Διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Ο Δρ. Ι. Παρθένιος, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας και ο Καθηγητής Κ. Παπαγγελής, Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ, ερευνητές του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ σε συνεργασία με την εταιρία BIC Violex A.E., θυγατρική της BIC, ανέπτυξαν μια νέα λειτουργική επίστρωση που αποτελείται από «PTFE» με εγκλείσματα γραφενίου.
Η επίστρωση αυτή χαρακτηρίζεται από δραστικά βελτιωμένη λιπαντική ικανότητα. Η νέα λειτουργική επίστρωση εφαρμοζόμενη στις ξυριστικές λεπίδες της BIC θα μπορούσε να οδηγήσει στην παραγωγή ενός σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος.
Η αίτηση ευρεσιτεχνίας κατατέθηκε στο γραφείο ευρεσιτεχνιών των ΗΠΑ και αποτελεί τον καρπό επιτυχημένης βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης μεταξύ βιομηχανίας και ερευνητικού φορέα της χώρας μας.

mail

Αλληλογραφία προς την Σύνταξη της «Γραφίδας»