Νέες πανευρωπαϊκές ηλεκτρονικές πληρωμές

Νέα πανευρωπαϊκή υπηρεσία για την άμεση διευθέτηση των ηλεκτρονικών πληρωμών, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι συμβουλές τέθηκαν σε λειτουργία την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018. Η πρώτη συναλλαγή πραγματοποιήθηκε αμέσως, όταν ένας πελάτης της ισπανικής τράπεζας Caixa Bank χρησιμοποίησε το TIPS για να πραγματοποιήσει άμεση πληρωμή σε έναν πελάτη της γαλλικής τράπεζας Natixis. Μαζί με την Abanca Corporación Bancaria, την Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, την Banco de Crédito Social Cooperativo, το Hyp της Βερολίνο, την Caja Laboral Popular Cooperativa de Crédito και την Teambank, είναι οι πρώτες τράπεζες που συμμετέχουν στο TIPS.
Η τιμή ανά συναλλαγή που έχει ξεκινήσει έχει οριστεί σε 0,002 ευρώ για τα πρώτα δύο έτη λειτουργίας, χωρίς να χρεώνονται τα πρώτα δέκα εκατομμύρια πληρωμές που καταβάλλονται σε κάθε λογαριασμό TIPS μέχρι τα τέλη του 2019.
Οι τράπεζες σε όλη την Ευρώπη μπορούν πλέον να ακολουθήσουν το προβάδισμα της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ισπανίας, οι οποίοι έχουν ήδη συνδεθεί με το TIPS, συνδέοντας την πλατφόρμα και αναπτύσσοντας φιλικές προς το χρήστη λύσεις που υποστηρίζουν την ανάληψη των άμεσων πληρωμών απευθύνοντας τόσο σε λιανοπωλητές όσο και σε καταναλωτές.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»