέχουν λεπτομερή αξιολόγηση των κινδύνων εάν οι προσωρινοί συνοριακοί έλεγχοι παραταθούν πέραν των δύο πρώτων μηνών. Επιπλέον, οποιαδήποτε μεταγενέστερη επέκταση των συνοριακών ελέγχων πέραν των έξι μηνών θα απαιτούσε από την Επιτροπή να αναφέρει εάν η παράταση ακολουθεί ή όχι τις νομικές απαιτήσεις και πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ. Οι βουλευτές του ΕΚ επιθυμούν επίσης το Κοινοβούλιο να είναι πιο ενημερωμένο και να συμμετέχει στη διαδικασία.
Το κείμενο εγκρίθηκε με 319 ψήφους υπέρ, 24 κατά και 78 αποχές. Οι συνομιλίες με τους υπουργούς της ΕΕ μπορούν να ξεκινήσουν τώρα καθώς το Συμβούλιο έχει ήδη συμφωνήσει για τη θέση του τον Ιούνιο.
Η Αυστρία, η Γερμανία, η Δανία, η Σουηδία και η Νορβηγία έχουν επί του παρόντος ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων που προέκυψαν από τη μεταναστευτική κρίση που ξεκίνησε το 2015. Επιπλέον, η Γαλλία έχει πραγματοποιήσει εσωτερικούς συνοριακούς ελέγχους λόγω μόνιμης τρομοκρατικής απειλής.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»