Νόμος προσέλκυσης Στρατηγικών Επενδύσεων

Τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, από την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2018 το σχέδιο νόμου υπό τον τίτλο «Νόμος για την προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων».
Οι στρατηγικές επενδύσεις κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τα παρεχόμενα σε αυτές κίνητρα, ενώ εισάγονται και κίνητρα για επενδύσεις στοχευμένες σε Έρευνα και Ανάπτυξη καθώς και σε άλλους τομείς της οικονομίας όπως η βιομηχανία. Εξορθολογίζονται οι υφιστάμενες διαδικασίες αδειοδότησης και θεσπίζονται νέες διατάξεις που κατατείνουν στην επιτάχυνση των διαδικασιών μέσω της ουσιαστικής προετοιμασίας του επενδυτικού φακέλου και της παρακολούθησης της αδειοδοτικής διαδικασίας. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι 17 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»